Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
08/02/2019 04:45:00
Yazdır

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kamımı. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kamımı ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmekledir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez. kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takını; doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takını dosyaları ilanın Resmi Gazeıe'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirlilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takını: doçent ve doktor öğretim üyesi başvurulan için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi: profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. 2 adet fotoğraf

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

7. Halel) çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

9- E-devlet kapısından alınan sabıka kaydı,

Başvuru Süreci

1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takını olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez. kitap vs.) elektronik ortamda (CD. DVD veya flaşlı bellek) verebilirler.

2- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kunun tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

3- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

4- İlanımıza vvvvvv samsun cdu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

5- Adayların www.samsun.cdu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

6- Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

Not. Tüm başvurular Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesindeki Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Gürgenyatak Köyü. Giirgeııyatak Mahallesi. 55080 Canik'Samsun.

tlau No

Birlini

Bölümü

Auabillm/

Sanat Dalı

Kadro

l'nvauı

Derecesi

.Açıklama

__________ , - - - _|

2019/1

İktisadı, İdari ve Sosyal Bilimler

Tarih

Yeniçağ

Profesör

1

El yazmaları ve Osmanlı diplomasisi konularında < çalışmaları olmak

2019/2

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Tarih

Ortaçağ

Profesör

1

Ortaçağ Kafkasya laıthı 1 konusunda çalışmaları

olmak

2019/3

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Tarih

Yakınçağ

Profesör

Osmanlı kent tarihi ve Osmanlı-Alnıau ilişkileri konularında çalışmaları olmak

2019/4

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi Bölümü

Siyaset Bilimi

Profesör

l

Yakın dönem Ttlrk-Alman i ilişkileri konusunda

çalışmaları olmak

2019/5

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Profesör

1

Avrupa Birliği, inovasyon | ve bilgi ekonomisi

konularında çalışmaları

olmak

2019/6

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Coğrafya

Beşeri ve

İktisadi

Coğrafya

Profesör

1

Yerleşme ve ziraat

coğrafyası alanlarında

çalışmaları olmak

2019/7

İktisadi. İdari ve

Sosyal Bilimler

Coğrafya

Türkiye

Coğrafyası

Profesör

1

Şehir ve ekonomik

coğrafyası konularında

çalışmaları olmak

2019/8

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Profesör

I

2019 9

Mühendislik

Fakültesi

Makiııa

Mühendisliği

Makiııa

Mühendisliği

Profesör

1

Lisansı ve doktorası

Makine mühendisliği

alanında olup. sonlu

elamanlar ve ağsız

yöntemler konularında

çalışmaları olmak

2019/10

İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doçent

>

X

Karadeniz bölgesinin

sosyo-ckonoınik tarihi ve konsolosluk faaliyetleri

konularında çalışmaları

olmak

2019/11

İktisadı, İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Doçent

2

Endüstriyel pazarlarda

marka değeri ve hizmet kalitesi konularında

çalışmaları olmak

2019/12

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

İletişim Tasarımı ve Yönelimi

İletişim

Tasannu ve Yönetimi

Doçent

2

2019/13

Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal

Biyomedikal

Doçent

2

Analılık Seusörler.

Bıyosensorler ve Sensör leknolojılcrı konularında çalışmaları olmak

2019/14

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Doçent

2

Titanyum akımsız Nı-B kaplaması konusunda

çalışmalar yapmış olmak

2019/15

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Sağlık

Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Doçent

Yem kamu işletmeciliği ve müşteri odakiılık

konularında çalışmalar

yapmış olmak

2019 16

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj

Pilotaj

Doçent

1

CP1. İR pilot lisansı olup Ter dersi verme yetkisi olmak

2019/17

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Coğrafya

Beşeri ve

İktisadi

Coğrafya

Dr.

Öğretim

Üyesi

5

1_

Kültür coğrafyası

konusunda çalışmaları

olmak

2019/18

İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler

Coğrafya

Fiziki

Coğrafya

Dr.

Öf ret ım Üyesi

3

Doktorasını tizıki Coğrafya alanında yapmış olup C BS kullanarak uygulamalı

jeomorfolop alanında

çalışmalar vapıııış olmak

2019/19

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk

Edebiyatı

Dr.

Öfretım

Üyesi

3

Karadeniz bölgesi ağızları konusunda çalışmaları

olmak

201920

iktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı

Yem Türk

Edebiyatı

Dr,

öğretim

Üyesi

4

Modem şiir teorileri konusunda çalışmalar

yapmış olmak

2019/21

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk

Edebiyatı

Dr.

Öfretım

Üyesi

4

Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında vapıııış olup. İslam Sanatları Estetiği, şiir ve mimar konularında çalışmalar

vapıııış olmak

2019/22

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Dr.

Öfretım

Üyesi

Gümrük birliği ve dış ticaret örgütlenmesi

konularında çalışmaları

olmak

2019/23

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Dr.

öfretım

Üyesi

4

İşletme alanında doktora yapmış olup fınansal varlı, tiyatlaıııa modelleri ve doğrudan yabancı

yatırımlar ve benzen konularda çalışmalar

vapıııış olmak

2019/24

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Saflık

Yönetimi

Bölümü

Saflık

Yönetimi

Dr.

