Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2018 04:01, Son Güncelleme : 31 Aralık 2018 04:07
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Bu madde uyarınca güvenlik soruşturması yapılacak olup, sonucun olumsuz olması halinde kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.)

2. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, (2018 yılı için uygulanan kriterlere göre başvurular alınacaktır.)

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

4. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi , Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri , Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

6. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

7. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

8. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

KOOPERATİFÇİLİK

1

-

-

-

-

Finansal oranlar ve işletmenin sürekliliği konulan üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME

KOOPERATİFÇİLİK

-

1

1

-

-

Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma, Girişimcilik, Ar-ge ve İnovasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

-

1

1

-

-

Doçentliğini yerel yönetimler, çevre ve kent politikaları alanında almış olmak. Yerel yönetimlerin teşkilat ve mali yapısı ile denetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İL.

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKO.

-

-

-

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Duygusal Zeka, Duygusal Emek, Örgütsel Sessizlik ve Rekabetçi Zeka konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇALIŞMA

EKONOMİSİ VE END. İL.

SOSYAL POLİTİKA VE SOS. GÜV.

-

-

-

1

2

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Güvenceli Esneklik, Genç İşsizliği ve Yeşil İstihdam konularında çalışmalar yapmış olmak.

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

-

-

-

1

1

Doktorasını İşletme anabilim dalında yapmış olmak. Perakende sektöründe self servis teknolojilerin kullanımı, market markalı ürünler ve organik gıda tüketimi konularında çalışma yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ

DENİZ BİYOLOJİSİ

1

-

-

-

-

Doçentliğini su ürünleri bilim alanında almış olmak. Balıklarda kan parametreleri üzerine parazitin, pestisitin, probiyotiğin, humik asitin ve baharatın etkisiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞ.

KİMYA EĞİTİMİ

-

1

1

-

-

Doktorasını Organik Kimya alanında yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

1

-

-

-

-

Sınıf öğretmenliği alanında doçentlik almış olmak. Hayat bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

JAPON DİLİ EĞİTİMİ

-

-

-

1

5

Japon modernleşmesi ve 19.yüzyılda Avrupa'nın Japonya imajı alanında çalışmaları olmak

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİM.EĞ.

TARİH EĞİTİMİ

-

1

1

-

-

Erken cumhuriyet dönemi yetişkin eğitiminde halkevleri ve kent tarihi üzerine çalışmış olmak.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİM.EĞ.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİT.

-

-

-

1

1

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında yapmış olmak. Tarihsel metin yazmaları ve Türkçe tıp metinleri üzerinde söz varlığı ve gramer konularıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİM. EĞ.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİT.

-

-

-

1

2

Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olmak. Sinema, folklor, mizah ilişkisi ve halk kültürü konularında çalışmaları olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

-

-

-

1

1

Üniversitelerde finansal kaynak yönetimi, Türk yükseköğretim sisteminde saydamlık ve hesap verilebilirlik, kamuda iç denetim modeli alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve Türkiye'de idareyi geliştirme faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

HAYAT BOYU ÖĞ. VE YET. EĞİT.

-

1

1

-

-

Etnometodoloji ve sınıfiçi etkileşim konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLO.

UZAY BİLİMLERİ

-

1

1

-

-

Çift yıldızlarda dönem değişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİK.

-

-

-

1

1

Miksormiset sistematiği üzerinde uzman olmak. Atmosferik mikrofunguslar üzerinde çalışmış olmak, mikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

TARİH

GENEL TÜRK TARİHİ

1

-

-

-

-

19.yüzyılda Çanakkale ve Balkanlar'da eğitim tarihi ve konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

-

-

-

1

1

Türk askeri tarihi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNAS. AR.

-

-

-

1

1

Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Batı Anadolu kalkolitik dönemi ve sürtme taş aletler alanında çalışmalar yapmış olmak.

