İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 01 Mart 2019 02:00, Son Güncelleme : 01 Mart 2019 02:01
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

DÜZELTME İLANI

26.02.2019 tarihli ve 30698 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN İLAN

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gelişim

Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak, Sanat ve girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

DÜZELTİLMİŞ HALİ

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gelişim

Psikolojisi

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak, mizah ve yaratıcılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

Birim Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Turizm işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Hüzün turizmi ve kırsal turizm konularında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir turizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Sürdürülebilir turizm, seyahat acentelerinde sürdürülebilir pazarlama ve ekoturizm alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Profesör 1 1

Doçentliğini sosyoloji bilim alanında almış olmak. Eğitim, aile ve toplumsal değişme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Basın tarihi ve ideoloji alanında çalışmalar yapmış olmak ve habercilik alanında deneyimi olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 1

Sosyal sermaye, sosyal ağlar, girişimcilik ve insan kaynakları alanında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak, Sanat ve girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Gelişim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak, Sanat ve girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Profesör 1 1

Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlığı ve Türkiye'de çalışan yabancı mimarlar konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Doçent 1 1

Seramik alanında çalışmalar yapmış olmak.