İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

05/01/2019 01:43:00
Yazdır

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI

DÜZELTME İLANIDIR

İlan metninin Başvurularda istenilen belgeler bölümünün sonunda Başvurular; "... Her birimin/bölümün sınavı genellikle farklı yerde ve saatte olduğundan adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar." cümlesi Adaylar şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilirler şeklinde düzeltilmiştir.

İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Ulaştırma veya Ulaştırma Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak niteliği ile 2 adet olarak yayınlanan Araştırma görevlisi kadrosunun adedi 1 olarak düzeltilmiştir.

İnşaat Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Geoteknik veya Geoteknik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak niteliği ile 1 adet olarak yayınlanan Araştırma görevlisi kadrosunun adedi 2 olarak düzeltilmiştir.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Müh. Anabilim Dalı için: Uzay Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Uzay Yapıları ve Malzemesi alanında Lisansüstü öğrenim yapıyor olmak niteliği ile 1 adet. Uzay Müh. Anabilim Dalı için ilan edilen Uzay

Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Lisansüstü öğrenim yapıyor olmak niteliği ile 2 adet olmak üzere toplam 3 adet olarak yayınlanan araştırma görevlisi kadrolarının;

1 adedi Uzay Müh., Uçak Müh. veya Makina Müh. Bölümü lisans mezunu olup, Uzay Yapıları ve Malzemesi alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak,

1 adedi Uzay Müh., Uçak Müh. veya Makina Müh. Bölümü lisans mezunu olup, Uzay İtki Sistemleri ve Balistiği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak,

1 adedi Uçak Müh. veya Uzay Müh. Bölümü lisans mezunu olup, Roket ve Uzay Aracı Deneysel Aerodinamiği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak, olarak düzeltilmiştir.

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü için: Kimya, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak, alanında Doktora öğrenimi yapıyor olmak niteliği ile yayınlanan 1 adet araştırma görevlisi kadrosunun niteliği Kimya, inşaat veya çevre mühendisliği lisans programından mezun olmak ve bu alanların birinde doktora öğrenimi yapıyor olmak olarak düzeltilmiştir.

Öncelikli Alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarından:

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anabilim Dalı için Polimer Bilim ve Teknolojisi alanında yetiştirilmek üzere; Kimya Lisans Mezunu olmak. Kimya alanında lisansüstü öğrenimi yapıyor olmak niteliği ile yayınlanan 1 adet araştırma görevlisi kadrosunun niteliği Polimer Bilim ve Teknolojisi alanında yetiştirilmek üzere; Kimya Lisans Mezunu olmak. Kimya veya Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında lisansüstü öğrenimi yapıyor olmak." olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.

Not: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Remi Gazete'de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ve ÖNCELİKLİ ALAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte "...yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Türk Dili Bölümüne başvuracak öğretim görevlisi adayları için 50, Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Konservatuvarın Anasanat dallarına başvuracak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için 55 ilandaki diğer Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ayrıca Rektörlüğe bağlı Erasmus Ofisi'ne alınacak uygulamalı birim öğretim görevlisi kadrosu için yönetmelik gereği 80 puan almış olmak gerekmektedir.

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı)

8. Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı)

9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

10. ilan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-devletden alınan belgeler geçerlidir.)

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Her birimin/bölümün sınavı genellikle farklı yerde ve saatte olduğundan adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.itu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Araştıma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar;2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, öğrenim süresince ve öğrenim bittiğinde aynı kanunun 33. maddesine dönüştürülmeyecektir.

Başvuru Başlama tarihi 30.12.2018


Başvuru Bitiş Tarihi 14.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi 22.01.2019

Sınav Tarihi 29.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi 05.02.2019

BİRİM

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ders verecek)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birim)

NİTELİK

Kadro

Adedi

Kadro

Der.

Kadro

Adedi

Kadro Der.

Kadro Adedi

Kadro Der.

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAK.

Bilgisayar Müh.

1

6

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezun olup, bilgisayar müh. alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

Elektrik Mühendisliği

2

5

Elekrik Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olup, Elektrik Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Elektronik ve Hab. Müh.

6

5

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Uydu Haberleşmesi Uzaktan Algılama, Elektrik- Elektronik Müh. alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Kontrol ve Otomasyon Müh.

