Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 15 Şubat 2019 11:26, Son Güncelleme : 15 Şubat 2019 11:27
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI/PROGRAM
UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Spor bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve pliometrik antrenmanlar konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Spor bilimleri alanında doçent ünvanını almış olmak ve sportif rekreasyon konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak ve hemşirelikte kuram/model
konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Toplu Beslenme
Sistemleri
Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Beslenme ve
yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 Çocuklarda dini sosyalleşme, çalışan anne
tutumları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Bilimleri Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 İlahi dinlerde çocuk ve çocukluk dönemi ile
ilgili çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Kelam ve İslam
Mezhepleri Tarihi
Profesör 1 1 Kadı Abdulcebbar ve Bakıllani'nin
görüşleriyle ilgili çalışması olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf Doçent 1 1 Mevlevi sülükü konusunda çalışma yapmış
olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve Belagatı Doktor
Öğretim Üyesi
1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1

İttihat-Terakki ve Karaman tarihi ve kültürü alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1

Göktürk tarihi hakkında doktora yapmış olmak ve Göktürk-Çin ilişkileri üzerine
çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Doçent 3 1

Din ve gündelik yaşam kuramları üzerine
çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyal Yapı ve
Değişme
Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Kent ve kimlik üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Tarihi Doçent 3 1

Güncel metafizik problemleri ve bilimsel açıklama alanlarında
çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Rus dilinde leksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği
Mekanik Doktor
Öğretim Üyesi
4 1

İnşaat lisans mezunu olup mekanik alanında
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Profesör 1 1

Elektrik motorları arızalarının teşhisi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Doçent 1 1

Mekanik bileşenlerin belirsizlik altında olasılıksal analizi, tasarımı ve optimizasyonu
konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Doçent 1 1

Doktora derecesini ve doçentlik ünvanını metalurji ve malzeme mühendisliği alanından almış olmak, üretim metalurjisi alanında değerli metallerin geri kazanımı ve bakır
üretimi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 3 1

Yükseköğretim çalışmaları alanında
doçentlik unvanına sahip olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk ile öğretmen ve öğrencilere yönelik motivasyonla ilgili ölçek geliştirme
çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama
testleri üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1

Ultrases, fizik öğretmenleri ve öğrenci motivasyonları konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Fen eğitiminde modelleme analoji ve beyin
temelli öğrenme konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Ortaöğretim fen matematik alanları eğitimi (fizik eğitimi) bilim dalında doktora yapmış olmak ve fizik eğitiminde laboratuvar yöntemi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları
ile ilgili rehber materyal geliştirme konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Sosyal etkileşim programı geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1

Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde romantik yakınlık gelişimi konusunda çalışmaları olmak.

Ermenek Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal
Üretim
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Doktor
Öğretim Üyesi
3 1

Tarla bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak, kekik-adaçayı türleri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Su bitkilerinin doku kültürü teknikleri ile üretimi ve bunların fitoremediasyon ve antioksidan aktiviteleri üzerine çalışmaları
olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Doktor
Öğretim Üyesi
4 1

Farklı ekosistemlerde yer alan bitkilerin
ekolojik stratejileri ve biyolojik çeşitliliği üzerine çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans mezunu olup moleküler biyoloji bilim dalında doktora yapmış olmak ve mezenkimal geçiş biyobelirteçleri ve
kemodirenç konularında çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Matematiğin
Temelleri ve Matematiklojik
Doktor
Öğretim Üyesi
3 1

Fuzzy topolojik, cebirsel kategoriler konusunda çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Geometri Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında doktora yapmış olup bessel tipi özel fonksiyonların geometrik özellikleri üzerine
çalışmaları bulunmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Polimer Kimyası Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Quersitoller ve glikozidaz inhibitör siklopolioller konularında çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 1

Karaman yöresindeki tatlısu balıklarının sistematik ve zoocoğrafik dağılımları ve biyo ekolojik özelliklerinin incelenmesi
konularında çalışmaları olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Resim Doçent 1 1

Doçentliğini plastik sanatlar alanında yapmış
olmak ve perspektif, minyatür ve sanat eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Yeni Medya Yeni Medya Doçent 2 1

Medya okuryazarlığı alanında çalışmaları
olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yeni Medya Yeni Medya Doçent 2 1

Gazetecilik ve sosyal medya alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Yeni Medya Yeni Medya Doçent 3 1

Medya ve göstergebilim alanında çalışmaları
olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor
Öğretim Üyesi
4 1

Gıda mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olup geleneksel fermente tahıl ürünleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 2 1

Turizm ve otel işletmeciliği alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor
Öğretim Üyesi
5 1

Türkiye'de sağlık turizmi girişimciliği üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Profesör 1 1

Doçentliğini yönetim bilişim sistemleri
alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1

Karaciğer rezeksiyonları konusunda çalışma yapmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor
Öğretim Üyesi
4 1

Pulmoner emboli, akut koroner sendrom ziyaretinde organofosfat zehirlenmeleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal
Üretim
Seracılık Doktor
Öğretim Üyesi
4 1

Tarımsal yayım açısından arıcılık faaliyetleri üzerine çalışmaları olmak.

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3- Durumlarının, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi"ne uygun olması,

4- 2547 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların

(Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine

ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil

gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan

başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.