Ankara İli Kazan Belediyesi Zabıta memuru alım ilanı

07/12/2007 14:24:00
Yazdır

ANKARA/KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

5393 sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resim Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye Zabıta Yönetmeliği" nin "Atama Şartlan" başlıklı 13,14 ve 15inci maddelerinin getirdiği hükümlere uygun olarak, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girmiş olanlardan, aşağıdaki genel ve özel şartlarla İlk defa Zabıta Memurluğuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.
Sınıfı/ Unvanı/ Derecesi/ Adedi/ Cinsiyeti/Okul

GİH/ Zabıta Memuru/ 9/1/ K/ Fakülte (4 yıl Ev Eko. Böl)

GİH/ Zabıta Memuru/ 10/ 1/ Y.okul (2 yıl Yerel Yont. Böl)

GİH/ Zabıta Memuru/ 10/ 1/ Y.okul (2yıl Radyo tv Böl.)

GİH/ Zabıta Memuru/ 13/ 2/ Lise veya dengi okul

GİH/ Zabıta Memuru/ 13/1/1/ Lise veya dengi okul

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR;
Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;
1 - Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
2- Sınavın yapılacağı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak,
3- KPSS (2004 ve sonrası) sınavlanna girmiş ve 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak, 4-)Erkeklerde askerliğini yapmış olmak ve bunu resmi kurum tarafından belgelemek.
5-) Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak görevini düzenli bir şekilde yapmasına engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak (Sağlık Raporu İstenecektir.) 6-) Hapis cezası veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak
MÜRACAAT YERİ VE SÜRESİ;
Başvurular 10/12/2007 tarihinde başlayacak olup, 14/12/2007 günü mesai bitimine kadar Kazan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü KAZAN/ANKARA adresine bizzat yapılacaktır.
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 14. maddesinin hükümlerine uygun olarak sınava girme hakkını elde edecek adaylara sınava girecekleri yer ve saati yazılı olarak bildirilecektir.
Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız ilan panosunda yayınlanacaktır.
Süresi içinde yapılmayan posta ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
1 - Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumumuzdan temin edilebilecektir.),
2- KPSS Sonuç Belgesi aslı ve sureti,
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan),
4- öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ve sureti,
5- 2 adet son üç ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf,
6- Sabıka Kaydı (son 1 ay içerisinde alınmış olmak),
SINAV KONULARI;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat'tan oluşacaktır.
e) Genel Kültür.
SINAV YERİ VE ZAMANI;
Sözlü Sınav 24.12.2007 tarihinde saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. DEĞERLENDİRME;

Bu ilan 22,720 defa okundu. 24 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?