Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
02/01/2019 09:00:00
Yazdır

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemizin birimlerine alınacak olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına ilişkin, 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemize ait ilanın aşağıdaki kısmı iptal edilmiştir.

Tunceli

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

Öğretim

Görevlisi (Ders

Verecek)

1

5

FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARIN BANKACILIK BÖLÜMÜ VEYA FAKÜLTELERİN MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddelerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora diploma fotokopileri,

5. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),

9. Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Öğr.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için),

10. İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Arş.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için),

11.2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

12. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

13. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

15. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

16. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT:

1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.

3- Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

BAŞVURU

TARİHİ

SON

BAŞVURU

TARİHİ

ÖN

DEĞERLENDİRME

TARİHİ

GİRİŞ

SINAVI

TARİHİ

SONUÇ

AÇIKLAMA

TARİHİ

SONUÇLARIN

AÇIKLANACAĞIN

YER

AÇIKLAMA

SINAV

TAKVİMİ

31.12.2018

15.01.2019

18.01.2019

24.01.2019

29.01.2019

www.munzur.edu.tr

Web

sayfamızdaki duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır.

BİRİM ADI

A.B.D./PR.

UNVAN

KADRO

ADEDİ

KADRO

DERECESİ

İLAN METNİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İKTİSAT VEYA İKTİSAT POLİTİKASI ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

2

6

FAKÜLTELERİN İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN COĞRAFYA BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE FİZİKİ COĞRAFYA ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

ESKİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN TARİH BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ESKİ ÇAĞ TARİHİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE TÜRK HALK EDEBİYATI ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE TELEKOMİNİKASYON ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTELERİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VEYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

2

6

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VEYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VEYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

SAĞLIK

YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARIN BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

SAĞLIK

YÜKSEKOKULU

EBELİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

2

6

FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARIN EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

SAĞLIK

YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

1

6

FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARIN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

2

6

FAKÜLTELERİN HUKUK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

2

5

FAKÜLTELERİN İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

1

5

FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARIN BANKACILIK BÖLÜMÜ VEYA FAKÜLTELERİN MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

1

5

FAKÜLTELERİN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

1

5

FAKÜLTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

ÇEMİŞGEZEK

MESLEK

YÜKSEKOKULU

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

1

5

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VEYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

3

4

FAKÜLTELERİN İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(DERS

VERECEK)

1

5

FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?