Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 26 Haziran 2019 05:09, Son Güncelleme : 27 Haziran 2019 10:40
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. Maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, yayın listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 - Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik Belgesi,

2 - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 - Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 - Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik belgesi, (Doçentlik Sözlü sınavına girecek adaylar Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden belge almaları gerekmektedir.)

2 - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 - Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 - Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

2 - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 - Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya ilgili

Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili

Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/

ANASANAT

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Toplumsal

Uygulamalar

Profesör

1

1

Ahmet Yesevi ardılı Türk mutasavvıfları ve Alevi-Bektaşi erenleri konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön-Asya

Arkeolojisi

Doçent

1

1

Orta Anadolu Demir Çağı Arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Rus dilbilimi ve çeviribilim üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatı

Kuzey-Batı Türk

Lehçeleri

Profesör

1

1

Kazak-Kırgız Tarihi ve kültürü ile ilgili

çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatı

Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

2

1

Türkmen Türkçesi ve Özbek Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

16-18. yüzyıl Divan Edebiyatı ile Alevilik ve Bektaşilik Edebiyatı konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Türkiye Türkçesi ağızları ve 18. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

El Sanatları Geleneği

Doçent

3

1

Geleneksel Türk el sanatları alanında doktora yapmış olmak ve geleneksel el sanatları alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Ortaçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Hindistan'daki Türk devletleri tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve

Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Sözcük bilgisi ve etkili dil öğretimi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Fransız Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Türkçe'den Fransızca'ya çevrilmiş edebi yapıtlar üzerinde çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim

Tercümanlık

Mütercim

Tercümanlık

(Arapça)

Doçent

1

1

Arap Dili eğitimi alanında doçent olmak ve çeviribilim-dil politikaları konularında

çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam

Sanatı

Profesör

1

1

Kale ve kale camileri ile ilgili yayın yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Ortadoğu'da toplum, toplumsal yapı ve siyaset konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat

Bilimleri

Temel Sanat Eğitimi

Doçent

1

1

Temel sanat eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak, resim-iş öğretmenliği bilim dalında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

1

1

Güncel sanat ve etnografi ilişkisi ve günümüz sanat eğitimi üzerine çalışmaları olmak. Güzel Sanatlar Fakültelerinde disiplinler arası sanat alanında ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Roma Hukuku alanında doktora yapmış olmak, Roma Hukuku ve mukayeseli hukuk dersleri

vermiş olmak, Roma Hukuku'nda vekalet

sözleşmesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Makro iktisat alanından doçent unvanı almış olmak ve inovasyon ekonomisi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Ekonomik etkinlik ve tarım ekonomisi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Siyasal katılım, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da din-devlet ilişkileri ve dini özgürlükler üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında doçent unvanı almış olmak, kentli hakları ve kentlilik bilinci konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Joint ventures, holding ve aile işletmeleri, kurumsal yönetim ve turizm ekonomisi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tedarik zinciri performansı ile sürdürülebilir üretim alanlarında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kamu ekonomisi, Türkiye'de vergi tahsisi, finansal kalkınma ve finansal içerme konularında ampirik çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Nicel karar yöntemleri alanında doçent unvanı almış olmak, Markov süreçleri ve dinamik oyun kuramı alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Yoksulluk ve aktif yaşlanma konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Sosyal politika alanında doktora yapmış olmak ve sosyal inovasyon alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

1

Güvenlik, savaş, algı yönetimi ve uluslararası ilişkiler teorileri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

1

Göç ve Alman Vakıfları üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, azınlıklar ve azınlık hakları ile zorunlu göçler ve yerinden edilmiş kişiler konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

1

Sağlık kurumlarında iş yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Sağlık bilişimi, tıp etiği konularında çalışmaları olmak ve ICD kullanımına yönelik eğitim vermiş olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

Ticaret

Uluslararası

Ticaret

Profesör

1

1

Bireysel yatırımcılarla ilgili finansal risk yönetimi ve finansal risk algısı konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

Ticaret

Uluslararası

Ticaret

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Muhasebe teorileri, entegre raporlama ve sürdürülebilirlik muhasebesi konularında

çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

İletişim çalışmaları alanından doçent unvanı

almış olmak ve halkla ilişkiler kuramları, tarihi

ve eğitimi hakkında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat

Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Enerjik malzemelerle ilgili çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar

Teorisi

Doçent

1

1

K-tridiagonal matrisler üzerine algoritmalar ve graf teori alanında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Geometri

Doçent

1

1

Legendre eğrileri ve kuaterniyon involüsyonları üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Profesör

1

1

Kelam alanında doçent unvanı almış olmak; İslam ve reenkarnasyon, Batı'da ve İslam dünyasında radikalizm ve İslami reform, terör ve ırkçılık konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Hadis alanında doçent unvanı almış olmak; Cahız'ın hadis anlayışı ve Nebevi öğretide estetik konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Fıkıh

Doçent

1

1

İslam hukuku alanında doçent unvanı almış olmak; İslam hukukunda kolaylık prensibi, İslam hukukunun kadının siyasi haklarına bakışı konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Hadis

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Hadis alanında doktora yapmış olmak; Şii-Sünni ihtilafının hadis rivayetlerindeki yansımaları üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Tefsir

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak; tefsir külliyatında peygamber kıssaları üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Din eğitimi alanında doktora yapmış olmak; İbn-i Haldun'un eğitim anlayışı ve Cumhuriyet dönemi eğitim kuramlarında ahlak eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Sanat Tasarım Fakültesi

Kuyumculuk ve

Mücevher

Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kuyumculuk ve takı tasarım ile ilgili çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Muhasebede değerleme ve firma değeri ile ilişkisinin tespiti konularında çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Ses Eğitimi

Ses Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Klasik Türk müziği ses icracılığı alanında doktora yapmış olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Ses Eğitimi

Ses Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Türk musikisinin sözlü formları ve ses eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Rekabetin karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ve rekabet araçları ile kadın girişimciliği üzerine çalışmaları olmak.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Alevi Bektaşi Kültürü

Alevi Bektaşi Kültürü

Profesör

1

1

Balkanlarda ve Ortadoğu'da Alevilik Bektaşilik araştırmaları yapmış olmak.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bileşik Sanatlar

Bileşik Sanatlar

Profesör

1

1

Disiplin bazlı sanat eğitimi çalışmış olmak.

Bankacılık ve

Sigortacılık

Yüksekokulu

Sigortacılık

Sigortacılık

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Sigortacılık piyasası, sigortacılık sektörünün finansal tabloları ve Avrupa ve Türk sigortacılık alanlarında çalışmaları olmak.

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi Programı

Doçent

1

1

Erken çocukluk dönemi eğitim yaklaşımları, resimli çocuk kitapları ve kitap okuma alışkanlıkları ile özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma ve erken müdahale programları ile ilgili çalışmaları olmak.