Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
28/05/2019 01:20:00
Yazdır

DÜZELTME İLANI

17.05.2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Araştırma Görevlisi alım ilanında İstenen Belgeler kısmında 14. maddede yer alan "Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (kamu veya Özel, Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacaktır.)" ibaresi çıkartılmıştır.

İlan olunur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca «Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi

17/05/2019

Giriş Sınav Tarihi

18/06/2019

Son Başvuru Tarihi

31/05/2019 (mesai bilimi)

Nihai Değerlendinne Sonuç Açıklama Tarihi

21/06/2019

Ön Değerlendinne Sonuç Tarihi

13/06/2019

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

www. Osmaniye, edu.tr

Başvuru Tipi

Şahsen veya Posta

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lüknot sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

KADRO UNVAN ŞARTLARI:

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlanılın Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi. Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir, (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

5- Lisans diploma fotokopisi

6- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

8- Lisans resmi transkript belgesi

9- ALES belgesi

10- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil Belgesi

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kamu veya özel, tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun, şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz savılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr )'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kumrularınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI/

PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET

ALES

TABANCI

DİL

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU

VERİ

20190501

Mühendislik

Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yenilenebilir

Enerji

Sistemleri

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Yenilenebilir Eneıji Sistemleri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

O

m

e

O\

o

r,

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaşım

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Ulaşım Ulaştırma anabilim dalmda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

S

m

s

cn

o

M

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Yapı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

20190504

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre

Sorunları

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden lisans mezunu olmak. Kentleşme ve Çevre Sorunları anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

ON

ci

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din

Bilimleri

Din Bilimleri

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya İslam i İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat

Fakültesi

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;