Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 18 Nisan 2019 05:45, Son Güncelleme : 18 Nisan 2019 05:55
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan "Öğretim Elemanı İlanı" altındaki "Öğretim Elemanı Başvuru Formu"nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)

4- Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)

5- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora)

6- ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

7- Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)

8- Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge

9- Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Seyitler Yerleşkesi adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

10- Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLANA ÇIKILAN KADROLAR

İLAN

NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI /

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

ALES

YDS veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

2019001

Fen Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Arş. Gör.

(2547 S.

K. 50/d)

5

1

70

50

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans

Mezunu Olup Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

2019002

Fen Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Arş. Gör.

(2547 S.

K. 50/d)

5

1

70

50

Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olup

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanında Doktora Yapıyor Olmak.

2019003

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Öğr. Gör. (Ders

Verecek)

6

1

70

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

2019004

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Öğr. Gör. (Ders

Verecek)

6

1

70

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

2019005

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Öğr. Gör. (Ders

Verecek)

6

1

70

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başlama Tarihi

18.04.2019

Giriş Sınav Tarihi

10.05.2019

Son Başvuru Tarihi

02.05.2019

(Mesai Bitimine Kadar)

Nihai Değerlendirme Tarihi

15.05.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

07.05.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.artvin.edu.tr