Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
22/04/2019 00:55:00
Yazdır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

- Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET:

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

- Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlaradresinden temin edilebilir)

- Özgeçmiş

- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı)

- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Askerlik Belgesi fotokopisi

- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

- İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

- İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Kamu kurumunda çalışanların Hizmet Belgesi, özel sektörde hizmeti olanların çalıştığı iş yerinden alanı ile ilgili çalıştığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Sigorta Prim Cetvelinin eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

S.

No

Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der.

Ad.

ALES

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr.

Gör.

Midyat Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü/Çocuk Bakımı

ve Gençlik Hizmetleri

Bölümü/Çocuk Gelişimi

5

1

70

Midyat

Meslek

Yüksek

Okulu

Müdürlüğü

Çocuk Gelişimi Bölümü veya Sınıf

Öğretmenliği Bölümü Lisans

Mezunu Olmak. Çocuk Gelişimi

veya Eğitim Yönetimi Teftişi

Planlaması ve Ekonomisi

alanlarının birinde Tezli Yüksek

Lisans Yapmış Olmak. Lisans

Mezuniyetinden sonra alanında en

az 10 (on) yıl deneyime sahip

olmak.

2

Öğr.

Gör.

Midyat Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü/İnşaat

Bölümü/Doğal Yapı Taşları

Teknolojisi

4

1

70

Midyat

Meslek

Yüksek

Okulu

Müdürlüğü

Maden Mühendisliği Lisans

mezunu olup, Lisans

mezuniyetinden sonra Doğal Yapı

Taşları alanında en az 6 (altı) yıl

deneyimi olmak.

3

Öğr.

Gör.

Midyat Meslek

Yüksekokulu Müdürlüğü/El

Sanatları

Bölümü/Kuyumculuk ve

Takı Tasarım

4

1

70

Midyat

Meslek

Yüksek

Okulu

Müdürlüğü

Fakültelerin Geleneksel Türk

Sanatları Bölümü tezhip ana sanat

dalı lisans mezunu olup,

Geleneksel Türk Sanatları alanında

tezli yüksek lisans yapmış olmak.

4

Öğr.

Gör.

Savur Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü/Sosyal Hizmet

ve Danışmanlık/Sosyal

Hizmetler

6

1

70

Savur

Meslek

Yüksek

Okulu

Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Bölümü veya

Sosyoloji alanında tezli yüksek

lisans yapmış olmak,

Yükseköğretim Kurumlarında en

az 4 (dört) yıl ders verme

deneyimine sahip olmak.

5

Öğr.

Gör.

Savur Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü/Sosyal Hizmet

ve Danışmanlık/Sosyal

Hizmetler

6

1

70

Savur

Meslek

Yüksek

Okulu

Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Bölümü veya

Sosyoloji alanında tezli yüksek

lisans yapmış olmak.

6

Öğr.

Gör.

Ömerli Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü/Büro Hizmetleri

ve Sekreterlik/Büro

Yönetimi ve Yönetici

Asistanlığı

6

1

70

Ömerli

Meslek

Yüksek

Okulu

Müdürlüğü

Fakültelerin İşletme veya Kamu

Yönetimi ve Siyaset Bilimi Lisans

mezunu olup, belirtilen alanların

birinde tezli yüksek lisans yapmış

olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

22.04.2019

SON BAŞVURU TARİHİ

06.05.2019

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

10.05.2019

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

15.05.2019

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

17.05.2019

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?