Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
20/03/2019 01:18:00
Yazdır

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri doğrultusunda alınmak üzere, 15/03/2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda; Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi (740 no'lu) kadrosu ile ilgili düzeltmedir.

KADRO

NO

KADRO

UNVAN

DERECE

BÖLÜM/

ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

740

Doktor

Öğretim Üyesi

4

Özel Eğitim

Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi

Anabilim Dalı

1

Doktorasını Özel Eğitim alanında veya Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri "başvuru formundan" doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini

başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

11. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının, https://personel.usak.edu.tr/menu/4303 web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 29/03/2019 mesai bitimine kadardır.

KADRO

NO

KADRO

UNVAN

DERECE

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

42

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Bölümü/Adalet Pr.

1

Kamu Kurumlarının Hukuk Hizmeti alanında iş deneyimi

olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

111

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

1

"Otistik Çocuklar ve Ailelerinin Fiziksel Aktivite ve Spora Katılımlarına Etki Eden Faktörler" alanında çalışmaları olmak.

740

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

4

Doktorasını Özel Eğitim alanında veya Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak.

158

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1

Doktorasını Eğitim Yönetimi alanında yapmış olmak.

218

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

1

Doktorasını Ölçme alanında yapmış olmak.

227

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

1

Doktorasını Okuma-Yazma Eğitimi alanında yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

5

Doçent

1

Sanat Tarihi Bölümü/Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı

1

Doçentliğini Türk İslam Sanatı alanında almış olmak.

448

Doçent

1

Fizik Bölümü /Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

1

Renk sekizli elektronlar üzerine çalışmaları olmak.

264

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Psikoloji Bölümü/Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

1

Gelişim ve Bilişsel Psikoloji alanında çalışmaları olmak.

479

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Psikoloji Bölümü/Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

1

Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

489

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Psikoloji Bölümü/ Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

1

Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

3

Profesör

1

Moda Tasarımı Bölümü/ Moda Tasarımı Anabilim Dalı

1

Dokuma ve Giyim üzerine çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

77

Profesör

1

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü/Görsel İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı

1

Medya, görsel kültür ve tipografi alanında çalışmaları olmak.

476

Profesör

1

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü/İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

1

Doçentliğini İletişim Bilimleri alanında almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES

671

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Mimarlık Bölümü/ Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

1

Gürültü kontrolü ve akustik üzerine çalışmaları olmak.

622

Profesör

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/Şehircilik Anabilim Dalı

1

459

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/ Bölge Planlama Anabilim Dalı

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

679

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Bilimleri

Anabilim Dalı

1

EEG veya EMG sinyalleri ve otonom kara araçları alanlarında çalışmaları olmak.

741

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü/ Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı

1

Hata toleranslı uçuş kontrol sistemi tasarımı üzerine çalışma yapmış olmak.

902

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü/ Elektrik Makineleri Anabilim Dalı

1

Kalıcı mıknatıslı senkron makinelerinin modelleme ve tasarımı alanında çalışmaları olmak.

995

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü/ Devreler Ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı

1

Anahtarlamalı Sistemlerin Hava Araçlarına uygulanması üzerine çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

338

Doktor Öğretim

Üyesi

2

Dişçilik Hizmetleri Bölümü/ Ağız ve Diş Sağlığı Pr.

1

Doktorasını Protetik Diş Tedavisi alanında yapmış olmak.

172

Doktor Öğretim

Üyesi

3

Dişçilik Hizmetleri Bölümü/ Ağız ve Diş Sağlığı Pr.

1

Doktora veya Uzmanlık Eğitimini Pedodonti alanında yapmış

olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

175

Doktor Öğretim

Üyesi

2

Elektrik ve Enerji

Bölümü/Elektrik Pr.

1

Organik Güneş hücreleri ve santrallerinin kurulumu alanında çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

603

Profesör

1

Spor Yöneticiliği Bölümü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

1

Spor tatmini ve örgütsel bağlılık konularında çalışma yapmış olmak.

604

Profesör

1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

Futbol Antrenörlerinin görev ve ego yönelimi ve kolektif yeterlilik konularında çalışma yapmış olmak.

375

Doçent

1

Spor Yöneticiliği Bölümü /

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

1

Spor kulüplerinde maliyet muhasebesi konusunda çalışma yapmış olmak.

440

Doçent

1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

Basketbolda hızlı hücum konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

605

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

1

618

Profesör

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

1

620

Profesör

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı

1

621

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anabilim Dalı

1

627

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

1

461

Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

1

462

Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Kardiyoloji Anabilim Dalı

1

478

Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Adli Tıp Anabilim Dalı

1

494

Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nükleer Tıp Anabilim Dalı

1

498

Doçent

2

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/

Radyasyon Onkolojisi Anabilim

Dalı

1

504

Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

1

508

Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/

Parazitoloji Anabilim Dalı

1

513

Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

555

Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Anabilim Dalı

1

564

Doçent

3

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Ağız, Yüz Ve Çene Cerrahisi

Anabilim Dalı

1

593

Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

1

594

Doçent

2

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

1

601

Doçent

3

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik

Cerrahi Anabilim Dalı

1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?