Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım Üyesi.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 24 Mayıs 2019 02:24, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2019 02:36
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı (Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

Birim

Bölüm

Anabilim/

Anasanat

Dalı/Program

Kadro

Unvanı

Kadro

Der.

Adet

Açıklama

T ıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Göz Hastalıkları Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Solunum fizyolojisi ve solunumun santral regülasyonu alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Profesör

1

1

Tıp doktoru olması, en az 10 yıllık akademik tecrübesinin olması, tıp eğitim anabilim dalında çalışma deneyiminin bulunması, eğiticilerin eğitimi ve Probleme Dayalı Eğitim (PDÖ) sertifikalarının bulunması.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Doçent

1

1

Tarih Öğretimi ve filmler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak. Kardiyoloji Uzmanı

olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi

Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi

ve Endüstri İlişkileri

Bölümü

Endüstri

İlişkileri

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında doçentliğini almış olmak, karşılaştırmalı endüstri ilişkileri alanında çalışıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Fiziki Coğrafya alanından almış olmak ve CBS destekli Jeomorfoloji ile Toprak Coğrafyası üzerine çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doçent

1

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimini Mimarlık, Mimari Tasarım ve Kuram alanlarında yapmış, Mimari Tasarım alanında Doçentlik unvanını almış ve yurt dışında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak

Mimarlık

Restorasyon

Doçent

1

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Mimarlık alanında yapmış olmak, mimari tasarım ve kentsel dönüşüm konularında çalışmalar yapmış

olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sermaye piyasası hukuku ile patent ve faydalı modeller hukuku alanlarında çalışmış olmak.