Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 02 Ocak 2019 09:00, Son Güncelleme : 02 Ocak 2019 10:36
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve  Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemize ait öğretim elemanı alımı ilanımızda belirtilen kadroya ait başvuru şartlarında aşağıda belirtilen şekliyle düzeltme yapılmıştır.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Başvuru Şartı

Mülkiyet

Koruma ve Güvenlik

Bölümü

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.

Öğretim

Görevlisi

5

1

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak veya belgelendirmek koşuluyla lisans sonrası itfaiyecilik alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak. (ALES=MUAF)

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halk Edebiyatı Bilim Dalında Doktora yapmış olmak, Halk Kültürü konusunda çalışmaları bulunmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

TEZHİP ANASANAT DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

4

1

Tezhip Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik Derecesi almış olmak.

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI ANASANAT DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

4

1

Giysi Konforu konusunda çalışmaları bulunmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Süreç Felsefesi konusunda çalışma yapmış olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü veya Tarih Bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Tarihi ve İlmi Şahsiyetleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak, (RFID) Radyo Frekanslı Tanımlama Teknolojileri konularında çalışmaları bulunmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEVRELER VE SİSTEMLER ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Mikrobiyal Yakıt Hücreleri için Güç Yönetim Sistemleri Tasarımı konularında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Eğitim Yönetimi alanında doçentlik belgesi almış olmak.

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji veya Sosyal Hizmet alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji veya Sosyal Hizmet alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji veya Sosyal Hizmet alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak.

Başvuru Şartlan:

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Adayların; Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesine www.beu.edu.tr adresinde bulunan mevzuat linkinden ulaşarak başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramaz. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili adreslere yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİLGİSAYAR

TEKNOLOJİLERİ

BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

1

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 7 (yedi) yıl ders verme deneyimi bulunmak.

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

EL SANATLARI BÖLÜMÜ

GELENEKSEL EL SANATLARI PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

7

1

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. (ALES=MUAF)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapıyor olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Çeviribilim Bölümü lisans mezunu olup, Çeviribilim Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında Doktora yapıyor olmak.

GÜROYMAK MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

7

1

Hukuk Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

5

1

İşletme veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, Muhasebe Finansman alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimi bulunmak.

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

6

1

İktisat veya İşletme Bölümü lisans mezunu olup, İktisat veya Uluslararası İşletme alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla Yüksek Lisans sonrası alanında 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ

BASIN VE YAYINCILIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

7

1

Gazetecilik, Gazetecilik ve Habercilik, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ

BASIN VE YAYINCILIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

5

1

Gazetecilik, Gazetecilik ve Habercilik, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ

BASIN VE YAYINCILIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

6

1

Gazetecilik, Gazetecilik ve Habercilik, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

7

1

Görsel İletişim, İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

6

1

Görsel İletişim, İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

5

1

Görsel İletişim, İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

HUKUK BÖLÜMÜ

ADALET PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

6

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

VETERİNERLİK

BÖLÜMÜ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

6

1

Veterinerlik Fakültesi lisans mezunu olup, Zootekni alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla lisans sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

İKTİ

SADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

4

1

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

5

1

İslam Tarihi ve Sanatları veya Tarih Bölümü lisans mezunu olup, İslam Tarihi ve Sanatları alanında Doktora yapıyor olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ VE BELEGATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

7

1

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Hadis Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

ENERJİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

6

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Enerji veya Termodinamik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

6

1

Hukuk Fakültesi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü lisans mezunu olup, Hukuk veya İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İNŞAAT BÖLÜMÜ

YAPI DENETİMİ PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

1

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla lisans sonrası ilgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında 10 (on) yıl deneyimli olmak.

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

5

1

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak veya belgelendirmek koşuluyla lisans sonrası itfaiyecilik alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak. (ALES=MUAF)

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

MİMARİ

RESTORASYON PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

5

1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

TAPU VE KADASTRO PR.

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

5

1

Harita Mühendisliği veya Tapu Kadastro Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

29.12.2018

Son Başvuru Tarihi

14 / 01 / 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar.

Ön Değerlendirme Tarihi

18 / 01 / 2019

Sınav Giriş Tarihi

22 / 01 / 2019

Sonuç Açıklama Tarihi

25 / 01 / 2019 Cuma günü mesai bitimi

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

Kadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.beu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul ed ilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan b u puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER:

1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (Akademik kadro Başvuru

Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı

kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.