Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
06/12/2019 05:54:00
Yazdır

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretün elemanı alınacağına ilişkin 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan akademik personel ilanımızın aslına uygun olarak düzenlenmiş şekli aşağıda belirtilmiştir.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulii Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kamınuıı ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"!» ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

İlanımıza https://ksbn.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvlıul

İlk Başvuru Tarihi : 31/12/2018

Son Başvuru Tarihi : 14/01/2019

Öıı Değerlendirme Tarihi : 21/01/2019

Giriş Sınavı Tarihi : 25/01/2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 30/01/2019

Sonuçlar, www.ksbu.edn.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

BlıJııı

Kadro

Adedi

Derece

Unvan

Ales

Y.Dİ1

özel şartlar

Rektörlük

1

6

Öğretim

Görevlisi (Uygulamalı Birim)

70

50

-Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisana yapmış olmak

-Network mimarisi, ve yönetimi konusunda bilgi sahibi (LANS WAN İletişim protokolleri, ağ topolojileri, aktif cihazlar - Router, Modem, Snitch, Access Point v.b.)

-Firewall yönetim bilgisi ve deneyimi olan.

-Kablosuz ağ teknolojileri ve yönetimi hakkında deneyim sahibi,

-İnternet trafiğini yönetebilecek düzeyde bilgi sahibi

-IP Telefon, CCTV sistemlerini yönetebilecek bilgiye sahip olmak.

Rektörlük

1

6

öğretim

Görevlisi (Uygulamalı Birim)

70

50

-Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği. Matematik ve İstatistik Bölümlerinin herhangi bııındeulisans mezunu olup, ilgili alanların herhangi birindetezli yüksek lisans yapmış olmak

¦Unix ve Microsoft Server ürün ailesi hakkında bilgi ve deneyim sahibi - Sanallaştırma »istemi (Vmware, Hyper-V) cluster kurulun^ konfigürajyon ve yönetiminde tecrübeli

-Active Directory, DHCP, DNS ve diğer servislerin yönetimi konusunda tecrübeli

-Sunucu, Storage ve istemci donanımları hakkında bilgi sahibi olmak

Rektörlük

1

6

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

70

50

-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksele lisans yapmış olmak

-Yazılım projelen yaşam döngüsü konusunda bilgi ve deneyim sahibi, -Yazdım geliştüme konusunda tecrübeli ve güncel yazıtım geliştirme dillerinden en az birine hakim,

-Yeni nesil web teknolojilerini yakından takip eden ve uygulayabilen, -Ventabam kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi (MySQL, MsSQl, PostgreSQL, Oracle vb.},

Unix ve Microsoft Server ürün ailesi hakkında bilgi sahibi olmak

Rektörlük

1

6

Öğretim

Görevlisi (Uygulamdı Birim)

70

50

-Güzel Snnatlnr, Grafik Tasarımı, Resim veya Görsel İletişim Tasannu böl ünlünden lisans mezunu olup,ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

-Mac veya PC ortamında Adobelllurtrator, AdobePhotoshop, Adabelndesıgn,Corel Draw programlarından aı az 2 aıııi etkin bir şekilde kullanabilen, sosyal medya diline hakim, grafik uygulamaları, kurumsal kimlik hazırlama, logo tasannu, kitap doktlman'yayın alanında en az 2 yıl çalışmış olmak

Rektörlük

1

6

Öğretim

Görevlisi (Uygulamak Birini)

70

SO

-İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon veya Halkla ilişkiler ve Tanıtını Bölümleri Lisans mezunu olmak.

-İletişini, Gazetecilik. Radyo Televizyon veya Halkla ilişkiler ve Tanıtım alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Birim

Bölüm

ABD/ Program

Unvan

Derece

Adedi

Ales

Başvuru Yeri

özel şartlar

Simav

Sağlık

Hızmetlen

MYO

Sağlık Bakım Hızmetlen

Yaşlı Bakımı Programı

Öğretim Gör (Dere Verecek)

6

1

70

Simav

Sağlık Hizmetleri

MYO

-Sağlık Bılımlen Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak

- Alanında tezli yüksek İnanı yapmış ohnak

Simav

Sağlık Hızmetlen

MYO

Sağlık Bakım Hizmetlen

Yaşlı Bakımı

Programı

Öğretim Gör (Dere Verecek)

6

1

70

Simav

Sağlık

Hizmetleri MYO

- Sağlık Bilimleri Fakülten veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik. Ebelik veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin herhangi bınnden lisans mezunu olmak -Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Simav

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Sağlık Bakım

Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Program

Öğretim Gor (Dere Verecek)

6

1

70

Simav

Sağlık Hizmetten

MYO

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkveya Psikoloji bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak

¦Alanında tezli vuksek lisans vapnuş olmalı

Simav

Sağlık Hizmetleri

MYO

Sağlık Bakını Hızmetlen

Yaşlı Bakımı Program

öğretim Ger. (Den Verecek)

6

1

70

Simav

Sağlık Hizmetten

MYO

-Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu ohnak.

-Atamda tezli yüksek lisans yapmış ohnak.

