Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 28 Haziran 2019 02:30, Son Güncelleme : 28 Haziran 2019 02:32
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1) Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2) Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:

a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.)

4) Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

5)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

6)Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.(e-devletten alınabilir.)

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

DUYURULUR.

Rektörlük (Santral) : 0-326-221 33 17-18

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

NİTELİKLER

ALTINÖZÜ TARIM

BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

GIDA İŞLEME

GIDA TEKNOLOJİSİ PR.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Yükseköğretim

kurumlarında en az 5 yıl ders verme

deneyimine sahip olmak.

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ PR.

DOÇENT

1

1

Elektroanalitik kimya alanında çalışmış

olmak.

DOÇENT

1

1

İletken polimer kompozitler konusunda

çalışmış olmak.

ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Metalik malzemeler konusunda çalışmış olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YEREL YÖNETİMLER PR.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Göç yönetimi konusunda çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.

ÖZEL EĞİTİM

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, öğretmen yetiştirme konusunda çalışmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Eğitimde yapay zeka konusunda çalışmış olmak.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Aile Danışmanlığı alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Fen Eğitimi alanında doçent unvanı almış olup, Çevre Eğitimi konusunda çalışmış

olmak.

DOÇENT

2

1

Türkçe eğitimi alanında doçent unvanı almış

olup, akademik yazma konusunda çalışmış

olmak.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Türkçe öğretiminde özel eğitim konusunda

çalışmış olmak.

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Okuma Eğitimi alanında çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Helenistik ve Roma Seramiği üzerine çalışmış olmak.

BİYOLOJİ

GENEL BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Antibiyotik direnci konusunda çalışmış olmak.

KİMYA

ORGANİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Organik Sentez konusunda çalışmış olmak.

TARİH

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, yerel tarih alanında çalışmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Telerehabilitasyon alanında çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

HEYKEL

HEYKEL

DOÇENT

1

1

İlgili alanda en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

HEYKEL

HEYKEL

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda sanatta yeterlik yapmış olmak.

RESİM

RESİM

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Çağdaş Sanat üzerine çalışmış olmak.

HATAY SAĞLIK

YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

2

1

Pediatrik onkoloji hemşireliği alanında çalışmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Kardiyoloji hemşireliği konusunda çalışmış

olmak.

PSİKİYATRİ

HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olup, Yükseköğretim Kurumlarında

ilgili alanda en az 5 yıl ders verme

deneyimine sahip olmak.

HATAY SAĞLIK

HİZMETLERİ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ

LABORATUVAR

TEKNİKLERİ PR.

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında

en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip

olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Para politikaları konusunda çalışmış olmak.

DOÇENT

1

1

Makro İktisat alanında doçent unvanı almış olup, ilgili alanda çalışmış olmak.

İŞLETME

SAYISAL

YÖNTEMLER

DOÇENT

1

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent unvanı almış olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DOÇENT

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olup, Örgütsel Davranış konusunda çalışmış olmak.

MALİYE

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

DOÇENT

1

1

Muhasebe alanında doçent unvanı almış olup, İç Denetim ve İç Kontrol konusunda çalışmış olmak.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Anayasa yargısı konusunda çalışmış olmak.

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

DOÇENT

1

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent unvanı almış olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM

BİLİMLERİ

TEFSİR

DOÇENT

1

1

Tefsir Metodu konusunda çalışmış olmak.

KIRIKHAN MESLEK

YÜKSEKOKULU

yönetim ve

ORGANİZASYON

YEREL YÖNETİMLER

PR.

PROFESÖR

1

1

Yerel yönetimler alanında çalışmış olmak.

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup,

Meslek Etiği konusunda çalışmış olmak.

REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK

SOSYAL HİZMETLER

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, göç konusunda çalışmış olmak.

SAMANDAĞ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

VETERİNERLİK

LABORANT VE

VETERİNER SAĞLIK

PR.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili

alanda en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

TAYFUR ATA

SÖKMEN TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJl VE

REANlMASYON

DOÇENT

1

1

Robotik cerrahi anestezisi alanında deneyimli olmak.

DOÇENT

1

1

Savaş travmaları cerrahisinin anestezisi alanında deneyimli olmak.

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Pediatrik oftalmoloji alanında deneyimli olmak.

KADIN

HASTALIKLARI VE

DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Jinekolojik onkoloji üzerine çalışmış olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavi sertifikasına sahip olmak.

DOÇENT

1

1

Ürojinekoloji konusunda eğitim almış olmak.

ACİL TIP

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ADLİ TIP

DOÇENT

1

1

Adli Toksikoloji konusunda çalışmış olmak.

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Ablasyon alanında deneyimli olmak

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Ailevi Akdeniz Ateşi konusunda çalışmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

2

1

Çocuk nörolojisi yandal uzmanı olup, Serebral palsi konusunda çalışmış olmak.

RUH SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

İlgili alanda en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

TIBBİ FARMAKOLOJİ

DOÇENT

1

1

Tıp doktoru ve alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP EĞİTİMİ

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

TIP TARİHİ VE ETİK

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Tıp doktoru ve alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak ve interferanslar konusunda çalışmış olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

GIDA HİJYENİ VE

TEKNOLOJİSİ

VETERİNERLİK GIDA

HİYJENİ VE

TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

2

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

VETERİNERLİK

CERRAHİSİ

DOÇENT

2

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, göz hastalıkları konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup,

keçilerde üremenin denetlenmesi konusunda

çalışmış olmak.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN

BESLEME

VETERİNERLİK

GENETİĞİ

PROFESÖR

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili

alanda çalışmış olmak.

HAYVAN BESLEME

VE BESLENME

HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, farklı protein kaynakları üzerine çalışmış olmak.

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER

VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, yabani kanatlı histolojisi konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK

BİYOKİMYASI

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, hücre kültürü konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM

MÜHENDİSLİĞİ

TARIMDA ENERJİ SİSTEMLERİ

DOÇENT

1

1

Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

TARIM EKONOMİSİ

TARIM

İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

Tarımda verimlilik ve etkinlik analizleri konusunda çalışmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TIBBİ BİTKİLER

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, tıbbi bitkiler alanında çalışmış olmak.

TAHILLAR VE

YEMEKLİK

BAKLAGİLLER

DOÇENT

1

1

Sıcak iklim tahılları konusunda çalışmış olmak.

DOÇENT

1

1

Yemeklik baklagiller konusunda çalışmış olmak.