öfretım

Üyesi

4

İşletme Anabılmı dalında doktora yapmış olup kurumsal yönetim, yönetim kurulu yapısı ve benzeri konularda çalışmalar

vapıııış olmak

2019/25

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Sağlık

Yönetimi

Bölümü

Saflık

Yönetimi

Dr,

öfretım

Üyesi

3

Yönetim orgamzasyon

alanında doktora yapmış olup örgütlerde insan enerjisi konusunda

çalışmaları olmak

2019.26

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Saflık

Yönetimi

Bölümii

Saflık

Yönetimi

Dr.

Öfretım

Üyesi

4

Saflık harcamaları ve işgücü verimliliği üzerine çalışmaları olmak

2019/27

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi Bölümü

Siyaset Bilimi

Dr.

öfretım

Üyesi

3

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönelimi

alanında yapmış olup Türk siyasi hayatı alanında çalışmalar vapıııış olmak

2019/28

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi Bölümü

Siyaset Bıluni

Dr.

Öfretım

Üyesi

3

Sıyası partiler ve parti içi demokrasi konularında

çalışmalar vapıııış olmak

2019 29

iktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr

öğretim

Üyesi

3

İngilizce iktisat lisans mezunu olup, işletmelerin kurumsallaşması ve

girişimcilik konularında çalışmaları olmak

2019/30

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

3

Deniz Ulaştırma İşleiıue lisans mezunu olup deıuz ve lııııaıı işletmeciliği

konularında çalışmaları

olmak

201931

İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr.

öğretim

Üyesi

3

İşletme lisans mezunu olup, insan kaynakları,

girişimcilik, yenilik ve

marka yönetimi

konularında çalışmaları

olmak

2019/32

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

İletişim

Tasannu ve Yönetimi

İletişim

Tasarımı ve Yönelimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

4

Yönetici, liderlik, örgütsel yapı ve örgütsel davranış konularında çalışmaları

olmak

2019/33

İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler

İletişim

Tasarımı ve Yönetimi

İletişim

Tasannu ve Yönetimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

4

İletişim lisans mezunu olup iletişimin dijitalleşınesı ve uzaktan eğitimde mobil öğrenme teknolojileri

konularında çalışmaları

olmak

2019/34

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler

İletişim

Tasarımı ve Yönelimi

İletişim

Tasarımı ve Yönetimi

Dr.

öğretim

Üyesi

3

Kitle iletişimi ve değerler konularında çalışmaları

olmak

2019/35

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğretim

Üyesi

3

Kııantıun bilgi işleme konusunda çalışmaları

olmak ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak

2019/36

Mühendislik

Fakültesi

Yazılını

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğret un Üyesi

5

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği veya Yazılını Mühendisliği alanında

yapmış olmak

2019/37

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğretini

Üyesi

4

Doktorasını Bilgisayar

Mühendisliği veya Yazılını Mühendisliği alanında

vapınış olmak

2019/38

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Dr.

öğretim

Üyesi

4

Lisans ve doktora eğitimi Makine Mühendisliği

alanında olup

clektrokimyasal işleme

yöntemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

2019/39

Mühendislik

Fakültesi

Biyomedik.il

Mühendisliği

Bıyomedikal

Mühendisliği

Dr

Öğretim

Üyesi

3

Bazı kınolın türevi

bileşiklerin çözücü

ortamlarda noıı lınear optıc tNLOI özellikleri ve

antinnkterıyal akın iteler konusunda çalışmaları

olmak

2019/40

Mühendislik

Fakültesi

Biyoıııedikal

Mühendisliği

Biyoıııedikal

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

5

Doktorasını Biyoıııedikal alanında yapmış olmak

2019/41

Mühendislik

Fakültesi

Bıyonıedıkal

Mühendisliği

Biyoıııedikal

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

4

Kas hasarlarında kök hücre uygulaması konusunda

çalışmaları olup, deney hayvanlan kullanım

sertifikası olmak

2019/42

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektroıuk

Mühendisliği

Dr

öğretini

Üyesi

4

Otomotivde kullanılan

elektronik kontrol

sistemlerinin tasannu ve geliştirilmesi ve robotık konularında çalışmaları

olmak

2019/43

Mühendislik

Fakültesi

Temel

Bilimler

Temel

Bilimler

Dr.

öğretim

Üyesi

5

Doktorasını analitik kimya anabilim dalında vapınış olııp. aminlerin sıvı

kronıatografisınde potansıyometrık tayinleri konusunda çalışmalar

yapmış olmak

2019/44

Mühendislik

Fakültesi

Temel

Bilimler

Temel

Bilimler

Dr.

Öğretim

Üyesi

1

Matematik alanında en az 15 yıl akademik deneyim sahibi olmak

2019/45

Mimarlık ve

Tasarım

Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Tarihi

Dr

öğretim

Üyesi

4

Doktorasını Mimarlık

alanında yapmış olup, netsvork toplumu ve kent ilişkileri konularında

çalışmalar vapınış olmak

Online Sınavlara Hazırlık Eğitimlerini İncelemek İçin
7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çırağan Sarayı'ndaki, Kalyoncu ve Demirören ailelerinin yaptığı düğünü, nasıl buldunuz?