Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 17 Nisan 2019 03:01, Son Güncelleme : 17 Nisan 2019 03:04
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilanda belirtilen birimlere (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilmeve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (17/04/2019 - 01/05/2019) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi

içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

10. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru evrakları ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi : 17.04.2019 Son Başvuru Tarihi : 01.05.2019

S.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

1

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK

EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanını almış olup, İkinci Yeni Şiiri, Cumhuriyet Öncesi Yeni

Türk Şiiri ve Türk Romanı Konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

2

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HALK BİLİMİ

DOÇENT

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

alanında doçentlik unvanını almış olup, "Türk Destanları ve Türkiye Dışındaki Türk Halk Edebiyatı" konularında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

3

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

4

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER

BİYOLOJİ

5

GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ

SİNEMA VE

TELEVİZYON

SİNEMA VE

TELEVİZYON

6

GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİK

7

GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ

SİNEMA VE

TELEVİZYON

SİNEMA VE

TELEVİZYON

8

GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ

SİNEMA VE

TELEVİZYON

SİNEMA VE

TELEVİZYON

DOÇENT

1

1

Matematik alanında

doçentlik unvanını almış olup, "Belirsiz Kümeler ve

Belirsizlik Teorisi"

konusunda bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında doçentlik unvanı almış olup, "Bakteriyel Mutajenite Testleri ve Antimikrobiyal Aktivite

Testleri" konularında

bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

PROFESÖR

1

1

Sinema ve Televizyon alanında doktora (sanatta yeterlilik) yapmış olmak.

PROFESÖR

1

1

Müzik alanında doçentlik unvanını almış olup, aynı alanda doktora (sanatta yeterlilik) yapmış olmak.

DOÇENT

2

1

Sinema ve Televizyon alanında doçentlik unvanını almış olmak.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, sinema alanında yayın yapmış olmak.

9

GÜZEL SANATLAR LAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

10

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER LAKÜLTESİ

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

11

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER LAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

12

İSLAMİ İLİMLER LAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE

BELAGATI

13

İSLAMİ İLİMLER LAKÜLTESİ

LELSELE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM LELSELESİ

14

İSLAMİ İLİMLER LAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE

SANATLARI

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM

SANATLARI

15

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

LAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, sinema alanında yayın yapmış olmak.

DOÇENT

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesindeki bölümlerin birinde doçentlik unvanını almış olup, "Çok Ortaklı Anonim Şirketler ve Eiisse Senedi Sahipliği Planı" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

4

1

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olup, "Örgütsel Sessizlik" konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

PROFESÖR

1

1

Arap Dili ve Belagatı alanından doçentlik unvanını almış olmak.

PROFESÖR

1

1

İslam Felsefesi alanından doçentlik unvanını almış olmak.

DOÇENT

3

1

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları alanında bilimsel çalışmaları olmak.

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Ulaştırma anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

16

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

17

BEDEN EĞİTİMİ

VE SPOR

YÜKSEKOKULU

SPOR

YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

18

BEDEN EĞİTİMİ

VE SPOR

YÜKSEKOKULU

ANTRENÖLÜK

EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

19

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

20

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE

MUTFAK

SANATLARI

GASTRONOMİ VE

MUTFAK SANATLARI

21

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE

MUTFAK

SANATLARI

GASTRONOMİ VE

MUTFAK SANATLARI

22

SAĞLIK

HİZMETLERİ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

TIBBİ

HİZMETLER VE

TEKNİKLER

OPTİS YENLİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Yapı anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

DOÇENT

3

2

İlgili alanda doktora yapmış olup, aynı alanda doçentlik unvanını almış olmak.

DOÇENT

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, aynı alanda doçentlik unvanını almış olmak.

PROFESÖR

1

1

Turizm alanında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

3

1

Gıda Mühendisliği veya

Turizm alanında doçentlik unvanını almış olmak.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

4

1

Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, Turizm alanında doktora yapmış

olmak.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Sağlık Bilimleri lisansiyeri olup, göz sağlığı veya optisyenlik alanında

çalışmalar yapmış olmak.

23

SAĞLIK

HİZMETLERİ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

TIBBİ

HİZMETLER VE

TEKNİKLER

TIBBİ

DOKÜMANTASYON

VE SEKRETERLİK

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

2

Sağlık İdaresi veya Sağlık

Yönetimi Mezunu Olup,

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek

lisans ve doktora yapmış

olmak.

24

SAĞLIK

HİZMETLERİ

MESLEK

YÜKSEKOKULU

TIBBİ

HİZMETLER VE

TEKNİKLER

BÖLÜMÜ

İLK VE ACİL YARDIM

DR.ÖĞR.ÜYESİ

2

1

Hemşirelik lisans mezunu olup, İç Hastalıkları hemşireliği alanında doktora

yapmış olmak.

25

MESLEK

YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE

VERGİ

MUHASEBE VE

VERGİ

UYGULAMALARI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Operatör parçalama

yöntemleri ve numerik metodlar konusunda bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

26

MESLEK

YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE

VERGİ

MUHASEBE VE

VERGİ

UYGULAMALARI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Sayısal yöntemlerin

filtrelenmesi konusunda

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

27

SASON MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olup,

"Resveratrol Kurkumin ve Kapsaisinin Moleküler

Mekanizmaları İle İlgili İn

Vivo" konusunda bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

28

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

YAPI DENETİMİ

YAPI DENETİMİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Ulaştırma alanında doktora yapmış olup, aynı alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

29

HASANKEYF

MESLEK

YÜKSEKOKULU

OTEL LOKANTA

VE İKRAM

HİZMETLERİ

AŞÇILIK

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak

Sanatları Anabilim Dalının birinde doktora yapmış olmak.