Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

02/01/2019 10:22:00
Yazdır

Burdur Mehmet Akif Ersov Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3l'nci Maddesi ve "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi. Unvanı. Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no. e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

(onaylı belge)

7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 - ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 - Yabancı Dil Belgesi

11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda

çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri iği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine cşdcğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel şartlar

(1) öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu taralından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2018

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 17.01.2019

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21.01.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.01.2019

Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar Üniversitemiz https://uww.mtfhintftakif.tfdu.tr web adresinden açıklanacaktır. Duyrulur.

Unvanı

İlanın Çıkılacağı Birim

Böliimii

Anasanatdalı / Programı

Kadro Derecesi

Kadro

Sayısı

ALES

Yabancı l)il

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

Öğretim

Görevlisi (Uyg.Birim)

Stratetejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

1

70

50

Rektörlük

İşletme Bölümü mezunu, pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapmış, lisans mezuniyetinden sonra 5 yıl deneyim sahibi olmak.

öğretim Görevlisi (Uyg.Birim)

Stratetejik işbirliği. Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

1

70

50

Rektörlük

İktisat bölümü mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi (Uyg.Birim)

Rektörlük (Mezunlarla ilişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)

3

1

70

50

Rektörlük

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Danışmanlık Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Psikometrik Psikoloji, Kişilik Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Psikoloji alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

öğretim

Görevlisi (Uyg.Birim)

Rektörlük

Beden Eğitimi ve

Spor

3

1

70

50

Rektörlük

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunu. Spor Yönetimi veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi

(Uyg.Birim)

Rektörlük

Beden Eğitimi ve

Spor

3

3

70

50

Rektörlük

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi veya Spor Bilimleri bölümlerinin birinden mezun, alanında tezli yüksek lisans vapmıs olmak.

Öğretim

Görevlisi (Uyg.Birim)

Rektörlük

Beden Eğitimi ve

Spor

3

2

70

50

Rektörlük

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

öğretim Görevlisi (Uyg.Birim)

Rektörlük

Beden Eğitimi ve Spor

3

1

70

50

Rektörlük

Spor Tesislerinin Çim ve Alan Bakımlarını yapmak üzere; Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü mezunu ve Çayır - Mera ve Yem Bitkileri veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi

(Ders Verecek)

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO

Elektirik Enerji

Elektirik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtım Prg.

3

]

70

Muaf

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO

Elektrik elektronik mühendisliği mezunu. Elektrik Elektronik veya elektronik bilgisayar alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek

Bucak Hikmet

Tolunay MYO

Pazarlama ve Dış Ticaret

Dış Ticaret Prg.

3

1

70

Muaf

Bucak Hikmet

Tolunay MYO

İktisat bölümü mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış, lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında deneyim sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Teknik Bilimler

MYO

Elektirik Enerji

Elektirik Prg.

3

1

70

Muaf

Teknik Bilimler

MYO

Elektrik mühendisliği veya elektrik - elektronik mühendisliği mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek

Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyor Ve Sekterelik

3

70

Muaf

Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO

Hemşirelik mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?