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK TEORİSİ

-

-

-

1

2

Genel lineer regresyon modelinde etki tanımlama metodları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FELSEFE

BİLİM FELSEFESİ VE TARİHİ

-

-

-

1

2

Benliğin sürekliliği problemi ve zihin felsefesi alanında çalışma yapmış olmak.

FELSEFE

SİSTEMATİK FEL. VE MANTIK

-

1

1

-

-

Batı düşüncesinde fatalizm problemi üzerine çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GRAFİK TASARIMI

GRAFİK TASARIMI

-

1

1

-

-

Dijital illüstrasyon, afiş tasarımları, elektronik kitap üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GRAFİK TASARIMI

GRAFİK TASARIMI

-

-

-

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olmak. Türkiye'de tipografi eğitimi ve tipografide sayfa ekran değişkeni konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANAT.

OYUNCULUK

-

-

-

1

5

Sahne sanatları, tiyatro, performans ve/veya dans alanlarından birinden doktora yapmış veya sanatta yeterlilik almış olmak.

TEKSTİL TASARIMI

TEKSTİL TASARIMI

-

1

1

-

-

Güzel Sanatlar Temel alanından doçent ünvanına sahip olmak ve geleneksel türk sanatları dokuma alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

MEZHEPLER TARİHİ

-

-

-

1

5

İmam Maturİdi'nin fikirleri üzerinde Ebü Hanife'nin etkileri üzerine çalışmaları olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

-

-

-

1

2

Basra ve Küfe Dil Ekolleri arasındaki nahiv tartışmaları konusunda çalışmaları olmak.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN EĞİTİMİ

-

-

-

1

2

Belçika eğitim kuramlarında okul öncesi din eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM FELSEFESİ

-

-

-

1

2

İhvan-ı Safa Risalelerinin Gazzali'ye etkisi üzerine çalışmaları olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ

-

1

1

-

-

Fütüvvetnameler, sanat ve estetik ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

HARİTA

MÜHENDİSLİĞİ

KARTOGRAFYA VE COĞ. BİL. SİS.

-

1

1

-

-

İHA kullanarak asit maden gölü modellemesi ve arkeolojik alan tespiti konularında çalışmalar yapmış olmak.

GIDA İŞLEME

GIDA TEKNOLOJİSİ

-

1

1

-

-

Elektrolize su ve klordioksit ile gıda muhafazası konularında çalışmalar yapmış olmak.

GIDA İŞLEME

GIDA BİLİMLERİ

-

-

-

1

1

Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaların inaktivasyonu ve yüzey plazmon rezonans tabanlı biyosensör ile tespit edilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

JEOLOJİ

GENEL JEOLOJİ

-

1

1

-

-

Petrol jeolojisi ve özellikler petrol ana kayasının belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

-

1

1

-

-

Kaliksaren ve polistiren türevlerinin zehirli gazların tayini için sensör uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

-

-

-

1

1

Kanser biyomarkerlarınm ve hormonların tayini için tek kullanımlık biyosensörler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TAS.

-

-

-

1

3

Kimya Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak ve basınç salınımlı adsorpsiyon yöntemi ile gaz ayrıştırma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZ.

-

-

-

1

3

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sosyal Pazarlama ve tüketici etnosentrizmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZ.

-

-

-

1

1

Doktorasını İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. Teknolojik yenilik yetenekleri ve girişimcilik özellikleri konularında çalışma yapmış olmak

SİYASET BİLİM.VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

1

-

-

-

-

Kent ve çevre yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUS. İK.

1

-

-

-

-

Doçentlik ünvanını Uluslararası iktisat ve gelişme iktisadı bilim alanında almış olmak. Enerji ve döviz kuru ekonomisi alanında araştırmalar yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KONAKLAMA

İŞLETMECİLİĞİ

KONAKLAMA

İŞLETMECİLİĞİ

-

1

1

-

-

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik anabilim dalı doktora mezunu olmak ve Turizm bilim alanından doçent ünvanı almış olmak.

