Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
15/04/2019 03:10:00
Yazdır

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48.

maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

İlan Sıra

Unvanı

Adet

Birimi

Bölümü

ABD/Pr.

Kadro Açıklaması / Nitelik

ÖÜ201901

Dr. Öğr. Üyesi

1

Gönen MYO

Otel, Lokanta ve İkram

Hizmetleri Böl.

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Pr.

Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış, Turizm Sektöründe Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

ÖÜ201902

Dr. Öğr. Üyesi

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Ekonometri Böl.

İstatistik ABD

Bölgesel Gelir ve Tüketim Dinamikleri konularında çalışmış olmak.

ÖÜ201903

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Diyetetik ABD

Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

ÖÜ201904

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Toplu Beslenme Sistemleri ABD

Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi Giriş Sınavı Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Başvuru Adresi

Sonuçların ilan edileceği internet adresi

15.04.2019 29.04.2019 01.05.2019 03.05.2019 06.05.2019

Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır. https://www.bandirma.edu.tr

1 - Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve

dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2 - Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi / Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3 - Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4 - İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5 - Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6 - "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7 - Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8 - Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9 - İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10 - Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve

postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11 - İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan Sıra

Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı (ABD)/ Pr.

Kadro Açıklama / Nitelik

ALES

Yabancı Dil

Başvuru Adresi

ÖE201909

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

2

Gönen

MYO

Tasarım Böl.

Grafik Tasarımı

Pr.

Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve

Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik

Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olup,

bu alanların veya Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları ve Tasarım, İletişim ve Tasarım,

İletişim Tasarımı Programlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış

olmak.

70

-

Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Gönen/BALIKESİR

ÖE201910

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

1

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Sosyal Hizmet ve

Danışmanlık

Böl.

Sosyal

Hizmetler Pr.

İktisat lisans mezunu olup, Sosyal Yapı Sosyal Değişme veya Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve

lisans mezuniyetinden sonra

yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim alanında en az 5 yıl tecrübe

sahibi olmak.

70

-

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bandırma/BALIKESİR

ÖE201911

Öğr. Gör.

(Uygulamalı

Birim)

1

Rektörlük

Uluslararası İlişkiler, İngilizce

Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olup bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. (İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

70

80

Personel Daire Başkanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?