Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 03 Ocak 2019 01:22, Son Güncelleme : 03 Ocak 2019 01:34
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Elemanlarına ilişkin 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılmıştır.

SEHVEN YAYIMLANAN

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ /ECZACILIK TEKNOLOJİSİ/ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

2

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Taç Sokağı No:3 06330 Yenimahalle/ANKARA

http://pharmacy.gazi .edu .tr

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ/ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/

ANKARA

http://fef. gazi. edu .tr/

Fakültelerin Makine

Mühendisliği veya Makine

TUSAŞ - KAZAN MESLEK YÜKSEK OKULU /MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

1

4

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1 .Cadde, No: 79/A Kahramankazan /

ANKARA

http://kazanmyo.gazi .edu .tr/

OLMASI GEREKEN

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ /ECZACILIK TEKNOLOJİSİ/ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

2

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Taç Sokağı No:3 06330 Yenimahalle/

ANKARA

http://pharmacy.

gazi.edu.tr

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ/ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Yenimahalle/ Ankara

http://tf.gazi.ed

u.tr/

TUSAŞ - KAZAN MESLEK YÜKSEK

OKULU /MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kuramlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1 .Cadde, No: 79/A

Kahramankazan /

ANKARA

http://kazanmyo

.gazi.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELAMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili Form)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Mezuniyet Belgeleri

6. Öğrenci Belgesi (Araştırma görevlileri başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora öğrenci belgesi)

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.)

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi

11. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E - Devlet üzerinden alınan belge)

B) AÇIKLAMA:

(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında "E-Devlet" çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(3) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Başvurular İlgili Birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Üniversitemiz Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezun iyeti notu 4'lük ve 5'lik not sistemine göre olanların 100'lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılır.

7- İlgili Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak

gerekir.

8- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

9- 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

28/12/2018

11/01/2019

14/01/2019

21/01/2019

25/01/2019

E) BAŞVURU TAKVİMİ: Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Giriş Sınav Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

AI.ES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

YVEB ADRESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ /KLİNİK BİLİMLER/AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak.

70

50

Bişkek Caddesi (8. Cd.) 1. Sokak No:4 06510 Emek- ANKARA

http://dent .gazi .edu.tr/

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ /TEMEL BİLİMLER/

ORAL PATOLOJİ

1

\

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Oral Patoloji alanında doktora yapıyor olmak.

70

50

Bişkek Caddesi (8. Cd.) 1. Sokak No:4 06510 Emek- ANKARA

http://dent.gazi .edu.tr/

ECZACILIK

FAKÜLTESİ /ECZACILIK MESLEK

BİLİMLERİ/FARMASÖTİK

KİMYA

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Taç Sokağı No:3 06330 Y enimahalle/ANKARA

http://pharmacy.gazi.edu.

tr

ECZACILIK

FAKÜLTESİ /ECZACILIK MESLEK

BİLİMLERİ/FARMASÖTİK

KİMYA

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Taç Sokağı No:3 06330 Y enimahalle/ANKARA

http://pharmacy.gazi.edu.

tr

ECZACILIK

FAKÜLTESİ /ECZACILIK MESLEK

BİLİMLERİ/FARMASÖTİK

TOKSİKOLOJİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Toksikoloji alanında tezli yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Taç Sokağı No:3 06330 Y enimahalle/ANKARA

http://pharmacy.gazi.edu.

tr

ECZACILIK

FAKÜLTESİ /ECZACILIK TEKNOLOJİSİ/ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

2

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Taç Sokağı No:3 06330 Yenimahalle/ANKARA

http://pharmacy.gazi.edu.

tr

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

FEN

FAKÜ LTESİ/B İYOLOJ İ/ BİYOTEKNOLOJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Biyoloji veya Biyoloji eğitimi alanında tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve ICP-OES cihazının kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN

FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Biyoloji alanında tezli yükseklisans ve doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve Real-Time PCR cihazının kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN

FAKÜLTESİ/FİZİK/ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Fizik Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN

FAKÜLTESİ/FİZİK/GENEL

FİZİK

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Fizik Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

AT .ES PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

FEN

FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK/ İSTATİSTİK TEORİSİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin İstatistik Bölümü lisans mezunu olmak ve İstatistik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http:// fef.gazi. edu .tr/

FEN

FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK/ OLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK SÜREÇLERİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin İstatistik Bölümü lisans mezunu olmak ve İstatistik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN

FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK/

UYGULAMALI

İSTATİSTİK

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin İstatistik Bölümü lisans mezunu olmak ve İstatistik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN FAKÜLTESİ/KİMYA/ ANALİTİK KİMYA

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN FAKÜLTESİ/KİMYA/ ORGANİK KİMYA

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN

FAKÜLTESİ/MATEMATİK/ ANALİZ VE

FONKSİYONLAR TEORİSİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında doktora yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

FEN

FAKÜLTESİ/MATEMATİK/

TOPOLOJİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

FEN

FAKÜLTESİ/MATEMATİK/

UYGULAMALI

MATEMATİK

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ/EĞİTİM YÖNETİMİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Eğitim Yönetimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/