KONAKLAMA

İŞLETMECİLİĞİ

KONAKLAMA

İŞLETMECİLİĞİ

-

1

1

-

-

Turizm İşletmeciliği anabilim dalı doktora mezunu olmak ve Turizm bilim alanından doçent ünvanı almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ZOOTEKNİ

HAYVAN

YETİŞTİRME

-

1

1

-

-

Hayvan davranışları ve refahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZOOTEKNİ

BİYOMETRİ VE GENETİK

-

-

-

1

1

İstatistikte simülasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TARIM MAKİNLERİ VE TEK.MÜH.

TARIM MAKİNELERİ

-

1

1

-

-

Hayvancılıkta hassas tarım uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARIM MAKİNLERİ VE TEK.MÜH.

TARIM MAKİNELERİ

-

-

-

1

1

Hasat sonrası teknolojilerde yakın kızıl ötesi spektroskopisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

-

-

-

1

1

Bitki doku kültürü ve topraksız tarım yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ

HEMŞİRELİĞİ

1

-

-

-

-

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

ARAMA KURTARMA VE MÜD.

-

-

-

1

3

Deprem ve afetler sonrası iyileştirme çalışmaları ve eğitimlerinde deneyim ve sertifika sahibi olmak. Deprem kinematiği ve dinamiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

EBELİK

EBELİK

-

1

1

-

-

Ürojinekoloji hemşireliği ve pelvik taban kas egzersizleri konusunda yayınlar yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BALIKÇILIK

TEKNOLOJİSİ

BALIKÇILIK

TEKNOLOJİSİ

-

1

1

-

-

Doçentliğini su ürünleri alanında almış olmak ve su kirliliği ile mikrobiyal ekoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GASTRONOMİ VE MUTFAK SAN.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SAN.

-

-

-

1

3

Yüksek lisansını ve doktorasını turizm işletmeciliğinde yapmış olmak.

YABANCI Dİ

LLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

-

-

-

1

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. İsteğe bağlı hazırlık programları, yansıtıcı düşünme, öğretmenlik bilgisi ve üstdilbilimsel gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

-

-

-

1

3

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, uluslararası akademisyenlerin deneyimleri, eleştirel açıdan kültürlerarası iletişim, kökten-anadilcilik ve yabancılara

Türkçe öğretimi konularında çalışma yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BALIKÇILIK

TEKNOLOJİSİ

BALIKÇILIK

TEKNOLOJİSİ

-

1

1

-

-

Doçentliğini su ürünleri alanında almış olmak ve su kirliliği ile mikrobiyal ekoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GASTRONOMİ VE MUTFAK SAN.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SAN.

-

-

-

1

3

Yüksek lisansını ve doktorasını turizm işletmeciliğinde yapmış olmak.

YABANCI Dİ

LLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

-

-

-

1

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. İsteğe bağlı hazırlık programları, yansıtıcı düşünme, öğretmenlik bilgisi ve üstdilbilimsel gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

-

-

-

1

3

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, uluslararası akademisyenlerin deneyimleri, eleştirel açıdan kültürlerarası iletişim, kökten-anadilcilik ve yabancılara

Türkçe öğretimi konularında çalışma yapmış olmak.

AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SPOR YÖNETİMİ

-

-

-

1

3

Beden eğitimi derslerinin program analizi ve beden eğitimi öğretmenlerinin teknolojik araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SPOR YÖNETİMİ

-

-

-

1

3

Çocuklarda dağcılık ve tırmanış egzersizinin öfke ve saldırganlık üzerine etkisi konulu çalışmalar yapmış olmak.

SEYAHAT-TURİZM VE EĞ.HİZ.

TURİST REHBERLİĞİ

-

-

-

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yükseklisans ve doktora mezunu olmak.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MAKİNE VE METAL TEK.

