Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
25/06/2019 05:55:00
Yazdır

İPTAL İLANI

20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki Araştırma Görevlisi kadrosu iptal edilmiştir.

İlan

No

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı

Derece

Adet

Kadro

Unvanı

Açıklama

2019

3/8

Mimarlık

ve

Tasarım

Fakültesi

Mimarlık

Yapı

Bilgisi

7

1

Araştırma

Görevlisi

Mimarlık lisans mezunu olup bina bilgisi anabilim dalında doktora

yapıyor olmak.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri

ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

20.06.2019 Perşembe 12.07.2019 Cuma mesai bitimi 19.07.2019 Cuma

26.07.2019 Cuma 31.07.2019 Çarşamba www.samsun.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

1) Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe.

2- Başvuru formu.

3- Özgeçmiş.

4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi. (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.

6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. E-devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)

8- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

9- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe.

2- Başvuru formu.

3- Özgeçmiş.

4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.

6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)

10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

Önemli Notlar:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

Not: Başvurular ilgili birimlere, Rektörlük için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına

yapılacaktır.

İlan

No

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı/ Program

Derece

Adet

Kadro

Unvanı

Açıklama

2019

3/1

Rektörlük

Ortak

Dersler

5

1

Öğretim

Görevlisi

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olup alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak ve merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.

2019

3/2

Rektörlük

Ortak

Dersler

5

1

Öğretim

Görevlisi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili

Eğitimi, İngiliz Dilbilimi veya

Çeviribilim lisans mezunu olmak ve merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce)

sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.

2019

3/3

Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi

Endüstriyel

Tasarım

Endüstriyel

Tasarım

3

1

Öğretim

Görevlisi

Endüstri ürünleri tasarımı lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak

2019

3/4

Kavak Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Mimari

Restorasyon

4

1

Öğretim

Görevlisi

Mimarlık veya İç Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak.

2019

3/5

Kavak Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

4

1

Öğretim

Görevlisi

Makine Mühendisliği veya Tasarım ve Konstrüksiyon lisans mezunu olup İmalat Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

2019

3/6

Rektörlük

Proje Ofisi

4

1

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı)

Bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programında proje direktörlüğü yapmış olmak ve merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.

2019

3/7

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset

Bilimi

Siyaset

Bilimi

7

1

Araştırma

Görevlisi

Hukuk lisans mezunu olup sosyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

2019

3/8

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

7

1

Araştırma

Görevlisi

Mimarlık lisans mezunu olup bina bilgisi anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

2019

3/9

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

7

1

Araştırma

Görevlisi

Psikoloji lisans mezunu olup Sosyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

2019

3/10

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Bölümü

Eskiçağ

Tarihi

7

1

Araştırma

Görevlisi

Tarih lisans mezunu olup Eskiçağ Tarihi alanında doktora ders aşamasında olmak.

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?