Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 21 Şubat 2019 03:01, Son Güncelleme : 21 Şubat 2019 03:02
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin birimlerine öğretim üyesi alımı ile ilgili 15/02/2019 tarihli ve 30687

sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna sehven yazılan eski açıklamalar karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı/ Program

Unvanı

Adet

Sehven Yazılan

Yeni

Açıklama

Açıklama

Sağlık

Bilimleri

Fak.

Beslenme ve Diyetetik

Böl.

Toplu

Beslenme

Sistemleri

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/

Program

Unvan

Adet

Açıklama

Bandırma

MYO

Gıda İşleme Böl.

Gıda Teknolojisi Pr.

Profesör

1

Doçentliğini Kanatlı Hayvan

Yetiştirme alanında almış, Organik Kanatlı Yetiştirme ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

alanında çalışmaları olmak.

Denizcilik

Fak.

Gemi İnşaatı ve

Gemi

Makineleri

Mühendisliği

Böl.

Gemi Makineleri

ABD

Profesör

1

Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Difüzyon Kaynağı konularında çalışmaları

olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Sosyal Politika ABD

Profesör

1

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış, Nüfus Hareketleri ve Göç konularında çalışmaları

olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Böl.

Endüstri İlişkileri

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış, İşçi Sağlığı ve

İş Güvenliği konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Böl.

Mali Hukuk ABD

Doçent

1

Doçentliğini Maliye alanında almış, Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergilendirme Usulleri konularında çalışmaları

olmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fak.

Sanat Tarihi

Böl.

Genel Sanat Tarihi

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Sanat Tarihi alanında almış ve Gravür alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve

Toplum

Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Osmanlı

Müesseseleri ve

Medeniyetleri ABD

Doçent

1

Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve Medeniyet

alanında almış, Osmanlı

Klasik Dönemi Göç

Hareketleri ve Doğal Afetler

konularında çalışmaları

olmak.

İnsan ve

Toplum

Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Atatürk İlkeleri

ve Cumhuriyet Tarihi alanında

almış, Kıbrıs, Göç, Kollektif

Hafıza ve Milli Kimlik

konularında çalışmaları

olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Yakınçağ Tarihi

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi

alanında almış, Osmanlı

Devletinde Salgın Hastalıklar, Hapishaneler ve Vergiler

konularında çalışmaları

olmak.

İnsan ve

Toplum

Bilimleri Fak.

Türk Dili ve

Edebiyatı Böl.

Eski Türk Edebiyatı

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında almış, Eski

Türk Edebiyatında Hikayeler

ve Edebi Şerhler konularında

çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Türk Dili ve

Edebiyatı Böl.

Yeni Türk Dili ABD

Doçent

1

Doçentliğini Türk Dili ve

Edebiyatı alanında almış,

Kıpçak ve Çağatay Türkçesi

konularında çalışmaları

olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fak.

Elektronik ve

Haberleşme

Mühendisliği

Böl.

Telekomünikasyon

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında almış

olmak.

Ömer

Seyfettin

Uygulamalı

Bilimler Fak.

Medya ve

İletişim Böl.

Yeni Medya ve

Gazetecilik ABD

Doçent

1

Mizah Kuramları konusunda

çalışmaları olmak.

Ömer

Seyfettin

Uygulamalı

Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim

Sistemleri Böl.

Bilişim Teknolojileri

ABD

Doçent

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim

Sistemleri alanında almış,

Veri Madenciliği ve Bulut

Bilişim konularında çalışmaları olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Doçent

1

Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

alanında yapmış olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Bölümü

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

Doçent

1

Doçentliğini Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Bölümü

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ABD

Doçent

1

Doçentliğini Psikiyatri Hemşireliği alanında almış, Şizofreni ve Cinsel Gelişim

konularında çalışmaları

olmak.

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Adalet Pr.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans ve Doktorasını Hukuk alanında yapmış olmak.

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Pr.

Dr. Öğr.

Üyesi

2

Lisans veya Doktorasını Hukuk alanında yapmış

olmak.

Bandırma

MYO

Bilgisayar Teknolojisi Böl.

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Matematik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüz Tanıma Teknolojileri ve Yapay Zeka Destekli Sistemler konularında çalışmaları

olmak.

Bandırma

MYO

Muhasebe ve

Vergi Böl.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Muhasebe veya

Muhasebe ve Finans alanında yapmış olmak.

Denizcilik

Fak.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Böl.

Deniz Ulaştırma İşletme

Mühendisliği ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği alanında yapmış, Kruvaziyer Liman Kimliği ve Coğrafi

Bilgi Sistemleri'nin Bu Alanda

Kullanımı konularında çalışmaları olmak.

Denizcilik

Fak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Matematik alanında yapmış, Karma Model Kümeleme, Yarı Denetimli Sınıflandırma ve Büyük Veri konularında çalışmaları olmak.

Denizcilik

Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi

Makineleri

Mühendisliği

Böl.

