Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

24/04/2019 09:57:00
Yazdır

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://pdb.adiyaman.edu.tr/Dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2-Özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4-Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.

5-Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.

6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7-Ales Sınav Sonuç Belgesi.

8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)

9-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)

10-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

11-Adli sicil kaydı belgesi

12-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

13-Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 24.04.2019 Son Başvuru Tarihi : 08.05.2019 Ön Değerlendirme Tarihi : 10.05.2019 Sınav Tarihi : 14.05.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 17.05.2019 Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta yolu ile. Sonuçların ilan edileceği internet Adresi : www.adiyaman.edu.tr

NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan başvurular, son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ve istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

SIRA
NO
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DRC ADET BAŞVURU YERİ ÖZEL ŞARTLAR
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti (Uygulamalı Birim) Öğr. Gör. 5 1 Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanlığı

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.

2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti (Uygulamalı Birim) Öğr. Gör. 5 1 Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanlığı

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.

3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi (Uygulamalı Birim) Öğr. Gör. 5 2 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.

4 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi (Uygulamalı Birim) Öğr. Gör. 5 1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.

5 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Biyokimya(Uygulamalı Birim) Öğr. Gör. 4 1 Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

6 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji
(Uygulamalı Birim)
Öğr. Gör. 6 1 Eczacılık Fakültesi
Dekanlığı

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

7 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik (Uygulamalı Birim) Öğr. Gör. 5 1 Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğü

Ebelik lisans mezunu olmak, alanında en az 8 yıl
çalışmış olmak.

8 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Arş. Gör. 5 1 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi lisans mezunu
olmak, tıp anatomi alanında doktora yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

UNVAN ŞARTLARI

1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?