KPSS-Öğretmenlik Başvurusuna İlişkin Ayrıntılar

KPSS-Öğretmenlik başvurusuna ilişkin ayrıntılar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlendi. Geçen yıllara göre bir çok ayrıntının düşünüldüğü ve eksikliklerin tamamlandığı duyuru metninde bir çok husus açıklığa kavuşturuldu. Buna göre; 1)2003/42 sayılı genelgedeki sınırlamalara rağmen hem istifa sonrası dönüş yoluyla hem de kurumlararası başvurular yolu ile de öğretmen alımı yapılacak. 2)Başvurularda DMS sonuçları da (Böylece ÖSYM'nin yanlışı düzeltildi) geçerli olacak. 3)Öğretmenlik başvurularına 01/01/1964 ve daha sonraki bir tarihte doğmuş olanlar başvurabilecek. 4)Askerlik görevi nedeniyle silah altında bulunanlardan 31.12.2003 tarihine kadar terhis olacaklar da başvuru yapabilecek. 5) Başvurular; 07-22/08/2003 tarihleri arasında, herhangi bir bilgisayardan internet yoluyla http://atama.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek. 6)Atama yapılacak alanlarda, branş/alan bazında başvuruda bulunulabilecek taban puanlar belirlendi.

İlan Giriş : 04 Ağustos 2003 12:21, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
KPSS-Öğretmenlik Başvurusuna İlişkin Ayrıntılar

KPSS-retmenlik Bavurusuna likin Ayrntlar

KPSS-retmenlik bavurusuna ilikin ayrntlar, Milli Eitim Bakanlnca belirlendi. Geen yllara gre bir ok ayrntnn dnld ve eksikliklerin tamamland duyuru metninde bir ok husus akla kavuturuldu. Buna gre; 1-) 2003/42 sayl genelgedeki snrlamalara ramen hem istifa sonras dn yoluyla hem de kurumlararas bavurular yolu ile de retmen alm yaplacak 2-) Bavurularda DMS sonular da (Bylece SYM'nin yanl dzeltildi.) geerli olacak. 3-) retmenlik bavurularna 01/01/1964 ve daha sonraki bir tarihte domu olanlar bavurabilecek. 4-) Askerlik grevi nedeniyle silah altnda bulunanlardan 31.12.2003 tarihine kadar terhis olacaklar da bavuru yapabilecek. 5-) Bavurular; 07/08/2003-22/08/2003 tarihleri arasnda, herhangi bir bilgisayardan internet yoluyla http://atama.meb.gov.tr adresinden yaplabilecek. 6-) Atama yaplacak alanlarda, bran/alan baznda bavuruda bulunulabilecek taban puanlar belirlendi. Duyuruya ilikin tm ayrntlar iin tklayn.


MLL ETM BAKANLIINDAN DUYURU

Milli Eitim Bakanlna bal okullarn/kurumlarn retmen ihtiyacn karlamak amacyla Eitim ve retim Hizmetleri Snfndan 20.000 kadroya (emekli dn hari) ilk defa, yeniden (aktan) atama ve kurumlar aras nakil yoluyla retmen atamas yaplacaktr.

Atama yaplacak alanlara/branlara gre kontenjan verilen iller ve saylar ekli izelgede belirtilmitir.

Yeniden (aktan) ve kurumlar aras nakil yoluyla atanacaklara kontenjann % 10u orannda kadro ayrlacaktr. Hesaplarda ksurlarn dikkate alnmamas ve kontenjan says 9 ve daha az olan alanlar/branlar iin sadece snava girenler arasndan ilk atama yoluyla atama yaplacaktr.

1) RETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK KOULLAR

Atanaca alan/bran iin, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 31/03/2003 tarih ve 4 sayl Kararyla deiik 01/06/2000 tarih ve 340 sayl Kararnda alanlar/branlar itibaryla hizalarnda gsterilen yksekretim programlarndan mezun olmakla birlikte;

AIKLAMA: ngilizce, Rehber retmenlii alanlar ile Arapa dersi retmenliine bavuracaklar iin;

Fakltelerin Almanca ve Franszca retmenliine kaynak olan blm mezunlarndan en az 40 kredilik ngiliz dili eitimi alm olanlar, ngilizce retmenliine kaynak olan program mezunlarnn Bakanlka belirlenecek baar lsne gre atanmalarndan sonra, kontenjan snrllnda KPSSden aldklar puan stnlne gre deerlendirileceklerdir.

