Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
28/12/2018 11:20:00
Yazdır

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,

4- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi

5- Üç adet fotoğraf,

6- Özgeçmiş,

7- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),

8- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

10- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,

11- Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu,(http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.

- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr

- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1-Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 28.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 11.01.2019

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 17.01.2019

Giriş Sınav Tarihi : 22.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.01.2019

ANABİLİM DALI

ARŞ.

GÖR.

ÖĞR.

GÖR.

ALES

YDS VE EŞ DEĞERİ

AÇIKLAMA

KARADENİZ EREĞLİ MYO

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

2

70

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az iki yıl sektör tecrübesi olmak

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MYO

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

70

Biyoloji lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, yüksek öğretim kuramlarında alanıyla ilgili en az 1 (bir) yıl ders vermiş olmak ve mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarlarında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZ.MYO

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

1

70

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında 8 (sekiz) yıl deneyim sahibi olmak

PATOLOJİ

LABORATUVAR

TEKNİKLERİ

1

70

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

PODOLOJİ

1

70

Ortez Protez veya Hemşirelik veya Fizyoterapi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ECZANE HİZMETLERİ

1

70

Eczacılık veya Kimya lisans mezunu olmak ve alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak

İLK VE ACİL YARDIM

1

70

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

ANESTEZİ

1

70

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

ANESTEZİ

1

70

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve fizyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

1

70

Hemşirelik Bölümü veya Fizik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak

ÇOCUK GELİŞİMİ

1

70

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak ve alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

ÇOCUK GELİŞİMİ

1

70

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

70

50

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak.

NÖROLOJİK

REHABİLİTASYON

1

70

50

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Nöroloji Fizyoterapistliği alanında doktora yapıyor olmak

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

70

50

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

70

50

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

ORTOPEDİK

REHABİLİTASYON

1

70

50

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

1

MUAF

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla Kabin Hizmetleri alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

1

70

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ

1

70

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Odun Mekaniği ve Teknolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

1

70

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ

1

70

İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında 4(Dört) yıl deneyimli olmak.

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UY GULAMALRI

1

70

İşletme veya İktisat anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

LOJİSTİK

1

70

Üniversitelerin Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik lisans bölümlerinden mezun olmak. Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans yapmış olmak

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

1

70

Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yiyecek İçecek dersleri konusunda ders verme tecrübesi olmak.

GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

1

70

Seramik bölümü lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

AŞÇILIK

1

MUAF

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, pastacılık alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak, Yükseköğretim Kuramlarında en az 2 (iki) dönem ders vermiş olmak

AŞÇILIK

1

MUAF

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans programı mezunu olmak, alanında 10 yıl deneyim sahibi olmak.

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

1

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE FİNANS

1

70

50

Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Matematik bölümü Lisans mezunu olmak, Muhasebe ve Finans veya uygulamalı matematik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, bankacılık alanında belgelendirmek kaydıyla 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak.

REKTÖRLÜK

5

70

50

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya Hemşirelikle ilgili Anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TASAVVUF

1

70

50

İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak. Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ARAP DİLİ VE BELEGATI

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

TEFSİR

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Hafızlık belgesine sahip olmak ve tefsir alanında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BOTANİK

1

70

50

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Botanik alanında doktora öğrenimine devam ediyor olmak.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

70

50

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarının birinde tezli yüksek lisans öğrenimine devam ediyor olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANALİTİK KİMYA

1

70

50

Eczacılık Fakültesi veya Kimya lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

FARMASOTİK KİMYA

1

70

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?