Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/44145/
Yazdırılma Tarihi : 07 Haziran 2023 Çarşamba 18:52

Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Haber Tarihi : 31 Aralık 2018 06:33
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DÜZELTME İLANI

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda Ziraat Fakültesi bölümünde açıklama kısmı sehven yanlış yayınlanmıştır. Doğrusu aşağıdaki gibidir. Duyurulur.

İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anasanat Dalı

Kadro Ünv.

Adedi

Derece

AÇIKLAMA

Arazi ve Su Kaynakları

DOÇENT

1

1

Doğrudan ekim ve geleneksel ekim yöntemlerinde kısıtlı sulama konularında çalışmaları olmak.

Tarımsal Makine Sistemleri

DOÇENT

1

1

Tarım Makinaları ve Tarımda Enerji Verimliliği konusunda çalışmaları olmak.

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dallan- programlan ile unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DRC

ADET

AÇIKLAMA

BESYO

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

Doç. Dr.

3

1

Futbolda dar alan oyunları üzerinde çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

2

1

Okul liderliği ile ilgili korelasyonel meta analiz çalışmaları yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

Doç. Dr.

2

1

Çoklu ortam uygulamalarına dayalı öğretimin anlama becerileri üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda yurtdışında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Dr. Öğr.

Üyesi

3

1

Psikoeğitim programları, motivasyon ve motivasyonel görüşme ile ilgili çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Doç. Dr.

1

1

Çok Partili Hayat ve Darbeler Tarihi (27 Mayıs ve sonrası ) konusunda çalışmaları olmak.

PSİKOLOJİ

-

Dr. Öğr.

Üyesi

5

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİRCİLİK

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinden doktora yapmış olmak.

TURİZM

YÜKSEKOKULU

REKREASYON

-

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Yapısal Değişim ve Hizmetler Sektörü konusunda doktora yapmış olmak.

SAĞLIKYO

SOSYAL

HİZMETLER

SOSYAL HİZMETLER

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

Doç. Dr.

1

1

Şafii Fıkhı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İslam kelamında kudret-fiil ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ

Prof. Dr.

1

1

Devreler ve sistemler konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

Doç. Dr.

1

1

Bor bileşiklerinin kristalizasyonu ve Bor bileşiklerinden hidrojen üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON

Doç. Dr.

3

1

Yarı iletken tabanlı güneş pili uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Mikroalglerden Biyodizel ve Kimyasal Madde Üretimi ve Optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM

MÜHENDİSLİĞİ

ARAZİ VE SU KAYNAKLARI

Doç. Dr.

1

1

Tarım Makinaları ve Tarımda Enerji Verimliliği konusunda çalışmaları olmak.

BİYOSİSTEM

MÜHENDİSLİĞİ

TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ

Doç. Dr.

1

1

Doğrudan ekim ve geleneksel ekim yöntemlerinde kısıtlı sulama konularında çalışmaları olmak.

TARLA BİTKİLERİ

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Prof. Dr.

1

1

Pamuk bitkisinde kuraklık stresi konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

Prof. Dr.

1

1

Akut iskemik inme hastalarında paraoxanose ve Arylesterase enzimlerinin prognostik önemi hakkında çalışması olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Prof. Dr.

1

1

Hipertansif gebeliklerde kalıtsal trombofilinin yeri ile ilgili çalışmaları olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

Prof. Dr.

1

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

Prof. Dr.

1

1

Üretra darlığı endoskopik tedavisi ile ilgli ameliyat tekniği yayını olmuş olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Doç. Dr.

2

1

YoğunBakım Yan dal belgesi olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON

HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Doç. Dr.

1

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Doç. Dr.

1

1

Yurtdışında endokrin onkolojik cerrahi alanında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Doç. Dr.

1

1

Tüp bebek sertifikası olması ve infertil hastalarda transvajinal hidrolaparoskopi kullanımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sternum ve hyoid kemik ile ilgili MDCT çalışması olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Hastaların anestezi ile ilgili temel bilgi ve endişeleri hakkında çalışması olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Rat deneylerinde mikroelektrod ile kas aktiviteleri hakkında çalışması olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Fizyoloji doktorası yapmış olmak ve Eritrositler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Gastroenteroloji yan dal belgesi olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İntraabdominal adezyonlar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Glokom hastalarında katarakt cerrahisinin etkileri konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Glimfatik sistem üzerine çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Normal gebelik ve preeklamsi patofizyolojisinde vasküler durumun dopler ultrasonografi ile değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Lipoprotein ile prematür ateroskleroz arasındaki ilişki ilgili uluslararası yayını olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

1


Kaynak : Resmi gazete