Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 01 Nisan 2019 09:52, Son Güncelleme : 01 Nisan 2019 09:54
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

PROFESÖR KADROLARI (Daimi Statü) BAŞVURU BELGELERİ

DOÇENT KADROLARI (Daimi Statü) BAŞVURU BELGELERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf

(Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. Özgeçmiş

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Doçentlik Belgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Puanlama Tablosu

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf

(Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. Özgeçmiş

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Doçentlik Belgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf (Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak ilgili birime başvurulması gerekmektedir. Özgeçmiş

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Uygulama Esaslarında Yer Alan Performans Değerlendirme Sitemindeki Puanlama Tablosu Kullanılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Konstrüksiyon Ve İmalat

Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Makine Mühendisliği Bilim Dalında Doçent Unvanı Almak ve İnce Filmlerin Tribolojik Özellikleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Türkçe Eğimi Anabilim Dalı

PROFESÖR

1

1

Kuzeybatı Grubu Türk Lehçeleri ve Türkiye Türkçesi Üzerine Çalışmış Olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim

Dalı

PROFESÖR

1

1

Biyoloji Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak Fen Eğitiminde Dijital Ortamlar ve Dijitalleşme Üzerine Çalışmış Olmak.

Matematik Eğitimi Anabilim

Dalı

PROFESÖR

1

1

Alan Eğitimi (Ortaöğretim Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim

Dalı

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Sportmenlik Davranışı Üzerine Çalışmış Olmak.

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Üzerine Çalışmış Olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim

Dalı

DOÇENT

1

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Salgın Hastalıklar ve Darbeler Üzerine Çalışmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Botanik Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Bitki sistematiği, Yukarı Fırat Havzasının Bitki Çeşitliliği ve Etnobotanigi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Hiperbolik Uzaylarda Sabit Nokta Teorisi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

DOÇENT

1

2

Son Dönem Osmanlı Eğitimi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

İslam Tarihi Anabilim Dalı

PROFESÖR

1

1

Endülüs Tarihi Alanında Çalışmış Olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Hemşirelik Esasları Anabilim

Dalı

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Alanında Doçentlik Belgesi Almış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı

PROFESÖR

1

1

Adli Tıp Anabilim Dalı

DOÇENT

1

2

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

DOÇENT

1

2

Tıp Doktoru olmak ve "Gebelerde Glikoz Yükleme Testinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi" alanında çalışmış olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Kardiovaskuler Cerrahi Anestezisinde Preconditioning ile İlgili Çalışmış Olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Erken Doğum Eylemi Tedavisinde Farmakolojik ve Non-Farmakolojik Yaklaşımlar Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Pediatrik Ortopedi ile İlgili Olarak ve İleri Yaş Kalça Kırığı Sonrası Mortaliteye Etki Eden Faktörler Üzerine Çalışmış Olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Prolaktinomalı Hastalarda Polikistik Over Sendromu Görülme Birlikteliği Üzerine Çalışmış

Olmak.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Obezite ve Uyku Bozuklukları Alanlarında Çalışmış Olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

DOÇENT

1

3

Diyetle İndüklenmiş Obez Sıçanların Biyolojik Sistemlerindeki Enzim Düzeyleri Konusunda Çalışmış Olmak.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Medikal Onkoloji Alanı Yan Dal Uzmanı Olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Hematoloji Alanında Yan Dal Uzmanı Olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Bipolar Bozuklukta Elektrokonvulzif Tedavi ile Farmakolojik Tedavinin Biyokimyasal Parametrelere Etkileri Alanında Çalışmış Olmak.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik

Cerrahi Anabilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1