Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
15/04/2019 03:08:00
Yazdır

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:

1 - Başvuru Formu *

2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*

3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4 - Akademik Değerlendirme Belgesi **

5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

Bölüm

Anabilim Dalı/

Program

Kadro

Un.

Ad.

Der

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası

Ticaret ve

Finans

Uluslararası

Finansman

Profesör

1

1

Konut fiyatlarının analizi, piyasa etkinliği, firma

değerlemesi konularında çalışmaları olmak.

Uluslararası

Ticaret ve

Finans

Uluslararası

Ticaret

Dr. Öğr.

Üyesi

1

3

Ekonomik eşitsizlikler, döviz kuru geçişkenliği,

ülkeler arası gelir yakınsaması konularında

çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din

Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din

Felsefesi Bilim Dalında almış olmak, Din ve Estetik,

Tanrı ve Özgürlük, Kötülük sorunu gibi Din Felsefesi

konularında çalışmaları olmak

Temel İslam

Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis

Ana Bilim Dalında almış olmak, Hadiste metin

tenkidi alanında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina uvea ve nörooftalmoloji alanlarında

çalışmalara sahip olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Profesör

1

1

Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği (CETAD)

sertifikasına sahip olmak, Nörokognitif işlevler

alanında çalışmalara sahip olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Nöropatik ağrı konusunda deneyimi ve ilgili alanda

kullanılan skalalar konusunda çalışmalara sahip

olmak

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Tıp Anatomi alanında yüksel lisans ve doktorasını

yapmış olmak, Kemik doku biyomekaniği konusunda

çalışmaları olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk ve Ergen

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Doçent

1

1

Analitik yönelimli psikoterapi ve oyun terapisi

eğitimi almış olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları /

Çocuk

İmmünolojisi ve

Alerji Hastalıkları

Doçent

1

1

Besin allerjisi konusunda çalışmaları olmak, Çocuk

alerjisi yandal uzmanı olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları /

Çocuk

Gastroenterolojisi

Doçent

1

1

Çocuk Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,

Karaciğer transplantasyonu, karaciğer transplantasyonu

öncesi ve sonrası çocukların takibi konusunda

deneyimi olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

İnterstisyel akciğer hastalıkları ve KOAH'ın

hemoreolojiye ve göze etkileri konusunda çalışmalara

sahip olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları /

Gastroenteroloji

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,

Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Endoskopik

Ultrasonografi uygulaması konusunda yetkin olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr.

Üyesi

1

5

EBU (european board of urology) sertifikası olmak.

Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı

idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörleri

konularında çalışması olmak.

Transvezikal prostat rezeksiyonunun uygulanabilirliği

ve postoperatif komplikasyonlara etkisi konularında

çalışmaları olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları /

Hematoloji

Dr. Öğr.

Üyesi

1

3

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında yandal

uzmanı olmak, Demir tedavisinde dirençli demir

eksikliği anemisi ve artmış vitamin B12 düzeyi ile

ilgili çalışmaları olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları /

Gastroenteroloji

Dr. Öğr.

Üyesi

1

4

İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,

Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Girişimsel

Endoskopik İşlemleri, Argon Lazer Plasma

Koagülasyon uygulaması konusunda yetkin olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları /

Endokrinoloji ve

Metabolizma

Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

1

4

İç Hastalıkları Endokrinoloji alanında yandal uzmanı

olmak, Obezite-metabolik sendrom tiroid hastalıkları

ile ilgili genetik çalışmalar ve karaciğer hastalıkları

ile ilgili çalışmaları olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Kardiyoloji

Dr. Öğr.

Üyesi

1

5

Koroner yavaş akım EKG bulguları ve bağlantılı

değişkenler konusunda çalışmalar yapmış olmak

Dahili Tıp

Bilimleri

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

1

5

Adli psikiyatri alanında çalışmak ve adalet eğitim

programında eğitim görmüş olmak, Destekleyici

psikoterapi eğitimini tamamlamış olmak

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?