Rehber retmen ann, Rehber retmenlie kaynak olarak belirlenen TTKnin 340 sayl Karar eki izelgedeki Yksekretim programlarndan mezun olanlarn Bakanlka belirlenecek baar lsne gre atanmalarndan sonra karlanamad durumda; bu alan retmenliine ayn kararn Felsefe ve retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri retmenlikleri iin kaynak olarak gsterilen Yksekretim programlarndan mezun olanlar, kontenjan snrllnda KPSSden aldklar puan stnlne gre deerlendirileceklerdir.

Yksekretim kurumlarnn Arapa retmenlii ile Arap Dili ve Edebiyat Blmlerinden mezun olanlar, mam Hatip Lisesi meslek derslerinden Arapa dersi retmenliine, mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri retmenlii iin belirlenen kontenjan iinde kalmak kaydyla Bakanlka belirlenecek oranda KPSSden aldklar puan stnlne gre atanacaklardr.

a) Adaylarda, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yer alan koullara uymak (Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti vatandalar iin Trkiye Cumhuriyeti vatanda olma art aranmaz),

b) retmenlik grevine aday olarak ilk defa atanacaklar bakmndan, 01/01/1964 ve daha sonraki bir tarihte domu (01.01.2003 tarihinde 40 yandan gn almam) olmak,

c) Yurtd yksekretim kurumlarndan lisans dzeyinde mezun olanlar asndan Talim ve Terbiye Kurulunun 340 sayl Kararnda belirtilen yksekretim programlarnn ayn alana denklii Yksekretim Kurulunca belirlenmi olmak,

d) Orta retim Alan retmenliine Eitim Faklteleri, Fen Faklteleri, Edebiyat Faklteleri, Fen-Edebiyat Faklteleri ile karar eki izelgede yer verilen dier yksekretim programlarndan mezun olup, Tezsiz Yksek Lisans, Milli Eitim Bakanl ile Yksekretim Kurulu ibirlii ile alan Pedagojik Formasyon veya 33 kredilik lkretim Snf retmenlii Sertifika programndan herhangi birini baar ile tamamlam olmak,

Bu koul aada belirtilenlerde aranmaz.

Eitim fakltesi mezunlar (TTKnin 340 sayl Karar esaslarna gre),

retmenlikte adayl kalktktan sonra grevinden ayrlm olup, yeniden retmen olarak atanmak zere bavuruda bulunanlar,

retim yesi, retim grevlisi, okutman ve aratrma grevlisi (2547 sayl Yksekretim Kanununun 33/a maddesine gre) olarak yksekretim kurumlarnda en az iki (2) yl sreyle alm olanlar,

zel retim okullarnda retmenlikte adayl kaldrlm olanlar.

e) Askerlik ykmls olup;

Henz askerliini yapmam olanlarn atamann yaplaca tarihi takip eden celp dnemine kadar memuriyete atanmasnda askerlii bakmndan herhangi bir saknca olmadn,

Askerlik grevi nedeniyle silah altnda bulunanlarn 31.12.2003 tarihine kadar terhis olacaklarn,

Askerlik grevini yapm olanlar ile muaf olanlarn bu durumlarn ilgili askerlik ubesi veya birliklerinden alacaklar belge ile belgelendirmek,

f) Salk durumunun; Trkiyenin her blgesinde ve iklim koullarnda retmen olarak grev yapmasna engel olmadn, son 6 ay (greve balama tarihi itibaryla) iinde alnm Salk Kurulu Raporu ile belgelendirmek,

g) Devlet memurluundan veya retmenlik mesleinden karlmay gerektiren tr ve derecede ceza almam olmak,

