Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 05 Temmuz 2019 00:31, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2019 04:24
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 01.07.2019 tarihli ve 30818 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan akademik (öğretim elemanı) ilanımıza mevcut başvurular geçerli olup, ilanımızın sınav takvimi aşağıdaki şekilde uzatılarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

01.07.2019

Son Başvuru Tarihi

09.08.2019

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

04.09.2019

Giriş Sınavı Tarihi

12.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

19.09.2019

İlk İlanımıza http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

01.07.2019

Son Başvuru Tarihi

15.07.2019

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

02.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi

09.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

23.08.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

6-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir. (Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. 2 Adet müracaat formu,

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5. Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)

6. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (ilanda belirtilen özel şarta göre)

7. 2 Adet fotoğraf,

8. ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili),

AÇIKLAMA

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

- Birimlerin müracaat adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

- Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son

başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan

No

Birimi

Bölümü

Anabilim/

Anasanat Dalı

Unvan

Der.

Adet

ALES

Puan

Türü

Özel Şart

Müracaat Adresi

Telefon

1

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak, üniversitelerin İngiliz

Dili ve Edebiyatı programlarında doktora yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://fef.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 20 02

2

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Biyoloji

Moleküler

Biyoloji

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

3

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji

ve Plazma

Fiziği

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

4

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

5

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

6

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Eski Türk Dili

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

7

Güzel

Sanatlar

Fakütesi

Temel Eğitim

Temel Eğitim

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

lisans mezunu olmak ve üniversitelerin

biyoloji programında doktora yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Fen Edebiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://fef.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 20 02

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

lisans mezunu olmak ve fizik alanında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Fen Edebiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://fef.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 20 02

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

lisans mezunu olmak ve kimya

alanında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Fen Edebiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://fef.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 20 02

Üniversitelerin Tarih Anabilim Dalında

yüksek lisans yapmış olmak ve tarih

alanlarında doktora yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Fen Edebiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://fef.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 20 02

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans

mezunu olmak, üniversitelerin Türk Dili

ve Edebiyatı doktora programlarında

veya Eski Türk Dili alanında doktora

yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Fen Edebiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://fef.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 20 02

Görsel İletişim Tasarımı Lisans

mezunu olmak ve Görsel İletişim

Tasarımı alanında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

41300, İzmit/KOCAELİ

http://gsf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 44 02

8

Havacılık ve

Uzay

Bilimleri

Fakültesi

Uçak

Elektrik-

Elektronik

Uçak Elektrik-

Elektronik

Arş.

Gör.

5

2

SAYISAL

9

Havacılık ve

Uzay

Bilimleri

Fakültesi

Uçak Gövde

-Motor

Bakım

Uçak Gövde -

Motor Bakım

Arş.

Gör.

5

2

SAYISAL

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarından mezun olup, belirtilen alanların birinde veya Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans ya

da belirtilen alanların birinde doktora yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi

Havacılık ve Uzaybilimleri Fakültesi 41380, Kartepe/KOCAELİ http://havacilik.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 351 33 10

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Faku'ltesi/Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünden veya Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri ABD, Uçak Gövde Motor Bakım ABD, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ABD, Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD,

Makine Mühendisliği ABD, Mekatronik Mühendisliği ABD, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ABD, Otomotiv Mühendisliği ABD, Makine Eğitimi ABD programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi

Havacılık ve Uzaybilimleri Fakültesi 41380, Kartepe/KOCAELİ http://havacilik.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 351 33 10

10

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat

İktisat

Politikası

Arş.

Gör.

5

1

EA

11

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Arş.

Gör.

5

1

EA

12

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve

Finansman

Arş.

Gör.

5

1

EA

13

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme

Üretim

Yönetimi ve

Pazarlama

Arş.

Gör.

5

1

EA

14

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme

Yönetim ve

Organizasyon

Arş.

Gör.

5

1

EA

15

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi

ve Kamu

Yönetimi

Siyaset ve

Sosyal Bilimler

Arş.

Gör.

5

1

EA

16

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi

ve Kamu

Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Arş.

Gör.

