Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
10/05/2019 03:47:00
Yazdır

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden

veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında hazırlanmış özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya

resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında hazırlanmış özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş,

fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, Üniversitemiz ilgili

birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvuracak adayların,

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet'ten alınabilir.)

- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet'ten alınabilir.)

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.atu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu

ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük:0 322 455 00 00

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECESİ

KADRO

ADEDİ

İLAN AÇIKLAMA

İşletme

Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Profesör

1

1

Pazarlama konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme

Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Doçent

1

1

Muhasebe bilim alanında doçent unvanı almış olmak, bağımsız denetim ve kar yönetimi

alanlarında çalışmaları bulunmak.

İşletme

Fakültesi

İşletme

Finans

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bankacılık, finansal piyasalar, finansal kriz ve firma performansı konularında çalışmaları

bulunmak.

İşletme

Fakültesi

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Bilişim

Teknolojileri

Doçent

1

1

Üretim ve Operasyon Yönetimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sis Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları bulunmak.

İşletme

Fakültesi

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Bilişim Yönetimi

Doçent

1

1

Pazarlama bilim alanında doçent unvanı almış

olmak, Dijital pazarlama ve Hizmet

pazarlaması konularında çalışmaları

bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Elektrik İletim-Dağıtım Şebekelerindeki Problemlerin Tespiti ve Güç Kalitesinin İyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Süt ürünlerinin tozlarının üretimi ile

enkapsülasyon teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Maden Ve Cevher Hazırlama

Mühendisliği

Maden İşletme

Profesör

1

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Jeoistatistiksel simülasyon konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Otomotiv

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Motorların titreşimi ve dizel püskürtme sistemleri konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Tuzsuzlaştırma ve Termoelektrik Soğutma konularında

çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırması

Profesör

1

1

Üretim sistemleri, klasik ve bulanık çok kriterli karar verme konularında çalışmaları bulunmak.

Sosyal Bilimler

Enstitüsü

Kent

Çalışmaları

Kent Çalışmaları

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Kent, göç ve sınır konularında çalışmalar yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;