Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
Eklenme : 28 Mart 2019 02:48
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Profesör

1

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doçentliğini almış olmak. Batı Anadolu

Prehistoryası ve Protohistoryası konularında çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. Mülteci Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanında çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Zootekni

Profesör

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu, Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doçentliğini

almış olmak. Çiftlik, pet ve laboratuvar hayvanlarında yetiştirme, refah, üreme,

nükleer biyoteknolojiler ve radyasyondan

korunma konusunda çalışmaları olmak.