Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
03/01/2019 01:42:00
Yazdır

DÜZELTME İLANI

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de gönderildiği şekliyle yayımlanan, Akademik Personel Alım ilanındaki 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu düzeltme ilanıdır.

Fakültesi

Anabilim

Dalı

Unvanı

Derecesi

Adeti

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ticaret

Hukuku

Araştırma

Görevlisi

5

1

İşletme Bölümü Veya Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans Veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde kadronun ilan edildiği birimlere bizzat ya da posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz İnternet Ana Sayfası Duyurular Bölümünden Temin Edilecektir)

- ALES Sonuç Belgesi

- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

- Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

- Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti

- Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

- Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf (1 Adet)

- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)

- SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)

(İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)

NOT

- Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

- Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.

- Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.01.2019 Sınav Giriş Tarihi : 25.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2019

** Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU YERİ

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MÜTERCİM

TERCÜMANLIK

(İNGİLİZCE)

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümlerinin Birinden Lisans Mezun Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

SOSYAL YAPI VE DEĞİŞME

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

Felsefe Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK

SİSTEMLER

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Alanlarının Birinde Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Acarlar Mah. Şehit Ali Karakuzu Sk. No:10 Turgutlu/MANİSA

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ/MEK ANİK

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

Makine Mühendisliği, Makine Eğitimi, Makine ve İmalat Mühendisliği Alanlarının Birinde Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi

Yunusemre/MANİSA

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

SAYISAL

YÖNTEMLER

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

TİCARET HUKUKU

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cd. No:26 Şehzadeler/MANİSA

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

2

İletişim Fakültesi veya Basın Yayın Yüksekokulu Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

SİNEMA

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Sinema Alanında Doktora Yapıyor Olmak.

İŞLETME

FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olmak.İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA

İŞLETME

FAKÜLTESİ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

BİLİMLERİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Eğitimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi

Yunusemre/MANİSA

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Biyomühendislik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK

TESİSLERİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Alanlarının Birinde Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

YAPI MALZEMELERİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

YÖNEYLEM

ARAŞTIRMASI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

4

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Tıp Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mimar Sinan Bulvarı No:173 Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi

Yunusemre/MANİSA

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?