Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 22 Nisan 2019 00:42, Son Güncelleme : 22 Nisan 2019 00:44
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasını 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında. Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçesinin (Personel Dairesi Başkanlığının vveb sayfasında bulunan matbu formatta), güncel özgeçmişinin, nüfus cüzdanı fotokopisinin, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin, ilgili birim amiri tarafından onaylı örneklerini. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunun (İnternet sitemizde yer almaktadır.) elden teslim edilmesini bunlara ek olmak üzere bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bilgi ve belgelerini içeren 1 (bir) takım dosya ve 6 (altı) adet salt okunur ve içerikleri pdf formatmda olan CD/DVD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylann başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçesinin (Personel Dairesi Başkanlığının vveb sayfasında bulunan matbu formatta), güncel özgeçmişinin, nüfus cüzdam fotokopisinin, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin ilgili birim amiri tarafından onaylı örneklerini. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunun (İnternet sitemizde yer almakladır) elden teslim edilmesini bunlara ek olmak üzere yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) takım dosya ve 4 (dört) adet salt okunur ve içerikleri pdf formatmda olan CD/DVD ile Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları anabilim dallarını belirten dilekçesini (Personel Dairesi Başkanlığının web sayfasında bulunan matbu formatta), güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ilgili birim amiri tarafından onaylı örneklerini. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bilgi ve belgelerini içeren 1 (bir) takım dosya ve 4 (dört) adet salt okunur ve içerikleri pdf formatmda olan CD/DVD ile birlikte, başvurdukları Fakülte Dekanlığına;

Teslim edeceklerdir.

NOTLAR:

İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

DUYURULUR.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT TARİHİ

DOÇENT

1

1

Makro İktisat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Uygulama Öğretmenliği Konusunda Çalışması Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Öz-yeterlik İnançları Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Yansıtıcı Muhakeme

Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Amerikan Yahudi Yazarlar Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

PROFESÖR

1

1

Eğitim Psikolojisi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Çocuk Ergen Uyumu Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Baskı Resim veya Deneysel Baskı Konularında Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Değerler Eğitimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak.. Etkin Dinleme, Dijital Okuma Eğilimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

2

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Yazılı Anlatım Becerileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANALİZ VE

FONKSİYONLAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Matematik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak, özel Fonksiyonların Genelleştirmeleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Türk Edebiyatında İnşa ve Münşeat Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Türk-Ermeni İlişkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Epigrafi Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Osmanlı Haberleşme Tarihi Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Ermeni Meselesi ve Adnan Menderes Konularında Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YENİ TÜRK DİLİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Eski Anadolu Türkçesi Üzerine Çalışmaları Olmak.

HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Doğal Aile Planlaması Konusunda Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

2

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Gıda Teknolojisi Konusunda Çalışması Olmak.

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

1

Mak.ro İktisat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Para-Banka Alanında Çalışmaları Olmak.

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

PROFESÖR

1

1

Sosyal Politika Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Sağlık Politikaları veya Sosyal Haklar Konularında Çalışmaları Olmak.

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrol Yöntemleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

DOÇENT

3

1

Futbol Menajerliği Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE

RE ANİMASYON

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Bölgesel Anestezi ve Doppler Ultrasonografi Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Romatoid Artrit ve Ozon Uygulamaları Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

DOÇENT

3

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Romatoid Artrit ve Serabral

Palsi Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

FİZYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Deneysel Hipotiroidizm Modellerinde Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Laparoskopik Kolorektal

Cerrahi Alanında Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI (İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları)

DOÇENT

1

1

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Omalizumab Tedavisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. İnfertilite ve Gestasyonel Diyabet Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. İlaç Salınımlı Balon Kullanımı Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Yapmış Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Küçükbaş Hayvanlarda Sindirim Denemeleri Konusunda Çalışmaları

Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

ANATOMİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Köpeklerde Femurun Geometrik, Biyomekanik Özellikleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

BİYOKİMYASI

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Parazit Glikoproteinleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hayvanlarda Ayak Hastalıkları Konularında Çalışmaları Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ

DRÖĞRÜYESİ

1

1

Veteriner Fakültelerinin Gelişim Tarihi ve Hayvancılığa Katkısı

Konularında Çalışmaları Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

MİKROBİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Develerde Mikrobiyolojik Çalışmalarda Bulunmuş Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

MİKROBİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Sığır-Buzağı İshalleri

Konusunda Çalışmaları Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

PARAZİTOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Deve Helmintleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

PARAZİTOLOJİSİ

DRÖĞRÜYESİ

1

1

Theileria Annulata Üzerine Direnç Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

HAYVAN YETİŞTİRME

DOÇENT

3

1

Arı ve İpekböceği Konusunda Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOMETRİ VE GENETİK

DOÇENT

1

1

Hayvansal Biyoteknoloji ve Hayvancılıkta Babalık Testleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

PEYZAJ PLANLAMA

DOÇENT

2

1

Korunan Alanlarda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi ve Ziyaretçi Yönetimi Konularında Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

PROFESÖR

1

1

Süs Bitkileri ve Kesme Çiçekler Konusunda Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Kırsal Kalkınma Konusunda Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME

DOÇENT

1

1

Zeytin Karasuyu Konusunda Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ

DRÖĞRÜYESİ

1

1

Elektrostatik Yükleme ve Depolama Konusunda Çalışmaları Olmak.