Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı

26/04/2019 09:19:00
Yazdır

ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2019
Yayınlanma Tarihi : 26 Nisan 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Genel Hususlar:


1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TMY İŞÇİ ALIM İLANIDIR.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 22260 kodlu "Sürekli İşçi" unvanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik ve Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Dikkate Alınarak, İnşaat Boyacısı/Boyacı/Badanacı alanında 1 (bir) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derecede Yaralanan (TMY), görevlendirilmek üzere işçi alınacak olup, İşçi alım işlemleri İş İlanı ANTALYA İŞKUR Müdürlüğü tarafından yayımlandıktan sonra ANTALYA İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından gönderilen listede adı yer alan kişilerden kura ve sözlü sınav sonucu alım yapılacaktır.

İŞ KANUNUNUN 30.MADDESİ KAPSAMINDA ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ALINACAK OLAN TERÖRLE MÜCADELE SONUCU YARALANAN PERSONELDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • 657 DMK'nın 53' üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Yaptırılacak Güvenlik ve Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.Maddesinde "Kamu Kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişiler, kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." denilmektedir. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Öğrenim Bilgileri ve Aranan Nitelikler ve Belgeler (Antalya Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne getirilecek evraklar) :

TERÖRLE MÜCADELE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR İÇİN

 • Öğrenim Seviyesi : İlköğretim - Lise (T.M.Y. için)
 • Diploma Aslı veya Fotokopisi (Diplomanın aslı başvuruda mutlak getirilmelidir.)
 • Terörle Mücadele Sonucu yaralanma ile ilgili komutanlık yazısı ve hastane raporu.
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak "Sağlık Kurulu Raporu" Aslı (Heyet Raporu)
 • T.C. Nolu adli sicil kaydı
 • Vesikalık fotoğraf (4 adet)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge.

NOT:

 • Noter huzurunda yapılacak olan Kura Çekimi sonucu Asil ve Yedek adaylardan daha sonra istenilecek diğer belgeler www.antalya.pol.tr adresinde duyurulacak . Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve posta yolu ile adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Mülakat sonrası kazanan asil adaya "GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUÇLANDIKTAN SONRA" iş başı yaptırılacaktır.

Kura Tarihi ve Yeri :Şehit Polis Memuru Mehmet TOPALCA Salonu Sosyal Hizmetler ve Eğitim Binası (Lojman) Uncalı Konyaaltı/ ANTALYA

06/05/2019

(PAZARTESİ)

SAATİ:10:00-12:00

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ:

Antalya Emniyet Müdürlüğü

Personel Şube Müdürlüğü

Güvenlik Mah.Vatan Bulvarı Çallı Muratpaşa/ANTALYA

08/05/2019

(ÇARŞAMBA)

10:00-12:00

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
İnşaat Boyacısı/Boyacı

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18--(30.04.2001 - - -
Erkek 18--(30.04.2001 - - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Şehit Polis Memuru Mehmet TOPALCA Salonu Sosyal Hizmetler ve Eğitim Binası Uncalı Konyaaltı/ ANTALY06.05.2019Öğleden Önce (09:00 - 12:00)

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HİZMET BİNALARI VE İLÇE HİZMET BİNALARI
07139 MURATPAŞA
ANTALYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı SoyadıA. SİBEL ÖZ
ÜnvanıPERSONEL SERVİSİ
Telefon No0242-3454100-6725
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli


YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;