Gemi

Hidromekaniği ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış, Boru Akışlarının Hidrodinamik ve Termodinamik Özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Denizcilik

Fak.

Gemi İnşaatı ve

Gemi

Makineleri

Mühendisliği

Böl.

Gemi İnşaatı ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Gemi İnşaatı ve

Gemi Makineleri

Mühendisliği alanında yapmış, Gemi İnşaatında Kullanılan Malzemeler ve Kaynağı konusunda

çalışmaları olmak.

Gönen Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojisi Böl.

Bilgi Güvenliği

Teknolojisi Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri, Yazılım

Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri, Elektrik ve

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

alanlarının birinde yapmış

olmak.

Gönen Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojisi Böl.

Bilgisayar

Programcılığı Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri, Yazılım

Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri, Elektrik ve

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

alanlarının birinde yapmış

olmak.

Gönen Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, Tüketici

Şikayetleri ve Müşteri

Bağlılığı konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Böl.

Yönetim Bilimleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış ve Türkiye'de Etnik

Temelli Sorunlar,

Küreselleşme ve Sivil Toplum

Kuruluşları konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fak.

Sanat Tarihi

Böl.

Batı Sanat Tarihi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktorasını Sanat

Tarihi alanında yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Eskiçağ Tarihi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında yapmış ve Balıkesir Çevresinde Eskiçağ Kentleri konusunda

çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Genel Türk Tarihi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Genel Türk Tarihi

Anabilim Dalında yapmış, Balkanlarda İslamlaşma,

Ahıska Türkleri ve Gagauzlar

konularında çalışmaları olmak.

Manyas

Meslek

Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl.

Sosyal Hizmetler Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Sosyoloji

alanında yapmış ve Kent, Sekülerleşme ve Otorite

konularında çalışmaları

olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Böl.

Bilgisayar Bilimleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği veya Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği

alanında yapmış, Bilgisayar

Güvenliği ve Veri Gizleme

konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Böl.

Bilgisayar Bilimleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği veya Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında yapmış ve Simgesel

Programlama konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Böl.

Bilgisayar Donanımı ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği veya Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında yapmış ve FPGA

Tabanlı Bilgisayar Mimarisi

Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Böl.

Yazılım ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği alanında yapmış ve Sesli Hedeflerin Konum Tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektrik

Mühendisliği

Böl.

Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Elektrik

Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

alanında yapmış ve

Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarında Şebeke

Etkileşimli Evirici konusunda

çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fak.

Elektrik

Mühendisliği

Böl.

Elektrik Makineleri

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

2

Doktorasını Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri Fak.

Elektrik

Mühendisliği

Böl.

Elektrik Tesisleri

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Böl.

Elektromanyetik

Alanlar ve

Mikrodalga Tekniği

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış

olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Böl.

Telekomünikasyon

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında almış

olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fak.

Endüstri

Mühendisliği

Böl.

Yöneylem ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış, Yapısal Eşitlik Modeli ve Tedarik Zinciri konularında çalışmalar yapmış

olmak.

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri Fak.

Mühendislik Temel Bilimleri

Böl.

Mühendislik Temel Bilimleri ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış, Travertenlerde U-Serisi Yaşlandırma ve Bor Minerallerinin Eser Element İçeriği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri Fak.

Mühendislik Temel Bilimleri

Böl.

Mühendislik Temel Bilimleri ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Matematik Mühendisliği alanında yapmış, Diferansiyel Denklemlerin Simetri Grup Analizi ve Denklik Dönüşümleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fak.

Ulaştırma

Mühendisliği

Böl.

Ulaştırma ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Makine Öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Ömer

Seyfettin

Uygulamalı Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Karar Bilimleri

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği veya Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği

alanında yapmış, Trafik Yorumlarının

Sınıflandırılması konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Beslenme ve

Diyetetik Böl.

Diyetetik ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans veya Doktorasını

Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Beslenme ve

Diyetetik Böl.

Toplu Beslenme Sistemleri ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans veya Doktorasını

Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış, Ders Dışı Zaman Kullanımı, Geometri

ve Matematik Öğretimi

konularında çalışmaları olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Bölümü

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış ve

Hemşirenin Sorumluluğu, Etik

ve Manevi Bakım konularında çalışmaları olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Bölümü

Hemşirelik

Yönetimi ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelikte Yönetim alanında yapmış,

Hasta Güvenliği ve Mobbing

konularında çalışmaları olmak.

Sağlık

Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi

Böl.

Sağlık Yönetimi ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yapmış olmak.

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Çocuk Bakımı

ve Gençlik

Hizmetleri Böl.

Çocuk Gelişimi Pr.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış, Sınıf

Öğretmenlerinin

Motivasyonları ve

Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili

Değer Algıları konularında çalışmaları olmak.

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Tıbbi Hizmetler

ve Teknikler Böl.

Optisyenlik Pr.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış, Spin Transfer Tork ve

Manyetik İnce Filmler

konularında çalışmaları olmak.