Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 08 Nisan 2019 10:01, Son Güncelleme : 08 Nisan 2019 10:02
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi (http://pcrsoncl.hacibavram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Yayın Listesi,

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

Yabancı Dil Belgesi

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://pcrsoncl.hacibavram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını,

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya ilgili Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular 09.04.2019 - 24.04.2019 tarihleri arasında yapılacaktır,

2. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları İse ilgili Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler lıttn://personel.hacibavram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT BALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Sözlü Anlatımlar

Profesör

1

1

Türk Halk Bilimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sözlü anlatımlar alanında çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Toplumsal Uygulamalar

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Türk halk bilimi, halk hukuku alanında doktora yapmış olmak, halk hukuku, halk ekonomisi, geçiş dönemleri, akrabalık, sözlü tarih konularında çalışmaları bulunmak, alanı ile ilgili yurt dışı eğitim tecrübesi olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı modernleşmesi ve Osmanlı-lran ilişkileri üzerinde çalışmaları bulunmak

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Profesör

1

1

Teknoloji (internet ve sosyal medya) bağımlılığı ve bu bağımlılık ile mücadele konusunda çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

I

Yeni Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, günümüz Türk romanı ve şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve

Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Profesör

1

1

Toplumsal hareketler, sivil toplum örgütleri ve medya analizleri konularında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Yazılı medya ve finansmanı üzerine çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve

Televizyon

Radyo, Sinema ve

Televizyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Yerel radyo televizyon yayıncılığı üzerine çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve

Televizyon

Radyo, Sinema ve

Televizyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Siyaset ve sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak, sinema üzerine çalışmaları bulunmak.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvan

Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Doçent

1

1

Türk müziği keman eğitimi ve icrası üzerine çalışmalan bulunmak.

Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvan

Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk müziği ve klarnet icrası konusunda çalışmalan bulunmak.

Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvan

Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

i

Klasik kemençe icrası alanında deneyimi olmak ve Türk müziğinde modemizm ve post modemizm alanında çalışmaları bulunmak.

Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvan

Müzikoloji

Müzikoloji

Profesör

1

1

Müzikoloji alanında deneyimi olmak ve aşık müziği alanında çalışmalan bulunmak.

Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvan

Müzikoloji

Müzikoloji

Doçent

1

l

Organoloji alanında çalışmalan bulunmak.

Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvan

Ses Eğitimi

Ses Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

¦

1

Türk müziği ses eğitimi ve icrası alanında çalışmalan bulunmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Demir ve bakır bazlı alaşımlarda difüzyonlu ve difuzyonsuz faz dönüşümlerinin deneysel karakterizasyonlan ve hesaplamalı yöntemlerle ilgili teorik çalışmalan bulunmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Nükleer gama rezonans ve nükleer yakıtlar konusunda çalışmalan bulunmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Fizik

Doçent

1

1

Demir ve bakır bazlı alaşımlarda martensitik faz dönüşümlerinin sem, tem, dsc, xrd, mössbauer, vsm gibi deneysel tekniklerle incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerle ilgili çalışmalan bulunmak.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, devlet-göçmen ilişkisi ve göçmenlerle ilgilenen yapılar üzerine çalışmaları bulunmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Selçuklu ve beylikler döneminde Anadolunun ilmi-tasavvufi yapısı ve sosyokültürel hayatına dair çalışmaları bulunmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Organik plazma kimyası, organosfosfor, organosilikon ve florlu organik bileşenler ile yüzey modifikasyonu ve bunların biyomalzeme ve membran seperasyonu uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hayvansal dokularda ve bitkisel dokularda portfolyo ve öğrenme stilleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık yönetimi eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık yönetiminde ve sektöründe iş etiği, örgütsel yapı ve insan kaynaklan yönetimi konulannda çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

i

1

Sağlık kurumlan işletmeciliği ile tıbbi cihazlar ve kullanımı konulannda çalışmalan bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Güvenlik stratejileri ve yönetimi ile Orta Asya politikalan konulannda çalışmalan bulunmak.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Devlet-dışı silahlı aktörler, radikalleşme ve terörizm, tcrörizm-sosyal medya ilişkisi, Türk dış politikası konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

I

1

Makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak, para teorisi, para politikası ve merkez bankacılığı konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

İktisadi düşünce ve iktisat tarihi alanlarında doçent unvanı almış olmak, harp sanayi tarihi ve askeri tarih alanlarında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Mali hukuk alanında doçent unvanı almış olmak, çevre vergileri ve Alman vergi sistemi konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Maliye teorisi alanında doçent unvanı almış olmak, yerel yönetimlerde performans ve süreç yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kamu ekonomisi, Türkiye'de vergi tahsisi, fınansal kalkınma ve finansal içerme konularında ampirik çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Siyasal düşünceler alanında doçent unvanı almış olmak, doğal hukuk ve doğal haklar konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

i

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Cumhuriyet döneminde milliyetçilik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları bulunmak.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Siyaset ve sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak, kadın araştırmaları ve yeni kurumsalcı yaklaşımlar üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

Doktor Öğretim Üyesi

i

1

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında doktora yapmış olmak, üçlü iş ilişkileri kapsamındaki konuların en az birinde çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Uluslararası ticaret-fınans, iktisadi büyüme modelleri, içsel büyüme modelleri ve dış ticaret kazançları üzerine çalışmaları ve eserleri olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Ekonometrik teori ve sağlık ekonometrisi konularında çalışmaları bulunmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Doçent

1

1

Kelamda yenilenme, Kelam ilminde şerh ve haşiye geleneği üzerine çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doçent

İ

1

Gıda ambalajı ve tasarımı üzerine yayın ve çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Doktor Öğretim Üyesi

i

1

Lisansüstü eğitimini (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) heykel alanında tamamlamış olmak, mekansal kurgulama ve sanatta nesne kavram ilişkisi derslerim vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Boyalı ahşap, heykel, taş, duvar resmi koruma ve onarım alanlarında eğitimi ve çalışmaları olmak, bu alanlarda eğiticilik deneyimine sahip olmak.

Sanat Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sanat eğitimi ve temel tasarım alanında çalışmaları bulunmak.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Sanat Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Giysi üretim sürecinde kalite iyileştirmeye yönelik çalışmaları olmak, bilgisayar destekli kalıp hazırlama konusunda deneyimli olmak.

Sanat Tasarım Fakültesi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

El sanatları alanında doktora yapmış olmak ve kuyumculuk takı tasarımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Sanat Tasarım Fakültesi

Seramik Tasarımı

Seramik Tasarımı

Doçent

1

1

Porselen, yüksek sıcaklık, gerilimli sırlar ve estetik-gerilimli sanat seramikleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

1

Ceza ve ceza muhakemesi alanı ile suç teorisi konularında çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Turizm alanında doçentlik unvanına sahip olmak, gastronomi alanında Türk mutfağı ve ürün geliştirme konularında çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi alanında doktora yapmış olmak, ev dışı et tüketimi ve İstanbul saray mutfağının Türk mutfağı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetim

Rekreasyon Yönetim

Doçent

i

I

Turizm alanında doçentlik unvanı almış olmak, tabiat parkları, rekreasyon ve kırsal turizm alanında çalışmalan bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm

İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent unvanı almış olmak, Otel işletmelerinde insan kaynaklan uygulamaları ve performans konusunda çalışmalan olmak.