Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlan- Düzeltildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 05 Ocak 2019 01:35, Son Güncelleme : 05 Ocak 2019 01:47
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlan- Düzeltildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına ait ilanda İzmir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Torbalı Meslek Yüksekokulu ve Onkoloji Enstitüsü öğretim elemanı kadrolarının mükerrer yayımlandığı tespit edilmiştir. İlan edilen kadroların adetleri birer adet olup, mükerrer yayımlanan bölümü geçerli değildir.

İlgililere duyurulur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

28.12.2018

14.01.2019

22.01.2019

25.01.2019

30.01.2019 www.deu.edu.tr

Başvuru başlangıç tarihi

Son başvuru tarihi

Ön değerlendirme açıklama tarihi

Giriş sınavı tarihi

Sonuç açıklama tarihi

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihleri arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir, ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalannda ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarmm uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel şartlar

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi smav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenilen Belgeler

-Dilekçe -Özgeçmiş -Öğrenim belgesi -Transkript

-YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge -Ales belgesi

-Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapıldığından, Üniversitemiz Senatosunun karan uyannca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil smavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranmaktadır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI /PROGRAMI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi

Araş.Gör.

6

1

Ortaöğretim Fen ve Matametik Alanlar Eğitimi bölümü Matematik Öğretmenliği lisans, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi anabilim dalı Matematik Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak.Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi anabilim dalı Matematik Öğretmenliğinde doktora yapıyor olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*)

Araş.Gör.

6

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.

Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi (*)

Araş.Gör.

7

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak.Denizcilik veya Lojistik Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yeni Türk Edebiyatı

Araş.Gör.

7

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Türk Dili ve Edebiyatı programında doktora yapıyor olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Araş.Gör.

7

1

Tarih bölümü lisans mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Organik Kimya (*)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

6

1

Kimya veya Kimya Eğitimi lisans mezunu olmak.Kimya anabilim dalı Organik Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Araş.Gör.

6

1

Güzel Sanatlar ya da Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Sinema TV , Film Tasarımı, Animasyon veya Grafik bölümlerinden mezun ; aynı alanlarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapıyor olmak.

Grafik Resimleme ve Baskı

Araş.Gör.

6

1

Güzel Sanatlar ya da Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Grafik veya Grafik Tasarım bölümlerinden mezun; aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya sanatta yeterlik yapıyor olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Araş.Gör.

6

1

Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Araş.Gör.

7

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş.Gör.

7

1

İktisat bölümü lisans mezunu olmak ve İktisat bölümü programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf (*)

Araş.Gör.

6

1

İlahiyat temel alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Cevher Hazırlama

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

1

Fen Fakültesi Kimya bölümü lisans mezunu olmak, Cevher Hazırlama anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla TS ISO 17025 standardı eğitim sertifikasına sahip olmak.

Hidrolik

Araş.Gör.

7

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynaklan programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Endüstri Mühendisliği

Araş.Gör.

7

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği (*)

Araş.Gör.

6

1

İngilizce İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans mezunu ve Turizm İşletmeciliğinde doktora yapıyor olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Araş.Gör.

7

1

Spor bilimlerinde doktora yapıyor olmak ve bisiklet branşında antrenörlük belgesine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

1

Nöroloji uzmanı olmak. Kognitif Nöroloji, Demans alanlannda ve Epilepsi, Uyku Bozukluklan alanında çalışmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE RAHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Muskuloskelatal Fizyoterapi

Araş.Gör.

6

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu lisans mezunu olmak.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Muskuloskeletal Fizyoterapi tezli yüksek lisans programında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

1

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 5 yıl Yüksek Öğretim Kurum 1 arında ders verme deneyimine sahip olmak

Tekstil Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

1

Giyim Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim Programlan ve Öğretim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 5 yıl Yüksek Öğretim Kuru mİ arında ders verme deneyimine sahip olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

1

Sağlık kurumlan işletmeciliğinde /yönetim bilgi sistemlerinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans eğitimi sonrası, hastane bilgi sistemi/veri yönetimi konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Araş.Gör.

6

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatlan anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Doğal Yapı Taşlan Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

Lisans mezunu olmak.Sakai ve Moodle yazılımlarında, Mikrosoft işletim sistemleri ve Mikrosoft Office Programlannda çalışmış ve bu alanlarda lisans sonrası en az üç yıl deneyimli olmak.Adobe education tranier eğitimi almış ve sertifika sahibi olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Temel Onkoloji

Araş.Gör.

6

1

Genetik ve Biyomühendislik mezunu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunu, Temel Onkoloji doktorası yapıyor olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

1

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 5 yıl Yüksek Öğretim Kuramlarında ders verme deneyimine sahip olmak

Tekstil Teknolojisi

öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

Giyim Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 5 yıl Yüksek öğretim Kuramlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

1

Sağlık kurumlan işletmeciliğinde /yönetim bilgi sistemlerinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans eğitimi sonrası, hastane bilgi sistemi/veri yönetimi konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Araş. Gör.

6

*

Gastronomi ve Mutfak Sanattan anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Doğal Yapı Taşlan Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

Lisans mezunu olmak.Sakai ve Moodle yazılımlarında, Mikrosoft işletim sistemleri ve Mikrosoft Office Programlannda çalışmış ve bu alanlarda lisans sonrası en az üç yıl deneyimli olmak.Adobe education tranier eğitimi almış ve sertifika sahibi olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Temel Onkoloji

Araş.Gör.

6

Genetik ve Biyomühendislik mezunu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunu. Temel Onkoloji doktorası yapıyor olmak.

REKTÖRLÜK

-

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

6

5

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışmak Üzere, Hemşirelik lisans mezunu, hemşirelik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.