GAZİ EĞİTİM

FAKÜLTESİ/GÜZEL

SANATLAR

EĞİTİMİ/RESİM-İŞ

EĞİTİMİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Resim-İş Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Resim-İş Eğitimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http: //gef. gazi.edu .tr/

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Okul Öncesi Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM/SINIF EĞİTİMİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Sınıf Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Sınıf Eğitimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ/FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ

2

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Felsefe Grubu Eğitimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ/TÜRKÇE EĞİTİMİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Türkçe Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Türkçe Eğitimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, Hersek Binası 6/32 06500 Beşevler Yenimahalle/ ANKARA

http: //gef.gazi .edu .tr/

MİMARLIK

FAKÜLTESİ/MİMARLIK/

MİMARLIK

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mim.gazi.edu.tr/

MİMARLIK

FAKÜLTESİ/MİMARLIK/

MİMARLIK

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Mimarlık alanında tezli yükseklisans ve doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla doktora mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarmda alanında en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mim.gazi.edu.tr/

MİMARLIK

FAKÜLTESİ/MİMARLIK/

MİMARLIK

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Mimarlık alanında tezli yükseklisans ve doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarmda alanında en az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mim.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA/ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak ve Şehir ve Bölge Planlama alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ANKARA

http://mim.gazi.edu.tr/

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ/

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

80

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ANKARA

http://mf.gazi.edu.tr/

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ/ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik -Elektronik Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

80

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mf.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ/İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ/İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İnşaat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

80

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mf.gazi.edu.tr/

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ/KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ/KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Kimya-Metaluıji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

80

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mf.gazi.edu.tr/

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ/MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ/MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

80

Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No: 5 06570 Maltepe/ ANKARA

http://mf.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

REKTÖRLÜK

2

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

80

Bahçelievler Mahallesi, Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi, 06830 Gölbaşı/Ankara

http://ydyo.gazi.edu.tr

REKTÖRLÜK

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kuramlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

70

50

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 06500 Teknikokullar / Ankara

http://personel. gazi. edu.tr

REKTÖRLÜK

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yükseklisans ve doktara yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası alanında en az 10 (on) yıl deneyime sahip olmak.

70

50

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 06500Teknikokullar / Ankara

http://personel.gazi.edu.tr

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

Al,ES PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

REKTÖRLÜK

2

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tezli yükseklisans ve doktora yapmış olmak.

70

50

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 06500 Teknikokullar / Ankara

http://personel.gazi.edu.tr

REKTÖRLÜK

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Üniversitemiz Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere; Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 06500 Teknikokullar / Ankara

http ://personel .gazi. edu.tr

REKTÖRLÜK

5

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane Başhekimliği) Hemşire olarak çalıştırılmak üzere; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü lisans mezun olmak ve Hemşirelik alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 06500 Teknikokullar/ Ankara

http://personel.gazi.edu.tr

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK/ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü lisans mezun olmak ve Hemşirelik alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 06500 Beşevler /ANKARA

http://sbf.gazi.edu.tr/

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK/ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü lisans mezun olmak ve Hemşirelik alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 06500 Beşevler /ANKARA

http://sbf.gazi.edu.tr/

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK/ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü lisans mezun olmak ve Hemşirelik alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 06500 Beşevler /ANKARA

http://sbf.gazi.edu.tr/

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET/SOSYAL HİZMET

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Sosyal Hizmet alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 06500 Beşevler /ANKARA

http://sbf.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET/SOSYAL HİZMET

1

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurum larında alanında en az 1 (bir) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 06500 Beşevler /ANKARA

http://sbf.gazi.edu.tr/

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ/ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak ve Antrenörlük Eğitimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Abant-1 Caddesi No: 10/1D 06500 Yenimahalle /ANKARA

http://sporbilimleri.gazi.e

du.tr/

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi Abant-1 Caddesi No: 10/1D 06500 Yenimahalle /ANKARA

http://sporbilimleri.gazi.e

du.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ/AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Orman Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Orman Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Yenimahalle/Ankara

http://tf.gazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ/

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Yenimahalle/Ankara

http://tf.gazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ/ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Y enimahalle/Ankara

http://tf.gazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLĞİ/ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Y enimahalle/Ankara

http://tfgazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ/

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Eneıji Sistemleri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Eneıji Sistemleri Mühendisliği alanında tezli yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Y enimahalle/Ankara

http: //t f. gazi. edu. tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/İMALAT

MÜHENDİSLİĞİ/

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

2

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin İmalat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İmalat Mühendisliği alanında tezli yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Y enimahalle/Ankara

http JUf. gazi. edu .tr/

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ/İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Yenimahalle/Ankara

http://tf.gazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ/ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

1

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Metaluıji Ve Malzeme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Y enimahalle/Ankara

http://tf.gazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ/ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