2

5

Kontrol ve Otomasyon Müh. , Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, lisans programlarından birinden mezun olmak, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

Kontrol ve Otomasyon Müh.

1

6

Kontrol ve Otomasyon Müh. lisans mezunu olmak Kontrol ve Otomasyon Müh. alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapmış olmak. Belgelendirmek kaydı ile tezli yüksek lisans öğrenimi sonrası Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

DENİZCİLİK FAK.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

6

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

2

5

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

6

Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olup, Kano ve Kürek Sporları Konusunda Antrenörlük belgesine sahip olmak.

Gemi Makinaları İşletme Müh.

2

6

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Temel Bilimler

1

6

Fizik Mühendisliği Lisans mezunu olup, Fizik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapıyor olmak.

FEN-EDEBİYATFAK.

Kimya

1

5

Kimya Lisans mezunu olup, Kimya programında Lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

1

6

Bilim ve Teknoloji tarihi konusunda tezli yüksek lisans yapıyor öğrenimi olmak.

Fizik Mühendisliği

4

6

Fizik Mühendisliği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Fizik Mühendisliği

1

6

Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,

Programlarının birinden mezun olmak, bu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Lisans Eğitiminden sonra alanında 2 yıl laboratuvar deneyimine sahip olmak.

Matematik

2

6

Matematik Mühendisliği veya Matematik Lisans programı mezunu olmak ve aynı alanlarda lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fak.

Gemi İnş. ve Gemi Mak.Müh.

2

5

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programı Lisans mezunu olmak ve aynı programda tezli Yüksek Lisans yada Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

2

5

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Ulaştırma veya Ulaştırma Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

5

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Geoteknik veya Geoteknik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

5

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Hidrolik veya Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak

İnşaat Mühendisliği

6

5

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Yapı Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenim yapıyor olmak.

Geomatik Mühendisliği

2

5

Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans mezunu olup Geomatik Mühendisliği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Çevre Mühendisliği

1

6

Çevre Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

İNŞAT FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

1

6

Çevre Mühendisliği anabilim dalında Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

İŞLETME FAK.

Endüstri Mühendisliği

4

5

Mühendislik Lisans derecesine sahip olmak, Endüstri Mühendisliğinde tezli yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

5

Mühendislik Lisans derecesine sahip olmak, Mühendislik Yönetimi, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliğinde tezli yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

İşletme Mühendisliği

3

6

Mühendislik alanında Lisans mezunu olup, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

İşletme Mühendisliği

1

6

İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak

KİMYA-METALURJİ FAK,

Kimya Mühendisliği

2

6

Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Kimya Mühendisliği

1

5

Kimya Mühendisliği programı tezli yüksek lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans öğrenimi sonrasında Kimya Mühendisliği öğrenci laboratuvarı deneyleri başta olmak üzere laboratuvar kurma, devreye alma, yürütme ve laboratuvar iş sağlığı ve güvenliği konularında en az beş yıl tecrübeli olmak

Metalürji ve Malz. Müh

2

5

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olup, Malzeme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Üretim Metalürjisi ve Teknolojisi Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programlarında ve/veya Malzeme Bilimi anabilim dalında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Metalürji ve Malz. Müh

1

5

Kimya lisans ve/veya kimya tezli yüksek lisans mezunu olup, kimyasal analiz ve enstrümantal kimyasal analizde çalışmak üzere istihdam edilecektir.

Gıda Mühendisliği

2

6

Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

MADEN FAK.

Maden Mühendisliği

2

5

Maden Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

1

5

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği alanında tezli

Yüksek Lisans öğrenimi yapıyor olmak

Jeofizik Mühendisliği

1

5

Jeofizik Mühendisliği alanında, tezli Yüksek Lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Jeoloji Mühendisliği

1

5

Genel Jeoloji alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Jeoloji Mühendisliği

1

5

Mineraloji-Petrografi alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Cevher Hazırlama Mühendisliği

2

5

Cevher Hazırlama Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

MAKİNA FAK.

Makina Fak.

3

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği Lisans Programı mezunu olmak ve Katı Cisimlerin Mekaniği alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Makina Fak.

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği lisans Programı mezunu olmak ve Konstrüksiyon alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Makina Fak.

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Müh. Lisans Programı mezunu olmak ve Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Makina Fak.

