Yalova Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı

02/01/2008 11:26:00
Yazdır

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediye Zabıta Yönetmeliği"nin 13, 14 ve 15'inci madde hükümleri ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği" 15, 16 ve 17'nci madde hükümlerine uygun olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girmiş olanlar arasından, ilanda belirtilen genel ve özel şartlarla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU KPSS TABAN PUANI

GİH Zabıta Memuru 8 2 E En az 2 yıllık Meslek Yüksekokulu 70

GİH Zabıta Memuru 10 18 E En az 2 yıllık Meslek Yüksekokulu 70

GİH İtfaiye Eri 10 8 E En az 2 yıllık Meslek Yüksekokulu 70

GİH İtfaiye Eri 11 7 E En az 2 yıllık Meslek Yüksekokulu 70

TOPLAM 35

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

A-ZABITA MEMURU KADROSU İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra;

a) Sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak

b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Boy ve Kilo Tespiti Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde Yapılacaktır.)

c) A2, B,C ve D sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmak tercih sebebidir.

d) Meslek Yüksekokul ve üniversitelerin mahalli idareler, Yerel Yönetimler, turizm, bilgisayar, büro yönetimi ve sekreterlik, Zabıta, Halkla İlişkiler, İletişim, Çevre, Gıda ve inşaat bölümleri mezunları tercih sebebidir.

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS)sınavlarına girmiş ve en 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak

B-İTFAİYE ERİ KADROSU İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

İtfaiye Erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra;

a) Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak

b) Sağlık açısından kapalı mekan , dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.)

d) (E) sınıfı sürücü belgesi olmak.

e) İtfaiye ve Yangın Güvenlik Meslek Yüksekokulu ile Üniversite ve Meslek YüksekokullarınYerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Elektrik, Makine, Kimya, inşaat, Beden Eğitimi ve Spor bölümleri mezunları tercih sebebidir.

f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS)sınavlarına girmiş 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Yalova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (İstiklal Caddesi No:23 Yalova adresine) şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 02 Ocak 2008 tarihinde başlayıp 11 Ocak 2008 cuma mesai saati bitiminde sona erecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:

28 Ocak 2008 Pazartesi günü saat : 10.00'da Belediye Meclis Salonunda sözlü 29-30 Ocak 2008 tarihlerinde uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile bilgiler, ayrıca www.yalova.bel.tr Internet sitemizden duyurulacaktır..

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.( İş talep formu www.yalova.bel.tr adresinden de alınabilir.)

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Sürücü Belgesi Fotokopisi

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti
.
SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

e) Mesleki Uygulamalar

f) Genel Kültür

SINAVA GİRİŞ ,SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava sözlü sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız www.yalova.bel.tr Internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca Sınava çağrılan adaylara, başvuru formunda belirttikleri adreslerine sınava giriş belgesi ile Boy ve Kilo Tespit Formu gönderilecektir. Sözlü sınava girmeden önce Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde boy ve kilo tespiti yaptırılarak formu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

İtfaiye Eri Kadroları için sözlü sınava giren adaylar ayrıca sözlü sınav komisyonu tarafından dayanıklılık sınavına tabi tutulacaklardır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Başarı notu sözlü sınavda alınan not ile KPSS notunun ortalamasıdır. Sınav sonuçlarını iki sınavın ortalamasına göre en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak sureti ile belirlenecektir. Ayrıca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilecektir.Sınavı kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi Belediyemizin www.yalova.bel.tr Sitesinden duyurulacaktır.

Sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.


Bu ilan 21,273 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?