5

1

EA

İktisat Bölümü lisans mezunu olup,

İktisat Politikası alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat Teorisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

İşletme Bölümü lisans mezunu olup,

Muhasebe alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

İşletme Bölümü lisans mezunu olup,

Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

İşletme Bölümü lisans mezunu olup,

İşletme Yönetimi ve Organizasyon ve/veya İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler veya Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi alanlarında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

17

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Avrupa Birliği Siyaseti ve

Uluslararası

İlişkiler

Arş.

Gör.

5

1

EA

18

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

19

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Kur'an-ı Kerim

Okuma ve

Kıraat İlmi

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

20

İletişim

Fakültesi

Gazetecilik

Genel

Gazetecilik

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

21

İletişim

Fakültesi

Görsel

İletişim

Tasarımı

Görsel İletişim

Tasarımı

Arş.

Gör.

5

1

SÖZEL

22

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

23

Mühendislik

Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans veya Avrupa Birliği tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://iibf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 15 01-02

İlahiyat lisans mezunu olmak,

Arap Dili ve Belagati alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://ilahiyat.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 47 01-02

İlahiyat lisans mezunu olmak, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

alanında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://ilahiyat.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 47 01-02

İletişim Fakültelerinin Gazetecilik

Bölümü lisans mezunu olmak ve Genel

Gazetecilik veya İletişim Bilimleri programlarından birinde tezli yüksek

lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://if.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 18 02

Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://if.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 18 02

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında tezli yüksek

lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında veya Çevre Bilimleri

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

24

Mühendislik

Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre

Teknolojisi

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

25

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik

Mühendisliği

Elektrik

Makineleri

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

26

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik

Mühendisliği

Elektrik

Tesisleri

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

27

Mühendislik

Fakültesi

Elektronik ve

Haberleşme

Mühendisliği

Elektronik ve

Haberleşme

Mühendisliği

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

28

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırması

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

29

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olup, Çevre Mühendisliği

Anabilim Dalında veya Çevre

Teknolojisi Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Elektrik Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olup, Elektrik Mühendisliği

Anabilim Dalında veya Elektrik

Makineleri Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Elektrik Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olup, Elektrik Mühendisliği

Anabilim dalında veya Elektrik Tesisleri

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bölümü lisans mezunu olup, Elektronik

ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olup, Endüstri Mühendisliği

Anabilim Dalında veya Yöneylem

Araştırması Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında veya İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

30

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Malzemeleri

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

31

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

32

Mühendislik

Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

33

Mühendislik

Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Üretim

Metalürjisi

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

30

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Malzemeleri

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

31

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

32

Mühendislik

Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

33

Mühendislik

Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Üretim

Metalürjisi

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olup, İnşaat Mühendisliği

Anabilim Dalında veya Yapı

Malzemeleri Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Makine Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olup, Makine Mühendisliği

Anabilim Dalında veya Makine

Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Bölümü lisans mezunu olup, Metalürji

ve Malzeme Mühendisliği Anabilim

Dalında veya Malzeme Bilimi Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Bölümü lisans mezunu olup, Metalürji

ve Malzeme Mühendisliği Anabilim

dalında veya Üretim Metalürjisi

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://mf.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 30 02-05

34

Teknoloji

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyoelektronik

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

Biyomedikal Mühendisliği veya

Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin

birinden lisans mezunu olmak,

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim

Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://teknoloji.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 22 02

35

Teknoloji

Fakültesi

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Yenilenebilir

Enerji

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik

Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölümlerin birinden lisans

mezunu olmak,

Enerji Sistemleri Mühendisliği Elektrik

Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Anabilim Dallarının

birinde tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Teknoloji Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://teknoloji.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 22 02

36

Teknoloji

Fakültesi

Otomotiv

Mühendisliği

Otomotiv

Mühendisliği

Arş.

Gör.

5

1

SAYISAL

Otomotiv Mühendisliği veya Makina

Mühendisliği Bölümlerin birinden lisans

mezunu olmak,

Otomotiv Mühendisliği Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Teknoloji Fakültesi

41380, İzmit/KOCAELİ

http://teknoloji.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

0(262) 303 22 02