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği Lisans Programı mezunu olmak ve Isı-Akışkan alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

MAKİNA FAK.

Makina Fak.

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği Lisans Programı mezunu olmak ve Makina Dinamiği Titreşim ve Akustik alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

MİMARLIK FAK.

Mimarlık

2

5

Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Bina Bilgisi/Mimari Tasarım alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

Mimarlık

2

5

Mimarlık Lisans mezunu olmak Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Mimarlık Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Restorasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Mimarlıkta Bilişim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Proje ve Yapım Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık Lisans ve Mimarlıkta Bilişim alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Mimarlıkta Bilişim alanında araştırma ve inovasyon çalışmalarında lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.

İç Mimarlık

3

5

İç Mimarlık Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

Şehir ve Bölge Planlama

3

5

Şehir ve Bölge Planlaması veya Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve Şehir ve Bölge Planlaması veya Şehir Planlama veya Bölge Planlama veya Kentsel Tasarım veya Gayrimenkul Geliştirme alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TASARIMI FAK.

Tekstil Mühendisliği

1

5

Tekstil Mühendisliği Lisans mezunu olup Tekstil Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAK.

Uzay Mühendisliği

1

6

Uzay Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Uzay Yapıları ve Malzemesi alanında Lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Uzay Mühendisliği

2

6

Uzay Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Uçak Mühendisliği

2

6

Uçak Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Deneysel Aerodinamik ve Ölçme Tekniği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Uçak Mühendisliği

1

6

Uçak Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup , Aviyonik Navigasyon Sistemleri lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Uçak Mühendisliği

1

6

Uçak Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Helikopter Akıllı Malzeme Uygulamaları lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Uçak Mühendisliği

1

6

Uçak Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Katı Cisimler Mekaniği ve Sonlu Elemanlar Metodu Uygulamaları lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Uçak Mühendisliği

1

6

Uçak Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Deney Verilerinin İşlenme Yöntemleri lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAK.

Uçak Mühendisliği

1

5

Uçak Müh.,Uzay Müh. veya Makina Müh. Bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans öğreniminden sonra Deneysel Aerodinamik ve Ölçme Tekniği konularında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

YABANCI DİLLER Y.O.

8

5

İngilizce Öğretmenliği, Ingiliz Dili ve

Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinden birinden mezun olmak, belirtilen alanlardan birinde tezli yüksek lisans öğrenimi yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrasında bir Yükseköğretim Kurumunda en az 4 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

KONSERVATUAR

Çalgı Bölüm

1

6

Konservatuar mezunu olup, Türk müziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla üflemeli halk çalgıları alanında lisans eğitiminden sonra deneyimli olmak.

Müzik Teorisi

1

6

Konservatuar mezunu olmak. Müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Batı Müziği Solfej alanında belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra en az iki yıl deneyimli olmak.

Müzik Teknolojileri

1

6

Müzik Teknolojileri Mezunu olmak, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programında Doktora öğrenim yapıyor olmak.

Ses Eğitimi

1

6

Türk Müziği Konservatuarları Ses Eğitimi Bölümü mezunu olmak, Çalgı-Ses tezli yüksek lisans programında öğrenim yapıyor, olmak.

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.

İklim ve Deniz Bilimleri

1

6

Mühendislik veya Temel Bilimler Bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Katı Yer Bilimleri

3

6

Mühendislik, Temel Bilimler veya Coğrafya Lisans Bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Bilişim Uygulamaları

2

6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilişim Uygulamaları veya Bilgisayar Bilimleri tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Hesaplamalı Bil. ve Müh.

1

6

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik programında tezli Yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

Enerji Planlaması ve Yön.

1

5

Enerji Bilim ve Teknoloji alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans öğreniminden sonra 6 yıl deneyim ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip olmak.

Nükleer Araştırmalar

1

5

Fizik Mühendisliği alanında lisans mezunu olup Radyasyon Bilim ve Teknoloji programında Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Yenilenebilir Enerji

1

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya

Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden birinden mezun olup, Enerji Bilim ve Teknoloji Programında Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapıyor olmak.

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ

1

5

Kimya, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak, alanında Doktora Öğrenimi yapıyor olmak.

REKTÖRLÜK

Türk Dili Böl.

1

5

Fen-Edebiyat/Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapmış olmak.

Beden Eğitimi Böl.

