Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
14/03/2019 03:07:00
Yazdır

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet

cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını

yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. "

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi

ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten

itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ

BÖLÜM/

ANABİLİM

DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp

Bilimleri Böl. Genel Cerrahi

ABD

Profesör

1

1

Laparopskopik kolon-rektum cerrahisinde deneyimli ve Bor bileşiklerinin iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkileriyle il ilgili

çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Kadın Hast. ve Doğum ABD

Doçent

1

1

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Eğitimi almış olmak.

Pelvik organ prolapsusu olan

hastalarda bağ doku değişiklikleri

ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp

Bilimleri Böl. Çocuk Sağlığı ve

Hast. ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Çocuk Nörolojisi yandal uzmanı olmak. Febril Konvülziyonda

CYP2C19 ve GABRG2 genlerinin

rolü ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp

Bilimleri Böl. Çocuk Sağlığı ve

Hast. ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Neonatoloji yandal uzmanı olmak. Neonatal sepsisin erken tanısı ile ilgili çalışmaları olmak.

Dahili Tıp

Bilimleri Böl.

Kardiyoloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Koroner arter anomalisi ve koroner no-reflow fenomeni üzerine çalışmaları olmak.

Dahili Tıp

Bilimleri Böl. Nöroloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Akut İstemik strok hastalarında mortalite ile kan hemogram parametrelerinin ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.Acil Tıp

ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Acil serviste Travmatik olmayan karın ağrılı geriatrik Hastalarda mortalite konusunda çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri Böl.

Acil Tıp ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Serebrovasküler olayların hava koşulları ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri Böl. Beyin ve Sinir

Cerrahisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Menengiomlarda MİRNA ekspresyonu ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Göz Hastalıkları

ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Normal tansiyonlu ve primer açık açılı glokomda retrobulber kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile incelenmesi konusunda çalışması olmak, oküloplasti alanında deneyimli

olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Kadın Hast. ve

Doğum ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Eğitimi almış olmak, Endometroid tip endometrial kanser hastalarında miyometrial invazyonu değerlendirmek için manyetik rezonans ile frozen incelemesini karşılaştıran çalışma yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?