Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 17 Nisan 2019 02:35, Son Güncelleme : 17 Nisan 2019 03:07
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

12.04.2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Alım ilanımız "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince aşağıda Anabilim Dalı, Kadro

Unvanı ve sayısı belirtilen kadroya ilişkin ilanımız iptal edilmiştir.

İlan olunur.

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktorasını

yapmış olup, 1950-1960

yılları arasında "Kadın

Gazetesi" üzerine çalışmış

olmak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Turizm

Fakültesi

Gastronomi

ve Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve

Mutfak

Sanatları

Doçent

1

1

Doçentlik Belgesini

Turizm alanında almış olmak.

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktorasını yapmış olup, 1950 - 1960 yılları arasında ''Kadın

Gazetesi'' üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını yapmış olup, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ortadoğu Siyaseti, Enerji Jeopolitiği ve Körfez Güvenliği hakkında

çalışmaları olmak.