Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 25 Mart 2019 00:15, Son Güncelleme : 25 Mart 2019 00:17
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokul ve Enstitüsü'nde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 • Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

 • Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı, Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-

1

-

(a), (b)

-

-

1

(a), (c)

Fen - Edebiyat Fakültesi

Dilbilim

Dil Bilimi

1

-

-

(a), (d)

1

-

-

(a), (e)

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

-

-

1

(a), (f)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

-

-

1

(a), (g)

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

-

-

1

(a), (h)

Uygulamalı Sosyoloji

-

1

-

(a), (i)

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

-

1

-

(a), (j)

Çeviribilim

Çeviribilim İngilizce

-

1

-

(a), (k)

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

-

1

-

(a), (l)

Kimya Eğitimi

-

1

-

(a), (m)

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

-

-

(a), (n)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

1

-

-

(a), (o)

-

-

1

(a), (p)

Aranan Nitelikler:

 1. Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

 2. Adayların Türkiye'de hukuk, hukuk sosyolojisi ve hukukun politik ekonomisi alanlarında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde ya da uluslararası yayınevlerince basılan kitaplarda yayınlarının olması gerekmektedir.

 3. Adayların Türkiye'de ve dünyada çevre ve ekoloji meselelerinin tarihi ve güncel sosyoekonomik boyutları konularında uzmanlaşmış olması ve bu konularda uluslararası hakemli dergilerde ya da uluslararası yayınevlerince basılan kitaplarda yayınlarının olması gerekmektedir.

 4. Adayların üretici dilbilgisi kuramı çerçevesinde sözdizim ve anlambilim alanlarında ve Türk işaret dili konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

 5. Adayların üretici dilbilgisi kuramı çerçevesinde sözdizim ve biçimbilim alanları ile Altay ve Kafkas dilleri konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

 6. Adayların 20. ve 21. yüzyıl Anglo-Amerikan romanı konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

 7. Adayların moleküler immünoloji ve kanser immünoterapisi alanlarında kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

 8. Adayların din sosyolojisi, kurumsal sosyoloji, erken Cumhuriyet dönemi toplumsal yapıları ve dinamikleri konularında uzmanlaşmış olması; bu alanlarda yayın yapmış olması ve araştırma tecrübesinin bulunması gerekmektedir.

 9. Adayların kültür sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, medya çalışmaları konularında uzmanlaşmış olması; bu alanlarda yayın yapmış olması ve araştırma tecrübesinin bulunması gerekmektedir.

 10. Adayların Çağatay dili ve edebiyatı ile yazma bilim konularında çalışmalarının olması gerekmektedir.

 11. Adayların çeviri eğitimi ve teknolojileri alanında çalışmalarının olması gerekmektedir.

 12. Adayların fen eğitiminde sosyo-bilimsel konular ve bilimin doğası konusunda yayın yapmış olması gerekmektedir.

 13. Adayların kimya eğitiminde görselleştirme ve STEM eğitimi konularında yayın yapmış olması gerekmektedir.

 14. Adayların yetişkin eğitimi, yetişkin okur-yazarlığı, işyerinde öğrenme, çıraklık eğitimi konularında hakemli dergi ve kitaplarda yayınlar yapmış olması gerekmektedir.

 15. Adayların yönetim ve strateji, örgütsel davranış ile insan kaynakları yönetimi alanlarında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda hizmet sektörü uygulamaları konusunda uluslararası kabul görmüş bilimsel yayınlarının bulunması gerekmektedir.

 16. Adayların turizm destinasyon pazarlaması ve yönetimi ile turizm alanında nicel analizler konularında uzmanlaşmış olması ve uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.