Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 20 Mayıs 2019 05:02, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2019 05:04
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Başvuru Tipi

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

20.05.2019 10.06.2019 14.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 Şahsen / Posta www.boun.edu.tr

* Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_ gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO

ÜNVANI

KADRO

SAYISI

KADRO

DERECESİ

ALES

YDS /

EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Enstitüsü

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Araştırma

Görevlisi

2

4

80

85

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

alanında doktora yapıyor olmak.

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Biyomedikal

Elektronik

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği

alanında tezli yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak.

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Biyomekanik ve

Biyosibernetik

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği

alanında tezli yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak.

Biyomedikal

Mühendisliği

Enstitüsü

-

Protez Malzemeleri

ve Yapay Organlar

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - SAY

85

Biyomedikal Mühendisliği

alanında tezli yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri

Enstitüsü

-

Çevre Teknolojisi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - EA

80

Çevre Teknolojisi anabilim

dalında tezli yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak.

Çevre Bilimleri

Enstitüsü

-

Çevre Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - EA

80

Çevre Bilimleri anabilim dalında

tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat

Fakültesi

Moleküler

Biyoloji ve

Genetik

Moleküler Biyoloji

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - SAY

85

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bölümü lisans mezunu olmak ve

Moleküler Biyoloji ve Genetik

alanında doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Eski Türk

Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SÖZ

85

Türk Dili ve Edebiyatı alanında

doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk

Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SÖZ

85

Türk Dili ve Edebiyatı alanında

doktora yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu

olmak ve Matematik alanında

tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

Fen - Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Matematiğin

Temelleri ve

Matematiksel Lojik

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - SAY

85

Matematik Bölümü lisans mezunu

olmak ve Matematik alanında

tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve

Finansman

Araştırma

Görevlisi

1

4

75 - EA

85

İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi

ve Pazarlama

Araştırma

Görevlisi

1

5

75 - EA

85

İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - EA

85

İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Araştırma

Görevlisi

2

5

70 - EA

85

İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - EA

85

İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat

Araştırma

Görevlisi

1

5

70 - EA

85

İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat

Araştırma

Görevlisi

2

6

70 - EA

85

İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma

Enstitüsü

-

Jeodezi

Araştırma

Görevlisi

1

4

70 - SAY

80

Jeodezi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırması

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Endüstri Mühendisliği

Bölümü'nde tezli yüksek lisans

veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü

lisans mezunu olmak ve Makina

Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Enerji

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Makina Mühendisliği Bölümü

lisans mezunu olmak ve Makina

Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Araştırma

Görevlisi

1

4

85 - SAY

85

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

lisans mezunu olmak ve

Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimyasal

Teknolojiler

Araştırma

Görevlisi

1

5

85 - SAY

85

Kimya Mühendisliği Bölümü

lisans mezunu olmak ve Kimya

Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.