Simav

Sağlık Hizmetten

MYO

Tıbbı Hizmetler ve Teknikler

Ophsyenlık

Öğretini Gör (Den

Verecek)

6

1

70

Simav

Sağlık Hizmetleri

MYO

-Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bolumu lisans mezunu olmak

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak Alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Simav

Sağlık Hizmetleri

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboralwar Tekniklen

Oşretim Gör. (Den Verecek)

5

i

70

Simav

Sağlık Hizmetleri

MYO

- Fakültelerin Biyoloji Bolümü liran» mezunu olmak

-Alanında doktora yapmış olmak

Simav

Sağlık Hizmetten

MYO

Terapi ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Öğretim Gör (Dere Verecek)

5

1

70

Sunav

Sağlık Hızmetlen

MYO

-Sağlık Bilinilen Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedaıı ve Rehabilitasyon bölümlen lisans mezunu olmak

-Alanında tezli yüksek lisans vajanış olmak.

Simav

Sağlık Hizmetten

MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Öğretim Gor (Ders Verecek)

5

1

70

Simav

Sağhk Hizmetleri

MYO

-Lisans mezunu olmak.

Dil ve konuşma terapisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Simav

Sağlık

Hızmetlen

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbı Laboratuvar Tekniklen

öğretim Gör (Den

Verecek)

5

1

70

Simav

Sağlık

Hızmetlen MYO

- I.ısaıu mezunu olmak

-Adh Bilimler Konusunda doktora yapmış olmak.

Gediz

Sağlık Hızmetlen

MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hızmeten

Çocuk Gelişimi

öğretim Gör (Den Verecek)

5

1

70

Gediz Sağlık Hızmetlen

MYO

-Fakültelerin Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu olmak.

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Gediz

Sağlık Hızmetlen

MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hızmeten

Çocuk Gelişimi

öğretim Gör (Dere Verecek)

5

1

70

Gediz Sağlık Hızmetlen MYO

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; eya Psikoloji bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu ohnak

Alanında tezli vuksek lisans yapmış olmak

Gediz Sağlık Hızmetlen

MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hızmeten

Çocuk Gelişimi

öğretim Gör. (Dere Verecek)

$

l

70

Gediz

Sağlık

Hızmetlen

MYO

¦ Lisans mezunu olmak

Dil ve konuşma terapisi alaıunda tezli yüksek lisans yapmış olmak

Gediz

Sağlık Hizmetten

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbı Dokümantasyon te Sekreterlik

Öğretini Gör (Dere Verecek)

5

1

70

Gediz

Sağlık Hızmetlen

MYO

-Fakültelerin Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi lisans mezunu olmak -Alanında tezli y tiksek lıraru yapmış ohnak - Alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

Gediz

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Tıbbı Hizmetler ve Teknikler

Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik

Oğıetım Gör. (Dere Verecek)

5

1

70

Gediz

Sağlık

Hızmetlen

MYO

Tunzm Fakültesi, Tunzm ve Otelcilik veya Turizm İşletmenliği ve Otelcilik

Yüksekokullarının hertıingı birisinden lisans mezunu olmak

Alanında tezli yüksek lisans yapmış ohnak Sağlık Yöneticiliği ;v Turizm alanlarının her birinde belgelendirmek kaydı ile en az 5 yıl deneyini sahibi olmak

Gediz Sağlık Hızmetlen

MYO

Terapi ve

Rehabilitasyon

İş ve Uğraşı Terapisi

öiretımGor. (Dere Verecek)

5

1

70

Gediz Sağlık Hizmetleri

MYO

Fakültelerin Ergotnapı Bölümü veya İş ve Uğraşı Terapisi bölümlen lisans mezunu ohnak

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak Alanında en az 2 yıl dene; mı ralubı olmak.

Genel şartlar:

(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde beliıtileıı şartlar» taşımak.

b) ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kıırulu tarafuıdan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı (alq) edenlerin ön değerlendinne ve nihai değerlendinne aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokııllaruıuı Yükseköğretim Kıınılu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirleneli ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) öıı değerletıdiıme ve nihai değeıleııdinne aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lflk not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kumlu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100 lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kunıınlaruıııı senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programm eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde: yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında. en az bir dilde Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavmdaıı en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı araııu

(5) Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlaruıda lisans veya lisansüstü mezuniyet alaıılan ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli biı adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden soıuasıııa ait olduğu, belirli bir adayı tanunlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar:

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine salnp olmak şartı atanır.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aramı.

Muafiyet:

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aramuaz

(2) Meslek yüksekokullanımı. bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:

Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar.

(1) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire başkanlığının internet sitesinden (emin edeceği başvuru formu.

(2) Nüfııs cüzdanı fotokopisi,

(3) 1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf,

(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş fonnu.

(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının ayındır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alman internet çıktısı,

(Yurtdışından alınmış diplomalaıın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)

(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca asimin aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik).

(7) İlan edilen kadroya bağlı olaıak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adı esli internet adresinden alman internet çıktısı.

(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi.

fJ) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler.

(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Suıavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde souııç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı).

(11) Merkezi yabancı dil suıavı (YDS veya YÖKDİL) ya da eşdeğerliği Yükseköğretim Kunılu'nca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı).

(12) Askerlik duranı belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiyc.gov.tr adresli internet adı esinden).

(L3) Herhangi bir kamu kunmuında çalışmayanların Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formunu (2) adet doldurmaları gerekmektedir.

(14) Varsa yayınlanmış eserlerin listesLile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvunı adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvıuular kabul edilmeyecektir.

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR