Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
28/12/2018 09:56:00
Yazdır
..

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Form.php adresinden akademik kadrolara ait başvuru formunu (öğretim yardımcıları) eksiksiz olarak iki adet doldurması gerekmektedir.

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri/yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

5- Resmi transkript belgesi (lisans eğitimi ile ilgili)

6- ALES belgesi

7- ÖSYM tarafından yapılan YDS'den en az 50 veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge (MYO Öğretim Görevlisi kadrolarına yabancı dil şartı aranmaz.)

8- Öğrenci belgesi (Araştırma görevlileri için lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge)

9- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

10- Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

Genel Şartlar

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Alesten en az 70 puan almış olmak gerekir, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve sınav sonucu değerlendirme aşamalarında ALES 70 olarak kabul edilir.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.

AÇIKLAMALAR

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3- Mezuniyet belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Transkript belgelerinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

5- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

6- Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

8- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Yeri

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 28.12.2018 Giriş Sınavı Tarihi : 12.02.2019

Son Başvuru Tarihi : 11.01.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.02.2019

Birim

Bölüm

ABD/Program

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Gazanfer Bilge MYO

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi Programı

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Uluslararası ilişkiler tezli yüksek lisans mezunu olmak, alanında lisans sonrası 4 yıl çalışmış olmak.

İzmit MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Şehir itfaiyelerinde en az üç yılı eğitim amiri olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası 10 yıl itfaiyeci olarak görev yapmış olmak.

Değirmendere MYO

El Sanatları

Seramik Cam ve Çinicilik Programı

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Güzel Sanatlar Fakültesi resim mezunu olup, seramik alanında lisans sonrası en az 2 yıl tecrübesi olmak ve 3D sertifikalı olmak.

Gazanfer Bilge MYO

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Üretim yönetimi ve pazarlama alanında tezli yüksek lisans mezunu olup, halkla İlişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili yayını olmak. Lisans sonrası 10 yıl tecrübesi olmak.

Gazanfer Bilge MYO

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Çalışma Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve bankacılık alanında lisans sonrası 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Podoloji Programı

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup, Ayak Sağlığı ve Bakım veya Diyabetik Ayak Sağlığı Bakımı üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Tek.Prog.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Fizik lisans ve fizik tezli yüksek lisans mezunu olup, lisans sonrası radyasyon onkolojisi alanında 5 yıl çalışmış olmak.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğr. Gör.

(Uygulamalı Birim)

5

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Sanatları ve Dini Musiki

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

İlahiyat lisans mezunu olmak, Hat ve Süsleme Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Türk İslam sanatları alanında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Arş.Gör.

5

1

Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Programından mezun olmak ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eğit.

Fen Bilgisi Eğitimi

Arş.Gör.

5

1

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Arş.Gör.

5

1

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programından mezun olmak ve Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Arş.Gör.

5

1

Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomekanik

Arş.Gör.

5

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Arş.Gör.

5

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya İşletme alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Gemi Makinaları İşletme Müh.

Gemi Makinaları İşletme Müh.

Arş.Gör.

5

1

Lisans Eğitimini Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği Bölümlerinden mezun olup, Gemi Makine, Gemi Makine İşletmeleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Arş.Gör.

5

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak, Siyaset ve Sosyal Bilimler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Birliği Siy. Ve Ulus.İliş.

Arş.Gör.

5

1

AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Arş.Gör.

5

1

Yönetim ve Organizasyon alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Arş.Gör.

5

1

Resim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomekanik

Arş.Gör.

5

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Arş.Gör.

5

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya İşletme alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Gemi Makinaları İşletme Müh.

Gemi Makinaları İşletme Müh.

Arş.Gör.

5

1

Lisans Eğitimini Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği Bölümlerinden mezun olup, Gemi Makine, Gemi Makine İşletmeleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Arş.Gör.

5

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak, Siyaset ve Sosyal Bilimler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Birliği Siy. Ve Ulus.İliş.

Arş.Gör.

5

1

AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Arş.Gör.

5

1

Yönetim ve Organizasyon alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Arş.Gör.

5

1

Resim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Performans

Arş.Gör.

5

1

Müzik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

Arş.Gör.

5

1

Matematik Lisans Programından mezun olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya

Arş.Gör.

5

1

"Arkeoloji" veya "Protohistoriya ve Önasya" Arkeolojisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş.Gör.

5

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans mezun olmak, İngiliz dili ve edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Deniz Hukuku

Arş.Gör.

5

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve özel hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve itikadi İslam Mezh.

Arş.Gör.

5

1

İlahiyat Lisans Mezunu Olmak, Kelam veya İslam Mezhepler Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Arş.Gör.

5

1

İlahiyat Lisans Mezunu Olmak, Din Eğitimi Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Arş.Gör.

6

1

İlahiyat Lisans Mezunu Olmak,

İslam Hukuku veya Fıkıh alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklamcılık

Arş.Gör.

6

1

İletişim Bilimleri tezli yüksek lisansı yapıyor olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon

Radyo ve Televizyon

Arş.Gör.

6

1

Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon Lisans mezun olup, Radyo Televizyon ve Sinema tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Arş.Gör.

6

1

Lisans mezunu olup, mimarlık temel alanında doktora yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Baberleşme Müh.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

Arş.Gör.

6

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

insaat Mühendisliği

Ulaştırma

Arş.Gör.

6

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Arş.Gör.

6

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Arş.Gör.

6

1

Hemşirelik alanında doktora yapıyor olmak.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?