Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 08 Nisan 2019 02:26, Son Güncelleme : 09 Nisan 2019 04:48
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 05/04/2019 tarihli ve 30736 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

ÜNVANI

DRC.

SAYISI

NİTELİK

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme

Yönetim ve

Organizasyon

Dr. Öğr.

Üyesi

3

1

İşletme Anabilim Dalında

doktora yapmış olmak,

Örgütsel Davranış

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar Çizelgesi, yabancı Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form

dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (05.04.2019-19.04.2019) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DRC.

SAYISI

NİTELİK

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

1

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Makinaları

Profesör

1

1

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında Doçent unvanını almış olmak, Sporun metacognitif becerilere etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Prehistorya

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak, işletme grupları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Profesör

1

1

İyonosferin Modellenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller

Profesör

1

1

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Tekstil ve Moda

Tasarımı

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

1

Plastik Sanatlar Bilim Alanında Doçentlik unvanını almış, Dokuma Tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Bitki Virüs Hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak, Süs Bitkileri Fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

Zootekni ve Hayvan Besleme Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Hayvansal Biyoteknoloji ve Gen Klonlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Pulmoner Hipertansiyon ve Periferik Damar Hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

(Endokrinoloji ve

Metabolizma Hastalıkları)

Doçent

1

1

İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Hipotiroidizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Yanık ve Mikrocerrahi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Prematüre retinopatisi, medikal ve cerrahi retina ve Uvea-Behçet hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Ortopedik Cerrahi üzerine anatomik ve deneysel çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Mineraloji-Petrografi

Doçent

1

1

Fizyon izi ve Kırıntılı Termokronoloji konularında çalışma yapmış olmak.

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

Paleosismoloji konusunda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Fen Bilgisi Eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında Doçentlik unvanını almış olmak,Tüketici Davranışları alanında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Muhasebe

Doçent

1

1

İşletme-Muhasebe alanında Doçentlik unvanını almış olmak, Muhasebe Denetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

1

1

Konjonktürel Politikalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri

Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Besleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Mimarlık Bina Bilgisi alanında Doktora yapmış olmak, Mimarlık Planlama ve Tasarım Temel alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Serbest Lie cebirlerinde çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Cumhuriyet Dönemi şehir tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora yapmış olmak, Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu olmak, Hayvan Barınakları ve çevre konusunda Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Tekstil ve Moda

Tasarımı

Tekstil Tasarımı

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliğini almış olmak, Dokuma Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon

Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Lisansüstü eğitimini ve çalışmalarını İletişim alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Anayasa yargısı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör: 13 Doçent: 23

Dr.Öğr. Üyesi: 7 Toplam: 43