Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

02/01/2008 11:26:00
Yazdır
YALOVA İLİ ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resim Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye Zabıta Yönetmeliği" nin "Atama Şartları" başlıklı 13, 14 ve 15inci maddelerinin getirdiği hükümlere uygun olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girmiş olanlardan, aşağıdaki genel ve özel şartlarla İlk defa Zabıta Memurluğuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

BOŞ KADROLAR

Sıra No Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Öğrenim Durumu

1 GİH Zabıta Memuru 10 1 Erkek En az ÖnLisans Eğitimi veren Yüksek Okullardan birinden mezun olmak

2 GİH Zabıta Memuru 10 1 Bayan En az ÖnLisans Eğitimi veren Yüksek Okullardan birinden mezun olmak

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;

1-En az Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Yüksek Okulların Birinden Mezun Olmak

2- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m bayanlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

3- Sınavın yapılmaya başlayacağı 24/01/2008 tarihinde 25 yaşını doldurmamış olmak,

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan 2004 yılı ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve 100 puan üzerinden en az 55 puan almış olmak şarttır.KPSS puanının değerlendirmesinde KPSS P20, KPSS P 93 puan türleri değerlendirilecektir.

5- B, C ve D sınıfı sürücü belgelerinden birine sahibi olması tercih sebebidir, şartları aranır.

MÜRACAAT YERİ VE SÜRESİ :

Başvurular 07/01/2008 tarihinde başlayacak olup, 21/01/2008 günü mesai bitimine kadar Altınova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü yetkililerine şahsen müracaat edilecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ :
24 Ocak 2008 Perşembe günü Altınova Belediye Başkanlığı Belediye Kültür Salonunda saat 14.30' da sözlü sınav yapılacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Altınova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınacak İş Talep Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle ilgili forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3-Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti

5-Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı

6-Erkeklerde, askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

7-Görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair beyanı

8- B, C ve D sınıfı sürücü belgesi sureti ve aslı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ :

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.altinova.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 23.01.2008 tarihinde Altınova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınacaktır. Sözlü sınav öncesinde adaylar Altınova Sağlık Ocağı Tabipliğine başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptıracaklardır. Boy ve kilo tespit formu onayı olmadan aylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgeler ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulundurulacaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI(Mülakat sınav konuları):

a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür 'den oluşur.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınava giriş hakkı kazanan adaylar, 24 Ocak 2008 Perşembe günü Altınova Belediye Başkanlığı Belediye Kültür Salonunda saat 14.30' da sözlü sınav yapılacaktır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.Başarı notu, sözlü sınav notu ile KPSS puanının ortalamasıdır.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye İlan panosuna asılarak ve Belediyemiz internet (www.altinova.bel.tr) sitesinde duyurulur. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar ASİL ve boş kadro sayısının yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İLANEN DUYURULUR.

 

Bu ilan 18,318 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?