Mardin Artuklu Ünivesitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

02/01/2019 09:59:00
Yazdır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartlan taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takını dosya ile başvıınnalan gerekmektedir. Aynca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylann; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı Örneği. doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Doktor öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylann. başvurdukları bölümünü belirtir dilekçelerine Özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmekledir.

4> Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve Doçent başvurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şalisen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvunılar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Uuvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Kürt Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Klasik Kürt Edebiyatı metinleri ve sanatı alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

Makro iktisat bilim alanında Doçent unvanını almış olup, Enerji, Çevre ve Kadın kalkınması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

işletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Integral Denklemleri üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

İ

Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu ve korozyonunun önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm

Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

2

1

Doçentliğini Turizm alanında yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Dr. öğr

Üyesi

3

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, Reiki ve sırt masajı alanında çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde ölçme ve Değetleııdinne

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Paternalist Liderlikle ilgili ölçek geliştirme çalışması yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve ikram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dr. öğr. Üyesi

5

1

işletme Anabilim dalında doktorasını yapmış olup, kaynak tüketim mulıasebesi alanında çalışmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

işletme

Dr. öğr. Üyesi

4

l

Muhasebe ve Finansman bilim dalında Doktora yapmış olup, Kurumsal Risk Yönetimi ve iç Kontrol sistemi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercimlik ve Tercümanlık

Mütercimlik ve Tercümanlık (İngilizce)

Dr. öğr. Üyesi

S

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olup, yazınsal gösterge bilim Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğilimi ve Spor

Dr. öğr. Üyesi

5

1

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği olanında Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Dr. öğr. Üyesi

$

I

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Dr. öğr

Üyesi

5

I

Turizm alanında Doktora yapmış olmak ve SSC1 dergilerde yayını bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Turizm alanında Doktora yapmış olmak ve destinasyon marka denkliği konusunda çalışmaları bulunmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?