Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
14/06/2019 03:30:00
Yazdır

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 5 nüsha CD veya Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 3 nüsha CD veya Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 3 nüsha CD veya Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurarak (Halen Kamuda çalışanlar hariç) ıslak imzalı ve resimli olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Adaylar başvuru formuna, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9-Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

10- CD veya Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Sanat

Tasarım Fak.

İletişim

Sanatları.

Radyo TV. ve

Sinema ABD

Doçent

1

1

Radyo TV. ve Sinema alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Sinema Bilim alanından almış olmak.

İktisadi ve

İdarti

Bilimler

Fak.

Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. KOBİ'lerin Sosyo Ekonomik Etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

II II

İktisat

İktisat ABD

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak ve İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birisinden en az 80 İngilizce dil puanı almış olmak.

II II

İşletme

Yönetim ve

Organizasyon ABD

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak, YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birisinden en az 80 İngilizce dil puanı almış olmak.

II II

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Yerel Yönetim Kentleşme ve Çevre

Sorunları alanında almış olmak. Yerel

Yönetimlerde Sosyal Politika alanlarında

çalışmalar yapmış olmak

II II

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Sosyoloji alanından almış olmak.

Sivil Toplum Kuruluşları, Aile, Mültecilik ve

Sosyal Hizmet konularında çalışmalar yapmış

olmak

II II

II II

II II

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Doktora yapmış

olmak.

II II

Uluslararası

Ticaret ve

Finansman

Uluslararası Ticaret

ve Finansman

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

İşletme veya Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında Doktora yapmış olmak, YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birisinden en az 80 İngilizce dil puanı almış olmak.

Yalova

MYO

Tekstil Giyim

Ayakkabı Deri

Tekstil Teknolojileri

Programı

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tekstil Eğitimi Lisans mezunu olmak, Tekstil

Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Yükseköğretim Kuramlarında ders verme

deneyimine sahip olmak.

İslami

İlimler Fak.

Felsefe ve Din

Bil.

Din Eğitimi ABD.

Doçent

3

1

Din Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

II II

II II

Din Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

II II

II II

Din Sosyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

II II

II II

Dinler Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

II II

II II

Felsefe Tarihi

Doçent

3

1

Felsefe tarihi alanında doçent unvanı almış olmak. YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birisinden en az 80 Arapça dil puanı

almış olmak.

II II

II II

Kur'anı Kerim

Okuma ve Kıraat

İlmi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Kıraat alanında doktora yapmış olmak ve "Takrib"

alanında eğitim almış olmak.

" "

Temel İslam

Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Doçentliğini Hadis alanında almış olmak.

Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu

Hukuku ABD.

Doçent

2

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku

anabilim dalında Doktora yapmış ve bu alanda

Doçentliğini almış olmak.

II II

Özel Hukuk

Deniz Hukuku

ABD.

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Deniz hukuku

alanında Doktora yapmış olmak.

II II

II II

Karşılaştırmalı

Hukuk ABD.

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Uluslararası

Ekonomi Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukuk

alanında çalışmaları olmak.

II II

II II

Medeni Usul ve İcra

İflas Hukuku ABD.

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Medeni Usul

Hukuku alanında çalışmaları olmak.

II II

II II

Milletlerarası Özel

Hukuk ABD

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Milletlerarası Özel Hukuk alanında Doktora

yapmış olmak, Milletlerarası Özel Hukuk İnsan hakları alanında çalışmaları olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?