Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
14/06/2019 03:24:00
Yazdır

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi " doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

İlan olunur.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLAN TABLOSU

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra

No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Su Ürünleri alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Su Ürünleri bilim alanında almış olmak. Fotosentetik

mikroorganizmaların biyoteknolojisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

2

Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojileri

Profesör

1

1

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Çevre Mühendisliği alanından, Doktora derecesini Çevre Bilimleri alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Kalıcı organik kirleticiler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

3

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrik enerji nakil hatları ve hava hat iletkenleri konularında çalışmaları olmak.

4

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

5

İnşaat

Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

6

Kimya

Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

7

Makine

Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Profesör

8

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

Doçent

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

9

Orman

Mühendisliği

Yaban Hayatı

Profesör

1

1

Lisans ve yüksek lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Hidrolik alanında almış olmak. Su kalitesi, sediment taşmımı ve atık su konularında çalışmaları olmak.

3

1

Lisans ve yüksek lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği alamnda almış olmak. Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Geoteknik alanmda almış olmak. Zemin enjeksiyonları konusunda çalışmaları olmak.

3

1

Lisans ve Doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanmda almış olmak. Doçentlik unvanmı Kimya Mühendisliği alanmda almış olmak. Isı ve kütle transferi ve yüzey aktif maddeleri konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanım Makine Mühendisliği alanmda almış olmak. Eklentili yapı titreşimleri ve titreşim temelli yapısal hasar tespiti konularında çalışmaları olmak.

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Gıda Mühendisliği alanmdan almış olmak. Doçentlik unvanmı Gıda Mühendisliği alanmda almış olmak. Meyve/sebze ve kurutma teknolojileri ile zeytin konularında çalışmaları olmak.

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanmda almış olmak. Doçentlik unvanmı Orman Mühendisliği alanmda almış olmak. Yaban hayatı konusunda çalışmaları olmak.

10

Orman

Mühendisliği

Orman Entomolojisi ve Koruma

Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Orman entomolojisi konusunda çalışmaları olmak.

11

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kentsel uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

BİRİMİ : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTES

12

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

3

1

Yüksek lisans eğitimini mantık alanında, doktorasını din felsefesi alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Felsefe alanında almış olmak. Çağdaş batı ve İslam düşüncesi konularında çalışmaları olmak.

13

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Bulgaristan Türkleri ve Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

14

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Profesör

1

1

Yüksek lisans derecesini siyaset bilimi, doktora derecesini uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Küresel yönetişim, uluslarötesi sorunlar ve NATO konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

15

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Lojistik

Doçent

3

1

Yüksek lisans ve doktora derecelerini uluslararası iktisat alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ticaret alanında almış olmak. Uluslararası lojistik ve taşımacılık, ithalat ve ihracat yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Not: Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?