Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/46475/
Yazdırılma Tarihi : 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:35

Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından yapılan duyuruya göre lisansüstü öğrenci alımı yapılacaktır.
11/06/2019 12:53:00
Yazdır

AÇILACAK OLAN PROGRAM VE KOŞULLARI

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünce 2019-2020 öğretim yılı Güz Yarıyılı için belirtilen dallarda öğrenci alınacaktır. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiş olup Enstitümüz Müdürlüğü'nden de bilgi edinebilir.

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

. Müracaat etmek isteyen adayların Enstitümüz web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurması.

. Diploma veya geçici Mezuniyet belgesi ve Dersleri ve Not ortalamasını belirten belge(Transkript) aslı veya Aslı gibidir yapılmış örneği

. ALES puan belgesi (en az 55) "Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmaz" *

. ÖSYM'nin yapmış olduğu Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 (Elli) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan adaylar ile DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılan sınavdan en az 55 (Ellibeş) puan alan adaylar başvurabilir.

. Nüfus cüzdan fotokopisi

. Kısa özgeçmiş (telefon numarası ev, iş, cep, adres ve E-posta belirtilecek)

. 2 adet fotoğraf

*NOT: Tezsiz Yüksek Lisans Programına yeterli sayıda öğrenci kaydı olmaması durumunda açılmaz. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücretli olup, dersler hafta sonu yapılmaktadır.

DOKTORA PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

. Müracaat etmek isteyen adayların Enstitümüz web sayfasında bulunana başvuru formunu doldurması.

. Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi ve Dersleri ve Not ortalamasını belirten belge (Transkript) (Not ortalaması 80 (Seksen) olması şartı )

. Doktora Öğrencileri için ALES puanın en az 60 olması (ALES aslını görmek şartı ile 1 adet fotokopisi)

. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) 100 (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan adaylar başvurabilir.

. Nüfus cüzdan Fotokopi

. Kısa özgeçmiş (telefon numarası, ev, iş, cep, adres ve E-posta belirtilecek)

. 2 adet fotoğraf.

KONTENJAN

PROGRAMIN ADI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

YÜKSEK LİSANS : 20

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 50

DOKTORA : 15

MÜRACAAT TARİHLERİ

MÜRACAAT TARİHİ : 01 TEMMUZ 2019-23 AĞUSTOS 2019

BİLİM SINAVI-MÜLAKAT : 03 EYLÜL (SALI) 2019 (Saat 10.00)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT: 03 EYLÜL (SALI) 2019 (Saat 10.00)

KESİN KAYIT TARİHİ : 05-06 EYLÜL 2019