G.Ü. Fen Fakültesi 06500 Teknikokullar/ ANKARA

http://fef.gazi.edu.tr/

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ/OTOMOTİV

MÜHENDİSLİĞİ/

OTOMOTİV

MÜHENDİSLİĞİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Otomotiv Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Milas Sk. No:30, 06560 Y enimahalle/ Ankara

http://tf.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Algoloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http: //med. gazi. edu .tr/

TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON (YOĞUN BAKIM)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Yoğun Bakım alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Nükleer Fizik alanında doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Gama Knife cihazının kullanımı konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Çocuk Cerrahisi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GENEL CERRAHİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http: //med. gazi. edu. tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/ Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Odyoloji ve Konuşma, Ses Bozuklukları alanında yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla TRV Manevra Koltuğu kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/TIBBİ PATOLOJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi .edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/TIBBİ PATOLOJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 1 (bir) yıl deneyime sahip olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahal le/Ankara

http: //med. gazi. edu. tr/

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ÜROLOJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 1 (bir) yıl deneyime sahip olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ACİL TIP

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Acil Tıp alanında yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI (ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA HASTALIKLARI)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Biyoteknoloji alanında tezli yükseklisans ve Doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI (ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA HASTALIKLARI)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Biyoteknoloji alanında tezli yükseklisans ve Doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla doktora eğitimi sonrası alanında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI (ÇOCUK HEMOTOLOJİ VE ONKOLOJİSİ)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi alanında yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI (ÇOCUK

ENFEKSİYON

HASTALIKLARI)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

Al.ES PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ/ENFEKSİYON

HASTALIKLARI

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/HALK SAĞLIĞI

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Halk Sağlığı alanında yapmış olmak ve Epidemiyoloji yandal uzmanı olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/HALK SAĞLIĞI

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Halk Sağlığı alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/İÇ HASTALIKLAR (GASTROENTEROLOJİ)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/İÇ HASTALIKLAR (HEMATOLOJİ)

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Hematoloji alanında yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLt TIP

BİLİMLERİ/KARDİYOLOJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Kardiyoloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ/KARDİYOLOJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Kardiyoloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/ Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/NÖROLOJİ

2

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Nöroloji alanında yapmış olmak belgelendirmek kaydıyla EMG Cihazının kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/NÜKLEER TIP

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıpta Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP

BİLİMLERİ/İMMÜNOLJİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası monoklonal antikor geliştirilmesi teknolojisinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP

BİLİMLERİ/İMMÜNOLOJİ

1

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

Fakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans mezunu olmak ve İmmünoloji alanında doktora yapıyor olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Yenimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIP EĞİTİMİ VE TIP BİLİŞİMİ

1

5

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(UYGULAMALI

ALANLARDA)

Tıp Doktoru olmak.

70

50

Emniyet Mahallesi, Gazi Hst., 06560 Y enimahalle/Ankara

http://med.gazi.edu.tr/

TUSAŞ - KAZAN MESLEK YÜKSEK

OKULU /MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

2

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Uçak Mühendisliği,Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine ve Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1 .Cadde, No: 79/A

Kahramankazan / ANKARA

http://kazanmyo.gazi.edu. tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TUSAŞ-KAZAN MESLEK YÜKSEK

OKULU /MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1.Cadde, No: 79/A

Kahramankazan / ANKARA

http://kazanmyo.gazi.edu.

tr/

TUSAŞ - KAZAN MESLEK YÜKSEK

OKULU /MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Matematik bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri,

1.Cadde, No: 79/AKahramankazan / ANKARA

http://kazanmyo.gazi.edu.

tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

TUSAŞ - KAZAN MESLEK YÜKSEK

OKULU /MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

1

4

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

Matematik bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kuramlarında lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1 .Cadde, No: 79/A

Kahramankazan / ANKARA

http://kazanmyo.gazi.edu. tr/

TUSAŞ - KAZAN MESLEK YÜKSEK

OKULU/MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kuramlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

70

Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1.Cadde, No: 79/A

Kahramankazan / ANKARA

http://kazanmyo.gazi.edu.

tr/

BİRİM/BÖLÜM/ABD-PRG

ADET

DERECE

UNVAN

AÇIKLAMA

ALES

PUANI

Y.DİL

PUANI

BAŞVURU ADRESİ

WEB ADRESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Rusça Öğretmenliği, Rus Dili Eğitimi, Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim-Tercümanlık alanlarının birinde tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseklisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurulularında alanında en az 1 (bir) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

70

80

Bahçelievler Mahallesi, Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi, 06830 Gölbaşı/Ankara

http://ydyo.gazi.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

3

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Ingiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

80

Bahçelievler Mahallesi, Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi, 06830 Gölbaşı/Ankara

http: //ydyo. gazi. edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Almanca Öğretmenliği, Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

80

Bahçelievler Mahallesi, Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi, 06830 Gölbaşı/Ankara

http://ydyo.gazi.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERMEK ÜZERE)

Fakültelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili Eğitimi, Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim-T ercümanlık bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yükseklisans yapmış olmak.

70

80

Bahçelievler Mahallesi, Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi, 06830 Gölbaşı/Ankara

http://ydyo.gazi.edu.tr