Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
31/12/2018 05:15:00
Yazdır

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi, 1 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacaktır.

Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan Olunur.

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI

S.NO

UNVAN

DER.

ADET

KADRONUN AKTARILACAĞI BİRİM

ÖZEL ŞARTLAR

1

Öğr.Gör.

6

1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı

İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu aianlann birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

2

Öğr.Gör.

S

1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Eİ Sanatları Bölümü

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Mimarlık Bölümü lisans mezumı olmak ve Mimarlık Anabiiim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

3

Öğr.Gör.

6

1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Makine Mühendisliği, Orman Mühendisliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak

4

Öğr.Gör.

6

2

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Böliiaıü Tekstil Teknolojisi Programı

Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Moda ve Tekstil Taşanım Bölümü lisans meztınıı olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış ohııak

5

Öğr.Gör.

6

1

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknolojiler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Sinema ve Televizyon veya Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

6

Öğr.Gör.

6

1

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağn Merkezi Hizmetleri Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

7

ÖğrGör.

6

1

AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Maliye, İktisat veya İşletme Bölümü Lisans mezunu olup Muhasebe ve Finansman alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

8

ÖğrGör.

6

1

BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreleriik Bölümü Çağır Merkezi Hizmetleri Programı

Halkla İlişkiler ve Tandım Bölümü lisans ııezumı olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

9

ÖğrGör.

6

L

HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Seyahat İşletmeciliği. Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinden birisinden lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak

10

11

ÖğrGör.

ÖğrGör.

6

6

2

1

HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Iurizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvanlar Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlüğü Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşleimeriiiği Eğitimi, Seyahat İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinden birisinden lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış oimak

Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Atçılık ve Antrenörlüğü alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak. Binici antrenörlüğü iisansma sahip olmak

12

ÖğrGör.

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

13

ÖğrGör.

5

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve ahumda tezli yüksek lisans yapmış olmak

14

ÖğrGör.

5

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumlan İşletmeciliği, Sağlık Kuramları Yöneticiliği ya da Sağlık Yönetimi Böiümii lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

15

ÖğrGör.

5

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alarmda tezli yüksek lisans yapmış oimak

16

Öğr.Gör.

5

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böliimü Ortopedik Protez ve Oılez Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup Protcz-Oriez alanımla tezli jiıksek lisans yapmış olmak

17

Ögr.Gör.

5

1

SAĞLIK ELZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon Dölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı

İşletme veya Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü lisans memnu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak

1$

Öğr.Gor.

5

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bolumu Odvunıelri Programı

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

19

Öeı.Göt.

5

a

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Diyomedikai Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

20

Öğr.Gör.

5

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Podolnji Programı

"Tıp Fakültesi lisans mezuna olup Ortopedi ve Travmatoloji alanında, doktora yapmış olmak veya Podolnji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak" veya "Biyoloji Bölümü lisans mczumı okıp Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak"

21

üğr.üör.

5

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dışçılık Hizmetleri Böliimü Ağız ye Dış Sağlığı Programı

Diş Hekimliği. Fakültesi lisans ııı^uuu olmak ve alalımda uzmanlığı almış veya alazımda tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak

22

Öğr.Göı.

5

1

DEVLET KONSERVATUARI Müzik Bölümü

Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı

Müzik veya Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunıı olmak ve Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

23

Öğr.Gor.

5

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKI Jt.TESI Hemşirelik Bölümü 1 lemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Hemşirelik Dölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak

24

Öğr.Gör.

5

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Bolümü Pedodonti Anabilim Dıılı

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup Pedodonti Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak veya Pedodonti AnabSim Dalında doktora yapmış olmak

25

Öğr.Gör.

5

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Mimarlık Anabilim Dalı

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık Anabilim Dalında tezli yiiksek lisans yapmış olmak

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?