h) E-Bavuru Klavuzunun 1 inci maddesi (f) bendi gereince; 17/10/1999 ve 12/12/1999 tarihlerinde yaplan Devlet Memurluu Seme Snav (DMS), 2002-Kamu Personel Seme Snav (KPSS) ve 2003 Kamu Personel Seme Snav-retmenlik (KPSS-retmenlik) snavlarndan en az birisine girmi ve atanmak iin yeterli dzeyde puan alm olmak (Bu koul devlet memurluunda adayl kaldrlm olanlarda aranmaz. Bu snavlardan birden fazlasna giren adaylar en yksek puan aldklar snav sonucuna gre bavurmaldrlar),

i) Son bavuru tarihine (22 Austos 2003) gre yksekretim kurumlarnda retim yesi, retim grevlisi, okutman ve aratrma grevlisi (2547 sayl Yksekretim Kanununun 33/a maddesine gre alm olanlar) olarak en az 2 yl sreyle alm olmak.,

j) Daha nce retmenlik grevinde bulunmu olup, adaylklar kaldrldktan sonra bu grevinden ayrlm (yasal bekleme sresini tamamlam) olmak,

k) Kamu kurum ve kurulularnda, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu kapsamnda devlet memuru statsnde adayl kaldrlm olanlardan; halen grevine devam edenler ile adaylklarnn kaldrlmasndan sonra bu grevlerinden ayrlm (yasal bekleme sresini tamamlam) olmak,

l) 2003 yl atama dneminde retmen olarak atananlar, atandklar hizmet blgelerinde (Ek-4) eitim-retim ylnn bitiminden sonra norm kadro durumuna gre zre bal yer deitirme isteinde bulunabilirler. Bu madde hkmlerini kabul etmek,

koullar aranr.

UYARI: ngilizce ve Rehber retmenliine atanacaklarda bu alana/brana kaynak olan blm (TTKnin 340 sayl Karar) mezunlarnn atanmalarndan sonra yukardaki aklamalar blmnde belirtilen alanlardan/branlardan mezun olanlar deerlendirilecektir.

2) BAVURU TARH VE YERLER

Bavurular; 07/08/2003-22/08/2003 tarihleri arasnda, herhangi bir bilgisayardan internet yoluyla http://atama.meb.gov.tr adresindeki 2003 YILI LK ATAMA ELEKTRONK BAVURU FORMU doldurularak yaplacaktr.

Bavuru formunu dolduran adaylar; en yakn bavuru brolarndan (81 il, Ankara, stanbul merkez ile milli eitim mdrlkleri, yurtd eitim temsilcilikleri) birine giderek bavurularn resmi hale getireceklerdir.

Yeniden(aktan) atama ve kurumlar aras nakil yoluyla yaplacak bavurular ise;

l milli eitim mdrlklerinde kurulacak olan yeniden atama ilemleri brosundaki grevliler tarafndan; intranet zerinden 2003 YILI YENDEN ATAMA BAVURU FORMUna girilerek yaplacaktr.

AIKLAMA: Daha nce herhangi bir alan/bran retmeni olarak almakta iken eitli nedenlerle grevlerinden ayrlanlardan yeniden retmenlie atanmak isteyenler ayrldklar alanda/branta bavurabileceklerdir.

UYARI: Adaylarn elektronik bavuru srasnda sistemdeki ylmalar engellemesi asndan bavurularn son gne brakmamalar gerekmektedir.

3) ELEKTRONK BAVURU FORMUNUN ONAYLI RNENN ALINMASI SIRASINDA STENECEK BELGELER

lk atama yoluyla bavuracak adaylardan;

a) Atamaya esas belgelerinin (diploma, geici mezuniyet belgesi, not dkm/transkript, sertifika, kurs belgesi, yurtd yksekretim kurumu mezunlar iin denklik belgesi vb.) asl veya noter onayl rnei,

b) Fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi (nfus czdan, src belgesi, pasaport vb.),

c) 2002-2003 retim ylnda kaytl olduklar yksek retim programnn son snfnda olanlarn yaz okuluna veya btnlemeye kaldklarna ilikin belgeler,

Yeniden (aktan) atama ve kurumlar aras nakil yoluyla bavuracak adaylardan;

a) Yukardaki belgelerle birlikte, bavuru tarihi itibaryla son 6 ay iinde alnm hizmet belgesi,

istenecektir.

Adaylar, yukarda istenen belgelerin onayl rneklerinden birer adet oaltarak (fotokopi) bavuru onay brosuna teslim edeceklerdir.

Elektronik bavuru formu onaylatlrken adaylardan istenen belgelerin asllar, yetkililerce kontrol edildikten sonra geri verilecektir.

Yeniden (aktan) atama yoluyla bavuru yapacak adaylar, hizmet belgesini ayrldklar ilden aldktan sonra istedikleri il/ile milli eitim mdrlklerinden birine bavurabileceklerdir.

4) DER HUSUSLAR

Elektronik ortamda bavuru ve atamalara ilikin dier hususlar, 2003 retmenlik in E-Bavuru Klavuzunda ayrntl olarak aklanmtr. Adaylar, E-Bavuru Klavuzuna Bakanlmz http://atama.meb.gov.tr, http://www.meb.gov.tr ile http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaabilecektir.


ATAMA YAPILACAK ALANLAR/BRANLAR LE

BAVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ZELGES

 

Alan Kodu Alan Ad Kontenjan Snav Taban Puan (*) Alan Kodu Alan Ad Kontenjan Snav Taban Puan (*)

2265

Beden Eitimi

1700

65

2353

Matematik

750

75

2299

Bes/Gda Tek.Ev Y.ve Bes

20

75

1715

Matematik 1 (lkretim)

1000

65

1119

Bilgisayar

750

65

2525

Metal leri

3

80

1123

Biyoloji

50

85

1772

Mobilya ve Dekorasyon

2

80

1207

Corafya

50

85

1787

Model

2

70

1245

Din Kltr ve Ahlak Bilgisi

700

80

1791

Motor

2

80

2315

El Sanatlar

10

70

1818

Muhasebe Grubu

250

65

1314

Elektrik

5

85

1822

Mzik

50

60

1333

Elektronik/ Telekomnikasyon

100

75

1837

Nak

2

73

1371

Felsefe

50

85

4439

Okul n/ocuk Gel.ve Et

750

65

1386

Fen Bilgisi

800

80

2838

Raydo-Televizyon

5

87

1390

Fizik

20

85

1894

Rehber retmenlii

a) Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Mezunu: 65

b) Felsefe ve retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri: 75

(Bak. TTK 340 SK)

900

65

 

75

1455

Giyim / Hazr Giyim/Moda Tasarm

5

78

1925

Resim / Resim

100

65

2647

Grme Engel.Sn.r.

10

64

1906

Resim/Grafik

5

65

4897

.H.L Arapa Meslek Dersi

20

70

1959

Sanat Tarihi

5

78

1230

.H.L. Meslek Dersleri

130

83

1963

Sekreterlik Grubu

15

70

1524

ngilizce

a) ngilizce retmenlii Mezunlar : 65

b) Alm.-Fr. retmenlii mezunlarndan en az 40 kredi ngiliz dili eitimi alanlar:70

2000

65

 

70

1978

Seramik

2

65

1577

Eit.( Ticaret )

20

75

2403

Snf retmenlii

5000

65

1543

Eit.(Ev Ekonomisi)

30

75

2510

Sosyal Bilgiler

150

80

1558

Eit.( ve Tek.Et.)

90

70

2017

Su rnleri

1

80

2651

itme Engel.Sn.r.

50

55

2036

Tarih

200

80

1627

Kimya

5

90

1279

Tekstil

1

80

1631

Kuafr./Cilt Bak.ve Gz.

10

50

4810

Turizm ve Otel.Grubu

25

78

1699

Makine Ressaml

2

80

1283

Trk Dili ve Edebiyat

1099

65

1684

Makine/Tesviye/Kalp

2

85

2143

Trke

2900

45

1700

Matbaa

2

80

2632

Zihinsel Engel.Sn.r.

150

50

 

(*) Bavurularn alnmasna esas olan taban puan ifade eder. 17/10/1999 ve 12/12/1999 tarihlerinde yaplan Devlet Memurluu Seme Snav (DMS), 2002-Kamu Personel Seme Snav (KPSS) ve 2003 Kamu Personel Seme Snav-retmenlik (KPSS-retmenlik)