MAKİNE

-

-

-

1

3

Boşluklu polimer kompozitler ve işlenebilirlik konularında çalışmaları olmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADEN

TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

3

Maden mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, kaya mekaniği ve doğal taşlar teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBI

GÖRÜNTÜLEME TEK.

-

-

-

1

3

Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SOSYAL B

İLİMLER meslek yüksekokulu

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

yerel yönetimler

-

-

-

1

4

Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Büyükşehir Belediyeleri, Metropoliten Yönetim, Kırsal Kalkınma ve Yönetişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE TEKNİK B1

LİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MALZEME VE MAL.IŞL.TEK.

mobilya VE DEKORASYON

1

-

-

-

-

Odun mekaniği ve teknolojisi alanında uzman, ahşapta ısıl işlem, tahribatsız muayene ve görüntü analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

DEN

IZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MOTORLU ARAÇ.VE ULAŞ.TEK.

SU ALTI TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

4

Su ürünleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Aminoasit ile zenginleştirilmiş canlılarda enzimatik değişimlerin belirlenmesi üzerine çalışmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBI

GÖRÜNTÜLEME TEK.

-

-

-

1

3

Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SOSYAL B

İLİMLER meslek yüksekokulu

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

yerel yönetimler

-

-

-

1

4

Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Büyükşehir Belediyeleri, Metropoliten Yönetim, Kırsal Kalkınma ve Yönetişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE TEKNİK B1

LİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MALZEME VE MAL.IŞL.TEK.

mobilya VE DEKORASYON

1

-

-

-

-

Odun mekaniği ve teknolojisi alanında uzman, ahşapta ısıl işlem, tahribatsız muayene ve görüntü analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

DEN

IZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MOTORLU ARAÇ.VE ULAŞ.TEK.

SU ALTI TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

4

Su ürünleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Aminoasit ile zenginleştirilmiş canlılarda enzimatik değişimlerin belirlenmesi üzerine çalışmış olmak.

MOTORLU ARAÇ.VE ULAŞ.TEK.

SU ALTI TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

4

Balıkçı gemilerinin ekonomik analizleri ile kafes balıkçılığında bakır ağ teknolojisinin kullanımı ve ekonomik analizleri konularında çalışma yapmış olmak.

EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET

-

-

-

1

4

İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak.

Merkez Bankası para politikası ve milli geliri belirleyen faktörler konularında çalışma yapmış olmak.

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA

TAPU VE KADASTRO

-

-

-

1

4

Kuzey Batı Anadolu'daki temel kayalar üzerine haritalama ve tarihlendirme, farklı ölçülerde arazi çalışmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYG.

-

-

-

1

4

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Nepotizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

SEYAHAT-TURİZM VE EĞ.HİZ.

TURİZM VE SEYAHAT HİZMET.

-

-

-

1

4

Konaklama İşletmeciliği lisans, Turizm İşletmeciliği doktora mezunu olmak. Yiyecekte yenilik konusunda çalışma yapmış olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA VE KİMYASAL İŞ. TEK.

LABORATUVAR

TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

4

Araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarında fotosentez solunum konularında çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA VE KİMYASAL İŞ. TEK.

BİYOKİMYA

-

-

-

1

4

Genetik olarak kodlanmış protein biyosensör geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

GIDA İŞLEME

TARIM. ÜRÜN. MUH. VE DEP.TEK.

-

1

1

-

-

Meyvelerin hasat sonrası fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GIDA İŞLEME

TARIM. ÜRÜN. MUH. VE DEP.TEK.

-

-

-

1

4

Tarım Makineleri bölümü mezunu olup, ilaçlamada hassas tarım uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

YENİ

CE MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.

ÖĞR.

ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜR.

-

-

-

1

3

Ciğerotları sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK

ADALET

-

-

-

1

5

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, tarımsal örgütlenme mevzuatı ile ilgili çalışma yapmış olmak.