2

6

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü veya Antrenörlük Bölümü lisans mezunu olmak. Spor Sağlık Bilimleri, Hareket Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüzme, Tenis, Eskrim, Masa Tenisi, Okçuluk alanlarından birinde en az ikinci kademe antrenörlük lisansına sahip olmak.

Güzel Sanatlar

1

5

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Heykel veya Seramik lisans bölümlerinden birinden mezun olup, aynı bölümlerin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Merkez (Kütüphane)

2

5

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü veya Kütüphanecilik Bölümü Lisans mezunu olmak. Herhangi bir alanda Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

Merkez (Erasmus Ofisi)

1

5

Lisans ya da tezli yüksek lisans eğitiminden en az birini Uluslararası İlişkiler veya Avrupa Birliği alanlarında yapmış olmak.

Merkez (Kariyer Ofisi)

1

5

Üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Endüstriyel Tasarım alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla tezli yüksek

öğreniminden sonra alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Adobe Premiere ve Adobe After Effects programlarını yetkin derecede kullanabilmek.

TOPLAM

107

14

12

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

l)Bu ilan "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu" kapsamındadır. 2) Adayın ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olması veya doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir. 3) İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir. 4) İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak durumundadır. 5) Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. 6) Bu kadrolara atamalar; - 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi, - "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 15. Maddesi hükmü ile - "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda başvuru dilekçelerinde kadronun "öncelikli alan" kadrosu olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

BİRİM

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

NİTELİK

Kadro

Adedi

Kadro

Der.

Bilgisayar ve Bilişim Fak.

Bilgisayar Müh.

2

5

Robotik, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi alanında yetiştirilmek üzere; Bilgisayar mühendisliği lisans programı mezunu olup, bilgisayar mühendisliği lisansüstü programında yapay zeka, makine öğrenmesi veya robotik alanında öğrenim yapıyor olmak.

Elektrik-Elektronik Fak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

5

Optik, Elektrooptik ve Fotonik alanında yetiştirilmek üzere; Elektrik-Elektronik Müh, Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh. veya Fizik Mühendisliği Lisans mezunu olup aynı alanların birinde lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fak.

Fizik Müh.

1

5

Optik, Elektrooptik ve Fotonik alanında yetiştirilmek üzere; Fizik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Fizik Mühendisliği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fak.

Kimya

1

5

Polimer Bilim ve Teknolojisi alanında yetiştirilmek üzere; Kimya Lisans Mezunu olmak. Kimya alanında lisansüstü öğrenimi yapıyor olmak.

inşaat Fak.

Çevre Müh.

1

5

Biyoteknoloji alanında yetiştirilmek üzere; Çevre Müh. alanında Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Gemi inşaatı ve Deniz Bil. Fak.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh,

2

5

Deniz ve Gemi Mühendisliği alanında yetiştirilmek üzere; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri mezunu olmak; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Açık Deniz Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kimya Metalürji Fakültesi

Met.ve Malzeme Müh.

2

5

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanında yetiştirilmek üzere; Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olup, Malzeme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Üretim Metalürjisi ve Teknolojisi Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programlarında ve/veya Malzeme Bilimi anabilim dalında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

Maden Fak.

Petrol ve Doğal Gaz Müh.

2

5

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma alanında yetiştirilmek üzere; Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Makina Fak,

Makina Müh.

1

5

Otomotiv (Elektrikli ve Hibrit Araçlar) alanında yetiştirilmek üzere; Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği Lisans Programı mezunu olmak ve Otomotiv alanında tezli yüksek lisans veya Makina Mühendisliği alanında Doktora öğrencisi olmak

Mimarlık Fak.

Mimarlık

2

5

Mimarlık alanında yetiştirilmek üzere; Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık alanında yetiştirilmek üzere; Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Mimarlıkta Bilişim alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Mimarlık Fak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık alanında yetiştirilmek üzere; Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Mimarlık Tarihi alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Mimarlık

1

5

Mimarlık alanında yetiştirilmek üzere; Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapıyor olmak.

Avrasya Yer Bilimleri Enst.

iklim ve Deniz Bil.

2

5

Mühendislik veya Temel Bilimler Bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya Doktora öğrenimi yapıyor olmak.

Online Sınavlara Hazırlık Eğitimlerini İncelemek İçin
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?