Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/46689/
Yazdırılma Tarihi : 05 Haziran 2023 Pazartesi 01:57

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Haber Tarihi : 21 Haziran 2019 02:39
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan "Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur. Adayların Yönergede belirlenen koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıkları "Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonları"nca incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberi"ne göre düzenleyecekleri;

1) Profesör kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doktora belgesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adedi

Derecesi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ve Avrupa Anesteziyoloji Birliği (ESA) Yeterlilik Belgesi almış olmak. Ketamin'in postoperatif etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Laparaskopik splenektomi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Bölümü

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Erişkin ve çocuk şaşılıkları hakkında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Üst ekstremite derin ven trombozları ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İntramedüller çivileme ile ilişkili çalışma yapmış olmak.

Plastik Konstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıbbi patoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Patoloji alanında Akut Myeloid Lösemi hastaları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak. Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

Adli Tıp anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Febril konvülziyon sıklığı ve risk faktörleri ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu olan çocuklarla ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Mobilizasyon egzersizleri ve progresif egzersizler ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları Anabilim

Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Bronşiyal astma hastalığı ile ilişkili çalışmaları olmak.

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Hepatit delta virüs ile ilişkili çalışma yapmış olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Perkütan mitral valvüloplastinin aort ve sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi ile ilişkili çalışmaları olmak.

Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Farmokoloji Anabilim

Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Antimikrobiyal direnç ve antimikrobiyal direnci önleme stratejileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyofizik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tıp fakültesi biyoistatistik anabilim dalında tamamlamış olmak.

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yüksek lisans ve doktora eğitimini tıp fakültesi fizyoloji anabilim dalında tamamlamış olmak. Hücre kültürü ve kanser tedavisi alanlarında çalışmaları olmak.

Parazitoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

Biyoteknoloji ve

Moleküler Biyoloji Bölümü

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Probiyotik konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını moleküler biyoloji alanında tamamlamış ve nadir kalıtsal hastalıkların mutasyon fonksiyonel analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Rekombinant probiyotikler ve doğal maddelerin biyolojik aktiviteleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Uyarılmış nükleer durumların ömür süresi ölçümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih eğitimi ve öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentliğini yakın çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. II. Meşrutiyet Döneminin siyasal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini yeni çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. Osmanlı şehir ve sosyal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

İngiliz dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Shakespeare üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçent unvanını gelişme iktisadı alanında almış olmak. Sosyal girişimcilik, beşeri sermaye ve finansal piyasaların ekonomik büyümeyle ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini maliye alanında yapmış olmak. Mükellef hakları, vergi uyuşmazlıkları ve Katma Değer Vergisi (KDV) konularında çalışmaları bulunmak.

Maliye Teorisi Anabilim

Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Uyarılmış nükleer durumların ömür süresi ölçümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih eğitimi ve öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentliğini yakın çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. II. Meşrutiyet Döneminin siyasal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini yeni çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. Osmanlı şehir ve sosyal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

İngiliz dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Shakespeare üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçent unvanını gelişme iktisadı alanında almış olmak. Sosyal girişimcilik, beşeri sermaye ve finansal piyasaların ekonomik büyümeyle ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini maliye alanında yapmış olmak. Mükellef hakları, vergi uyuşmazlıkları ve Katma Değer Vergisi (KDV) konularında çalışmaları bulunmak.

Maliye Teorisi Anabilim

Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Veteriner Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

Veterinerlik Besin ve Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Klinik Bilimler

Bölümü

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Biyolojik osteosentez konusunda

çalışmaları olmak.

Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Atlarda davranış bozukluğu konusunda çalışmaları olmak.

Klinik Öncesi

Bilimler Bölümü

Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Alabalık yemlerinde bor minerali ve su ürünlerinde nanoemülsiyon üzerine çalışmaları olmak.

Veterinerlik Parazitolojisi

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Paraziter enfeksiyonların immünolojisi alanında in vitro çalışmaları olmak.

Temel Bilimler Bölümü

Veterinerlik Anatomisi

Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Kemirgenlerde dolaşım sistemi üzerine çalışmaları olmak.

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.

Veterinerlik Genetiği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.

Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Hayvanlarda besi performansı ve karkas özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentliğini eğitim psikolojisi alanında yapmış olmak. Bireycilik ve toplulukculuk üzerine çalışmaları olmak.

Prof. Dr.

1

1

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak.

Temel Bilimler

Bölümü

Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Okulöncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili çalışmaları olmak.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

İlk okuma yazma ve Türkçe eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. İlk okuma iletişim ve görsel algılama ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını eğitim programları ve öğretimi alanında yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini tarih eğitimi alanında almış olmak. Karşılaştırılmalı tarih eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Teknolojisi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Elektronik ve bilgisayar eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar mühendisliği anabilim dalında doktora, yapay zeka ve görüntü işleme konularında da çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrololik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Akarsu hidroliği, akarsularda türbülans ölçümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Bölümü

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Esnek kanatlarda akışkan-yapı etkileşimi ve

yapısal titreşim konularında çalışmaları olmak.

Mekanik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Polimerik malzemelerin mekanik özellikleri ve

modellenmesi konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentliğini tasavvuf anabilim dalından almış

olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Beden eğitimi ve spor alanında doçent unvanı

almış olmak. Duygusal zeka ve müsabaka analizi

konularında çalışma yapmış olmak.

Ortaköy Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yüksek lisans ve doktorasını işletme anabilim

dalında yapmış olmak. Davranışsal finans alanında

çalışmaları olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Doç. Dr.

1

1

Veteriner mikrobiyoloji alanında doçent olmak. Kerevit vebası üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak.


Kaynak : Resmi gazete